Công ty Điện lực Phú Thọ

25/7/2020 (9h00-10h00): Một phần phường 11, quận 11

27/7/2020 (9h00-11h00): Một phần phường 14, quận 10

29/7/2020 (9h00-12h00): Một phần phường 11, quận 11

30/7/2020 (8h30-8h35; 17h00-17h05): Một phần phường 4, quận 11

31/7/2020 (9h00-12h00): Một phần phường 14, quận 11

Công ty Điện lực Tân Bình

25/7/2020 (9h00-12h00): Một phần phường 9, quận Tân Bình

27/7/2020 (9h00-13h00): Một phần phường 13, quận Tân Bình

31/7/2020 (9h00-11h00): Một phần phường 7, quận Tân Bình

31/7/2020 (9h00-13h00): Một phần phường 9, quận Tân Bình

Công ty Điện lực Thủ Thiêm

26/7/2020 (9h00-13h00): Công ty Điện lực Thủ Thiêm; Công an; Quận đội Quận 2; Một phần khu dân cư Sông Giồng, phường Bình Trưng Tây, quận 2

28/7/2020 (9h00-13h00): Một phần khu tái định cư Thạnh Mỹ Lợi, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2

Công ty Điện lực Hóc Môn

25/7/2020 (9h00-13h00): Một phần ấp Nhị Tân 1 và ấp Tân Lập, xã Tân Thới Nhì. Một phần ấp 1 và ấp 6, xã Xuân Thới Sơn

25/7/2020 (8h30-9h00): Một phần ấp Bắc Lân và ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm

25/7/2020 (10h30-11h00): Một phần ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp

26/7/2020 (9h00-13h00): Một phần ấp Tân Lập, ấp Nhị Tân và ấp Nhị Tân 1, xã Tân Thới Nhì

26/7/2020 (9h00-9h05): Một phần ấp 3, xã Xuân Thới Thượng

26/7/2020 (11h00-11h15): Một phần ấp 3, xã Xuân Thới Sơn

26/7/2020 (11h00-11h05): Một phần ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp

26/7/2020 (14h30-14h35): Một phần ấp 4, xã Xuân Thới Sơn

26/7/2020 (14h30-14h35): Một phần ấp 1, Xuân Thới Thượng

26/7/2020 (9h00-12h30): Một phần ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông. Một phần ấp 3, xã Xuân Thới Thượng

27/7/2020 (9h30-10h00): Một phần ấp Trung Lân, xã Bà Điểm

27/7/2020 (10h30-11h00): Một phần ấp Trung Lân, xã Bà Điểm

27/7/2020 (11h30-12h00): Một phần ấp Trung Lân, ấp Hậu Lân và ấp Đông Lân, xã Bà Điểm

28/7/2020 (9h30-10h00): Một phần ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm

28/7/2020 (8h30-9h00): Một phần ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm. Một phần ấp Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới Đông

28/7/2020 (9h00-11h00): Một phần ấp Mỹ Hòa 1 và ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân  

28/7/2020 (10h30-11h00): Một phần ấp Hưng Lân và ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm

Công ty Điện lực Củ Chi

25/7/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp Đình, xã Tân Phú Trung.

27/7/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Chợ, xã Phước Thạnh.

27/7/2020 (8h30-12h30): Một phần ấp 3, ấp 3A, ấp 3B xã Tân Thạnh Đông. Một phần ấp 8 xã Bình Mỹ. Một phần ấp Trung Bình, xã Trung Lập Thượng.

28/7/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp Tân Lập, xã Tân Thông Hội; Một phần KP 6 thị trấn Củ Chi.

28/7/2020 (8h30-12h30): Một phần ấp Phú An, xã Phú Hòa Đông. Trạm khách hàng thuộc xã Tân Thạnh Đông. Một phần ấp An Bình, xã An Phú.