Công ty Điện lực Phú Thọ

17/8/2020 (8h30-11h30): Một phần phường 12, quận 10

17/8/2020 (9h00-10h00): Một phần phường 9, phường 10, quận 11

19/8/2020 (9h00-11h00): Một phần phường 10, quận 11

21/8/2020 (9h00-9h05; 12h30-12h35): Một phần phường 4, quận 10

Công ty Điện lực Tân Bình

15/8/2020 (10h00-11h00): Một phần phường 5, phường 6, quận Tân Bình

19/8/2020 (9h00-10h00): Một phần phường 3, quận Tân Bình

20/8/2020 (9h00-13h00): Một phần phường 11, quận Tân Bình

Công ty Điện lực Hóc Môn

15/8/2020 (8h30-8h35): Một phần KP 1, KP 2, KP 5, KP 6, thị trấn Hóc Môn

15/8/2020 (12h00-12h05): Một phần KP 2, KP 5, thị trấn Hóc Môn

15/8/2020 (8h30-9h00; 9h30-10h00; 10h30-11h00; 11h30-12h00): Một phần ấp 5, xã Xuân Thới Sơn

16/8/2020 (8h30-9h00; 9h30-10h00; 10h30-11h00): Một phần ấp 3, xã Xuân Thới Thượng

16/8/2020 (8h30-12h00): Một phần ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông

16/8/2020 (8h30-8h45; 12h00-12h05): Một phần KP 2, KP 3, thị trấn Hóc Môn

17/8/2020 (8h30-8h35): Một phần ấp Thới Tứ, ấp Trung Đông, xã Thới Tam Thôn

17/8/2020 (12h00-12h05): Một phần ấp Thới Tây 1, ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp

17/8/2020 (9h30-10h00): Một phần ấp Xuân Thới Đông 1, ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Đông

17/8/2020 (10h30-11h00): Một phần ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông

18/8/2020 (9h30-10h00; 11h30-12h00): Một phần ấp 4, xã Xuân Thới Thượng

18/8/2020 (10h30-11h30): Một phần ấp 3, xã Xuân Thới Thượng

18/8/2020 (10h30-11h00): Một phần ấp 2, xã Xuân Thới Thượng

Công ty Điện lực Củ Chi

16/8/2020 (8h30-12h30): Một phần các ấp Ngã Tư, Bàu Tròn, xã Nhuận Đức.

17/8/2020 (8h30-10h30): Một phần ấp Chợ, xã Tân Phú Trung.

19/8/2020 (8h30-12h30): Một phần ấp 2, xã Phước Vĩnh An.

20/8/2020 (8h30-12h30): Một phần ấp Hội Thạnh, xã Trung An; Một phần ấp 12, xã Tân Thạnh Đông.