Công ty Điện lực Phú Thọ

7/9/2020 (9h00-9h05; 11h00-11h05): Một phần phường 15, quận 11

7/9/2020 (14h00-16h00): Một phần phường 10, 11, quận 10

8/9/2020 (9h00-12h00): Một phần phường 10, quận 10

9/9/2020 (23h00-23h05): Một phần phường 14, quận 10

9/9/2020 (9h00-9h05; 11h00-11h05): Một phần phường 16, quận 11

9/9/2020 (14h00-14h05; 16h00-16h05): Một phần phường 14, quận 10

10/9/2020 (22h30-22h35): Một phần phường 14, quận 10

10/9/2020 (23h00-23h05): Một phần phường 14, quận 10

10/9/2020 (9h00-10h00): Một phần phường 14, quận 11

10/9/2020 (9h00-11h00): Một phần phường 15, quận 10

10/9/2020 (14h00-15h30): Một phần phường 14, quận 11

11/9/2020 (13h00-13h05; 23h00-23h05): Một phần phường 14, quận 10

11/9/2020 (13h00-13h05; 15h30-15h35): Một phần phường 14, quận 10

11/9/2020 (13h00-15h30): Một phần phường 14, quận 10

11/9/2020 (9h00-11h00): Một phần phường 1, quận 11

Công ty Điện lực Tân Bình

8/9/2020 (9h00-13h00): Một phần phường 14, quận Tân Bình

9/9/2020 (9h00-13h00): Một phần phường 4, quận Tân Bình

10/9/2020 (7h00-7h30): Một phần phường 2, quận Tân Bình

Công ty Điện lực Thủ Đức

7/9/2020 (9h00-13h00): Một phần KP 6 (khu vực dân cư thuộc các đường 48, 49), phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

8/9/2020 (9h00-12h00): Một phần KP 3 (khu vực dân cư thuộc các đường 1, 2), phường Tam Phú, quận Thủ Đức.

9/9/2020 (9h00-13h00): Một phần KP 2 (khu vực dân cư thuộc các đường 4, 6, 8, 16, 45), phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

10/9/2020 (9h00-13h00): Một phần KP 3, 4 (khu vực dân cư thuộc cư xá SAVIMEX), phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức.

Công ty Điện lực Hóc Môn

10/9/2020 (9h00-10h30): Một phần ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Đông

11/9/2020 (9h00-10h00): Một phần ấp 1, xã Xuân Thới Thượng