Điện lực Long Xuyên

2/6/2020 (8h00-11h00): Một phần phường Mỹ Phước (khu vực Xã Thoại), TP. Long Xuyên 

2/6/2020 (8h00-11h00): Một phần phường Đông Xuyên (khu vực vàm Ông Mạnh), TP. Long Xuyên

2/6/2020 (13h00-16h00): Một phần phường Mỹ Hòa, Mỹ Phước (khu vực Đông Thịnh 5, Mương Khai 10), TP. Long Xuyên

3/6/2020 (8h00-10h00; 8h00-13h00): Một phần phường Mỹ Long (khu vực từ Cty Xây lắp An Giang đến cầu Cái Sơn phía bên trái, hẻm cầu Cái Sơn), TP. Long Xuyên

3/6/2020 (8h00-13h00): Một phần phường Mỹ Phước (KDC Xẻo Trôm mở rộng), TP. Long Xuyên

3/6/2020 (14h00-16h00): Một phần phường Mỹ Quý (khu vực Bà Khen, ngọn Cầu Đôi), TP. Long Xuyên

4/6/2020 (8h00-9h30): Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực Vàm Ông Mạnh), TP. Long Xuyên

4/6/2020 (8h00-12h00): Một phần phường Mỹ Hòa (khu TĐC Bắc Hà Hoàng Hổ), TP. Long Xuyên

5/6/2020 (8h00-9h00): Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực Vàm Bằng Lăng), TP. Long Xuyên

5/6/2020 (8h00-10h00): Một phần phường Đông Xuyên (khu vực đường Ung Văn Khiêm, KDC Lý Thái Tổ nối dài), TP. Long Xuyên

5/6/2020 (9h00-10h00): Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực Mương Khai), TP. Long Xuyên

5/6/2020 (9h30-10h30): Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực Mương Khai 6), TP. Long Xuyên

5/6/2020 (10h30-11h30): Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực cua Mụ 9 từ cầu Mương Khai đến cầu Mương Lạng), TP. Long Xuyên

5/6/2020 (11h30-12h30): Một phần xã Mỹ Khánh (khu vực Rạch Nín cầu Thầy Giáo), TP. Long Xuyên

5/6/2020 (12h00-13h30): Một phần xã Mỹ Khánh (khu vực cống Rạch Nín), TP. Long Xuyên

Điện lực Châu Thành

4/6/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Bình Thạnh (khu vực Kinh Khai Long, hầm cá Nam Việt), huyện Châu Thành

5/6/2020 (7h30-16h00): Một phần TT An Châu (khu vực dọc kênh Chắc Cà Đao từ Đình An Châu đến ngã rẽ vào KDC TT An Châu), huyện Châu Thành

Điện lực Chợ Mới

4/6/2020 (7h00-17h00): Xã Hòa Bình; An Thạnh Trung (trừ ấp An Quới); Một phần xã Mỹ An (từ cống Tư Há đến ngã 3 Cựu Hội), huyện Chợ Mới 

Điện lực Châu Đốc

2/6/2020 (9h00-13h00): Cụm dân cư ấp 2, xã Phước Hưng - huyện An Phú

3/6/2020 (8h00-17h00): Hẻm Mương Thủy và đường Châu Long từ Miếu Vệ Thủy đến Kinh đào, khóm Châu Long 6, phường Vĩnh Mỹ - TP. Châu Đốc

4/6/2020 (7h30-13h00): Khu dân cư Châu Thới 1, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc

4/6/2020 (7h30-11h00): Khu đô thị Cồn Tiên, xã Đa Phước, huyện An Phú

5/6/2020 (10h00-17h00): Khu đô thị Cồn Tiên, xã Đa Phước, huyện An Phú.

Điện lực Tân Châu

2/6/2020 (8h00-17h00): Phường Long Sơn - Tân Châu

2/6/2020 (8h00-17h00): Xã Tân An - Tân Châu

2/6/2020 (8h00-17h00): Xã Vĩnh Hòa - Tân Châu

3/6/2020 (7h30-17h00): Xã Phú Vĩnh, Lê Chánh - Tân Châu

3/6/2020 (7h30-17h00): Xã Phú Hiệp - Phú Tân 

3/6/2020 (8h00-17h00): Xã Vĩnh Hòa - Tân Châu

3/6/2020 (8h00-17h00): Xã Vĩnh Xương - Tân Châu

3/6/2020 (8h00-17h00): Xã Phú Hữu - An Phú

4/6/2020 (8h00-17h00): Xã Tân Thạnh - Tân Châu

4/6/2020 (8h00-17h00): Xã Vĩnh Xương - Tân Châu

4/6/2020 (8h00-17h00): Xã Phú Lộc - Tân Châu

5/6/2020 (8h00-17h00): Xã Vĩnh Hòa - Tân Châu

5/6/2020 (8h00-17h00): Xã Vĩnh Xương - Tân Châu

Điện lực Thoại Sơn

2/6/2020 (7h30-15h30): Ấp Mỹ Giang - xã Thoại Giang, Vọng Đông, Mỹ Phú Đông, Tây Phú, Trung Phú 4, 6 Vĩnh Phú - huyện Thoại Sơn.

5/6/2020 (8h00-15h00): Ấp Tân Phú, xã Tây Phú - huyện Thoại Sơn

Điện lực Châu Phú

2/6/2020 (8h00-11h00): Ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Mỹ Tây - huyện Châu Phú

3/6/2020 (8h00-10h00): Ấp Khánh Mỹ, Khánh Bình, Khánh Phát xã Khánh Hòa - huyện Châu Phú

4/6/2020 (8h00-11h00): Tổ 1, 2 ấp Long Thành, xã Ô Long Vỹ - huyện Châu Phú

Điện lực Phú Tân

3/6/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Bình Thạnh Đông, huyên Phú Tân

4/6/2020 (8h00-17h00): Xã Hòa Lạc, một phần xã Phú Thành, huyện Phú Tân.

5/6/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân.

5/6/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Phú Bình, huyện Phú Tân

Điện lực Tri Tôn

2/6/2020 (7h00-17h00): Xã An Tức, huyện Tri Tôn

3/6/2020 (7h00-17h00): Xã Núi Tô, Cô Tô, Ô Lâm, Tân Tuyến, huyện Tri Tôn

4/6/2020 (7h00-17h00): Xã Lương Phi, Lạc Quới, Lê Trì, Vĩnh Phước, Vĩnh Gia và thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn

Điện lực Tịnh Biên

5/6/2020 (7h30-17h00): Xã An Nông, một phần xã An Cư, TT Tịnh Biên (khóm Xuân Biên) - huyện Tịnh Biên

5/6/2020 (11h00-13h00): Xã An Nông, An Cư, TT. Tịnh Biên (khóm Xuân Biên) - huyện Tịnh Biên