Điện lực Long Điền

21/4/2020 (7h30-12h30): Ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền

22/4/2020 (7h30-12h30): Ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền

23/4/2020 (7h40-12h00): Một phần ấp Hải Sơn, ấp Hải Lâm, ấp Lò Vôi - xã Phước Hưng. Một phần KP Hải Bình, KP Hải Lộc , KP Hải Điền, KP Hải Hòa, KP Hải Tân - TT Long Hải - huyện Long Điền

Điện lực Châu Đức

22/4/2020 (8h00-11h30): Ấp Phước Trung, xã Đá Bạc

23/4/2020 (8h00-15h00): Một phần khu vực thôn 3, xã Suối Rao