Điện lực Thuận An

11/4/2020 (8h00-13h00): Khu vực lưới hạ áp trạm Hòa Long

12/4/2020 (4h00-7h00): Khu vực đường số 2, 4, 5, 6 KCN Đồng An

13/4//2020 (9h10-12h00): Lưới hạ áp trạm Bình Hòa

13/4//2020 (9h40-11h55): Lưới hạ áp trạm UBX An Phú

13/4//2020 (12h50-15h05): Lưới hạ áp trạm TT Men Gốm Sứ

13/4//2020 (13h10-14h20): Lưới hạ áp trạm Lê Văn Khanh 2

13/4//2020 (14h35-15h40): Lưới hạ áp trạm KDC Nguyễn Văn Tiết

13/4//2020 (16h30-17h10): Lưới hạ áp trạm Hồ Lô 1A

Điện lực Dầu Tiếng

11/4/2020 (8h30-9h30): Trạm biến áp An Lập 7 thuộc ấp Bàu Khai, xã An Lập (Dầu Tiếng)

11/4/2020 (11h00-12h00): Trạm biến áp Năm Rằng thuộc ấp Chót Đồng, xã An Lập (Dầu Tiếng)

11/4/2020 (14h00-15h00): Trạm biến áp Bàu Đồng 1 thuộc ấp Núi Đất, xã Định Thành (Dầu Tiếng)

12/4/2020 (8h30-9h30): Trạm biến áp Phan Văn Rua 2 thuộc ấp Bưng Còng, xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng)

12/4/2020 (10h30-11h30): Trạm biến áp Ấp 10A Thanh Tuyền thuộc ấp Bưng Còng, xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng)

12/4/2020 (13h30-14h30): Trạm biến áp Ấp 7C Thanh Tuyền thuộc ấp Lê Danh Cát, xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng)

13/4/2020 (8h13-9h37): Toàn bộ xã Định Hiệp, Long Hòa, Định An

13/4/2020 (15h26-15h28): Xã Định Hiệp, Long Hòa (Dầu Tiếng)

Điện lực Tân Uyên

11/4/2020 (8h00-13h00): Khu vực trạm Vành Đai 5, Gỗ Thảo Nguyên, Minh Đoàn T4, Gỗ Huyền Sang, Gỗ Tiến Thành Đạt, Gỗ Đức Nguyên BD, Gỗ Nam Cường, Công ty Môi Trường Sao Xanh; phường Uyên Hưng (Tân Uyên)

11/4/2020 (8h00-13h00): Khu vực trạm Vành Đai 2; phường Uyên Hưng (Tân Uyên)

12/4/2020 (8h00-15h00): Khu vực Công ty Cự Hùng, phường Thái Hòa (Tân Uyên)

13/4/2020 (9h50-16h00): Nội bộ Công ty TNHH Sang Shun Enter Prise

13/4/2020 (15h40-17h43): Nội bộ Cơ sở sản xuất gạch Hiệp Phương

13/4/2020 (15h55-16h50): Lưới hạ áp trạm KDC Thanh Duy 1, phường khánh Bình, TX. Tân Uyên

13/4/2020 (18h40-19h05): NR Cty Tân Vĩnh Thành, khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh.

14/4/2020 (12h08-12h33): Khu vực nhánh rẽ HKD Trần Thị Kim Chi

14/4/2020 (9h55-10h03): Khu vực trạm HKD Duy Tuấn

16/4/2020 (8h00-13h00): Khu vực trạm Bến Sắn 2; phường Tân Hiệp (Tân Uyên)

17/4/2020 (8h00-13h00): Khu vực trạm Đỗ Văn Kiên; phường Tân Hiệp (Tân Uyên)

17/4/2020 (13h00-17h00): Khu vực trạm Bơm Tân Long 2; xã Bạch Đằng (Tân Uyên)

17/4/2020 (7h50-17h00): Trạm biến áp Cơ sở sản xuất Gạch An Thạnh

Điện lực Bàu Bàng

11/4/2020 (9h00-14h00): Nông trại Hải Châu

16/4/2020 (8h00-13h00): Một phần ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng

16/4/2020 (8h00-13h00): Một phần ấp Long Hưng, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng

16/4/2020 (8h00-13h00): Một phần ấp Bến Tượng, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng

16/4/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp 4, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng

16/4/2020 (11h00-14h00): Một phần ấp Bà Tứ, xã Cây Trường, huyện Bàu Bàng

16/4/2020 (14h00-17h00): Một phần ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng

17/4/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Mương Đào, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng

17/4/2020 (11h00-14h00): Một phần ấp Bến Tượng, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng 

17/4/2020 (14h00-17h00): Một phần ấp Bến Tượng, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng

Điện lực Thủ Dầu Một

13/4/2020 (8h00-10h30): Khu vực đường Nguyễn Chí Thanh, lưới hạ thế thuộc trạm cầu Ông Cộ 4, phường Tân An

14/4/2020 (8h00-15h30): Khu vực khu dân cư Chánh Nghĩa, đường Hoàng Văn Thụ, đường D8, D9, N7, N6 lưới hạ thế thuộc trạm KDC Chánh Nghĩa 3, các trạm Khách sạn Kim Cương, PVTCCC Tây Hồ, CN Quốc Cường, phường Chánh Nghĩa.

14/4/2020 (8h00-12h00): Khu vực đường Phạm Ngọc Thạch, lưới hạ thế thuộc trạm Phạm Ngọc Thạch 1, phường Hiệp Thành

15/4/2020 (8h00-11h00): Khu vực đường Nguyễn Văn Thành, đường Giao thông-nông thôn, lưới hạ thế thuộc trạm Ấp 1 xã Tân Định, phường Tân Định

15/4/2020 (8h00-11h00): Khu vực đường Huỳnh Văn Lũy, đường Giao thông-nông thôn, lưới hạ thế thuộc trạm Khu 8 Phú Mỹ, phường Phú Mỹ 

15/4/2020 (13h00-16h30): Khu vực đường 30/4 lưới hạ thế thuộc trạm Khu 9 Chánh Nghĩa, phường Chánh Nghĩa

16/4/2020 (8h00-11h00): Khu vực đường Huỳnh Thị Hiếu, lưới hạ thế thuộc trạm Ấp 5 Tân An, phường Tân An

16/4/2020 (13h00-15h00): Khu vực đường Nguyễn Tri Phương, lưới hạ thế thuộc trạm Nguyễn Tri Phương 2, phường Chánh Nghĩa

17/4/2020 (6h13-8h30): Đường Phan Đình Giót, phường Chánh Nghĩa

17/4/2020 (7h54-9h54): Công tác

Điện lực Dĩ An

16/4/2020 (9h00-14h00): Khu vực dọc đường Võ Thị Sáu, từ Cafe Thuận Thiên đến Café Hy Vọng, phường Đông Hòa, TP. Dĩ An.

Điện lực Bến Cát

17/4/2020 (8h00-13h00): Trạm Hù Kiệt

Điện lực Bắc Tân Uyên

17/4/2020 (8h00-16h00): Từ ngã 3 Giáp Lạc dọc đường giao thông nông thôn tới hồ thủy lợi Giáp Lạc

17/4/2020 (8h00-16h00): Lưới hạ áp trạm Bà Cố