Điện lực Đồng Xoài

20/4/2020 (7h30-11h30): Một phần KP Tân Trà 02, phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài.

20/4/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp Thuận An, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú (64 KH).

21/4/2020 (7h30-11h00): Một phần ấp 1, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú

21/4/2020 (7h30-9h30): Một phần KP Suối đá Tân Trà, phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài

21/4/2020 (10h00-11h30): Một phần KP Phước Bình, phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài (296 KH).

21/4/2020 (13h30-15h30): Một phần ấp 6, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú

22/4/2020 (7h30-15h00): Ấp Thuận Tân, xã Thuận Lợi; ấp 2, 3, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú

23/4/2020 (7h30-16h30): Một phần ấp 2, 3 xã Tân Thành; KP Bưng Trang, phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài

24/4/2020 (7h30-16h00): Một phần KP Phú Mỹ, phường Tân Phú; KP Làng 3, phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài

Điện lực Phước Long 

20/4/2020 (7h30-9h30): TBA Tiến Đức, KP 3 phường Long Thủy. TBA Thành Phát, KP 2 phường Thác Mơ, TX. Phước Long

20/4/2020 (8h40-10h00): TBA Công Thành, KP 5 phường Thác Mơ. TBA Tấn Toàn, KP 2 phường Thác Mơ, TX. Phước Long

20/4/2020 (9h30-10h30): TBA Mỹ Lệ, KP 5 phường Long Thủy. TBA Nguyễn Văn Nhị, KP 2 phường Thác Mơ, TX. Phước Long

20/4/2020 (10h20-11h30): TBA Bệnh Viện Phước Long, KP 4 phường Long Thủy. TBA Nguyễn Thanh Long, KP 2 phường Thác Mơ, TX. Phước Long

20/4/2020 (13h00-14h20): TBA Ngân hàng Phước Long, KP 3 phường Thác Mơ. TBA Phát Thành Hưng, KP 2 phường Thác Mơ, TX. Phước Long

20/4/2020 (13h50-15h00): TBA Nguyễn Văn Anh, KP 2 phường Long Thủy. TBA Trường Phước, KP 2 phường Thác Mơ, TX. Phước Long

20/4/2020 (14h20-15h30): TBA Tuấn Thủy, KP 2 phường Long Thủy. TBA Cấp Nước Phước Long, KP 5 phường Thác Mơ, TX. Phước Long

20/4/2020 (15h30-16h30): TBA Cát Văn Nam, KP 2 phường Thác Mơ, thị xã Phước Long

20/4/2020 (15h30-16h30): TBA 10T Đập Tràn, KP 5 phường Thác Mơ. TBA Phan Văn Thọ, Khu 1 phường Long Phước, TX. Phước Long

21/4/2020 (7h45-9h00): TBA Diệu Hòa, trụ 38A/18/01 tuyến 473 Phước Long, Khu 1 phường Long Phước, TX. Phước Long

21/4/2020 (8h30-10h00): TBA Dung Tâm, trụ 38A/20/01 tuyến 473 Phước Long, Khu 1 phường Long Phước. TBA Linh Phát, KP 2 phường Long Phước, TX. Phước Long

21/4/2020 (9h00-11h00): TBA Huỳnh Thị Phượng, trụ 38A/22/01 tuyến 473 Phước Long, Khu 1 phường Long Phước, TX.ã Phước Long

21/4/2020 (9h00-10h30): TBA Hoàng Phước, KP 2 phường Long Phước, TX. Phước Long

21/4/2020 (10h00-11h30): TBA Nga Phước III, KP 2 phường Long Phước, TX Phước Long

21/4/2020 (10h20-11h30; 13h15-14h50): TBA Trường Huy, Khu 1 phường Long Phước, Phước Long

21/4/2020 (13h10-14h30): TBA Lê Ngọc Dũng, thôn Phước Tân, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng

21/4/2020 (14h00-15h30): TBA Nguyễn Thị Xí, Khu 1 phường Long Phước, TX. Phước Long

21/4/2020 (14h20-15h30): TBA Khang Thịnh, thôn Phước Tân, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng

21/4/2020 (15h20-16h30): TBA Ca Liên, thôn Phước Tân, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng

21/4/2020 (15h30-16h30): TBA Nguyễn Thị Ngọc Bích, Khu 4 phường Long Phước, Phước Long

22/4/2020 (7h30-9h30): TBA Trần Thị Lệ Viên, Khu Bình Hiếu, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng. TBA Lê Huỳnh Anh, Khu 1 phường Phước Bình, TX. Phước Long

22/4/2020 (8h10-9h30): TBA Phan Thị Ngọc Diệp, Khu 1 phường Phước Bình, TX. Phước Long

22/4/2020 (8h15-10h45): TBA Lê Thị Ngọc Linh, Khu Bình Hiếu, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng

22/4/2020 (9h00-10h30): TBA Thanh Hiền, Khu 1 phường Phước Bình, TX. Phước Long

22/4/2020 (9h30-11h30): TBA Kiều Vân Bình Hiếu, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng. TBA Ba Tây, Khu 1 phường Phước Bình, TX. Phước Long

22/4/2020 (13h10-15h00): TBA Vũ Thanh Hiền, Khu Bình Hiếu, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng

22/4/2020 (13h10-14h30): TBA Lê Văn Thu, Khu 1 phường Phước Bình, TX. Phước Long

22/4/2020 (13h45-15h30): TBA Tứ Hải, Khu 1 phường Phước Bình, TX. Phước Long

22/4/2020 (14h00-15h30): TBA Đặng Thị Tuyết Lan, Khu 1 phường Phước Bình, TX. Phước Long

22/4/2020 (14h30-16h00): TBA Lê Hữu Hiệu, Khu 1 phường Phước Bình, TX. Phước Long

22/4/2020 (15h00-16h30): TBA Trịnh Thị Kim Nguyệt, Khu 1 phường Phước Bình, TX. Phước Long

22/4/2020 (15h30-16h30): TBA Lê Thanh Phương, Khu Phước Vĩnh phường Phước Bình, TX. Phước Long

23/4/2020 (7h30-9h00): TBA Đông Nghi; TBA Hải Sơn

23/4/2020 (8h10-10h30): TBA Hạnh Hà

23/4/2020 (8h10-9h30): TBA Phúc Vân

23/4/2020 (9h00-10h30): TBA Hoàng Thị Mỹ; TBA Ngọc Tiến Phát

23/4/2020 (9h30-11h30): TBA Hoàng Thiên; TBA Y Sen

23/4/2020 (13h10-14h30): TBA Nguyễn Hoàng Long; TBA Khánh Thịnh

23/4/2020 (13h45-15h30): TBA Hoàng Văn Phi

23/4/2020 (13h45-15h30; 15h30-16h30): TBA Minh Phước

23/4/2020 (14h30-16h00): TBA Nguyễn Văn Thành; TBA Ngô Thanh Phong

23/4/2020 (15h30-16h30): TBA Công ty Sơn Long

24/4/2020 (7h30-9h30): TBA Minh Thuận, KP Long Điền phường Long Phước. TBA Lê Đức Hoàng, KP 9 phường Long Phước, TX. Phước Long

24/4/2020 (8h40-10h00): TBA Nguyễn Thị Trinh, KP Long Điền phường Long Phước. TBA Trần Thị Hiên, KP 8 phường Long Phước, TX. Phước Long

24/4/2020 (9h30-10h30): TBA Lê Đình Quốc, KP Long Điền phường Long Phước. TBA Dương Nghĩa, KP 8 phường Long Phước, TX. Phước Long

24/4/2020 (10h20-11h30): TBA Lê Thị Xanh, thôn Bình Điền, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng. TBA Hằng Anh, KP 8 phường Long Phước, TX. Phước Long

24/4/2020 (13h00-14h20): TBA Tấn Đạt, thôn Bình Điền, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng

24/4/2020 (13h00-14h20; 13h50-15h00): TBA Thành Sự, KP 8 phường Long Phước, Phước Long

24/4/2020 (13h50-15h00): TBA Liên Việt, KP 9 phường Long Phước, thị xã Phước Long

24/4/2020 (14h30-15h30): TBA Nguyên Khang Gradent, thôn Bình Điền, xã Bình Sơn, Phú Riềng. TBA Nguyễn Xuân Nghĩa, KP Long Điền, phường Long Phước, TX. Phước Long

24/4/2020 (15h30-16h30): TBA  An Khang, thôn Bình Điền, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng. TBA Phương Nam, KP Long Điền phường Long Phước, TX. Phước Long

Điện lực Phú Riềng 

22/4/2020 (8h00-8h30): Thôn 4 xã Long Bình, huyện Phú Riềng

22/4/2020 (9h00-9h30): Khách hàng Quang Huy Phát

22/4/2020 (10h00-10h30): Khách hàng Phát Huy

22/4/2020 (11h00-11h45; 12h00-12h45; 13h00-13h45): Thôn 5A xã Long Hà, huyện Phú Riềng

23/4/2020 (7h30-15h00): Khu vực Thôn 6 và một phần thôn 2 xã Long Bình, huyện Phú Riềng

23/4/2020 (8h00-8h45): Khách hàng Trần Văn Tùng

23/4/2020 (9h00-9h45): Khách hàng Đinh Đình Vỹ

23/4/2020 (10h00-10h45): Khách hàng Lê Hữu Vinh

23/4/2020 (11h00-11h45): Khách hàng Lê Thị Hạnh

23/4/2020 (12h00-12h45): Khách hàng Lê Xuân Chung

24/4/2020 (8h00-8h45; 9h00-9h45; 10h00-10h45): Thôn 8 xã Long Hưng, huyện Phú Riềng

24/4/2020 (11h00-11h45): Thôn Tân Lực, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng

24/4/2020 (12h00-12h45): Khách hàng Lưu Văn Kiệm

Điện lực Chơn Thành

18/4/2020 (8h17-15h00): Công ty Địa ốc Đất Xanh Bình Phước, ấp 5 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

23/4/2020 (7h30-16h30): Khu vực ấp 5, ấp 7; một phần ấp 6 xã Minh Lập; khu vực xã Quang Minh, huyện Chơn Thành

Điện lực Lộc Ninh

18/4/2020 (7h00-16h30): Cắt Nr PTTH tuyến 472LN để công tác di dời, cải tạo lưới điện từ 1 pha lên 3 pha trụ 06A-09 và 06A-06A/17 Nr PTTH tuyến 472LN

20/4/2020 (8h30-11h30): Một phần xã Lộc Hoà, Lộc Ninh

Điện lực Đồng Phú

19/4/2020 (7h30-12h00): Công ty TNHH Freewell Việt Nam giai đoạn 2 trụ 01 nhánh rẽ Công ty TNHH Freewell Việt Nam giai đoạn 2 trụ 116/06/12 tuyến 472 Đồng Xoài (TT Tân Phú, huyện Đồng Phú)

19/4/2020 (8h00-10h30): Ấp 5, xã An Thái, huyện Phú Giáo

19/4/2020 (8h00-10h00): Khu K4 Trại giam An Phước

20/4/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp Cầu Rạt, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú,

20/4/2020 (13h30-16h30): Một phần ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú

21/4/2020 (7h30-11h30; 13h30-16h30): Một phần ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú

Điện lực Bù Gia Mập 

24/4/2020 (8h00-8h30): Hộ kinh doanh Thanh Hồng, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

24/4/2020 (9h00-9h30): Hộ kinh doanh Ngô Xuân Hòa, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

24/4/2020 (10h00-10h30): Công ty Phương Duy, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập

24/4/2020 (11h00-11h30): Hộ kinh doanh Trần Thị Thắm, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập

24/4/2020 (13h30-14h00): Hộ kinh doanh Cao Anh Khải, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập

Điện lực Hớn Quảng

19/4/2020 (7h30-11h00): CTCP Xây dựng Bình Phước; CTCP ĐTXD Phong Phú, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản 

24/4/2020 (11h30-12h15): Một phần xã An Khương, xã Thanh An, huyện Hớn Quản