Điện lực Trị An

11/4/2020 (22h00-22h30): Một phần ấp Cây Xoài, xã Tân An

12/4/2020 (5h00-5h30): Một phần ấp Cây Xoài, xã Tân An

Điện lực Nhơn Trạch

11/4/2020 (23h00-0h30): Ấp Bến Cộ - Xã Đại Phước, Xã Phú Hữu

Điện lực Long Khánh

16/4/2020 (7h30-16h30): Ấp Bàu Sầm, xã Bàu Trâm, TP. Long Khánh

Điện lực Xuân Lộc

16/4/2020 (6h00-17h00): Một phần ấp Phượng Vỹ, xã Suối Cao. Các trạm khách hàng Công ty Nguyên Bảo, Nông Nghiệp Trung Sơn, Nông Nghiệp Trung Sơn 2, Nông Súc Sản Đồng Nai, Nguyễn Ngọc Loan, xã Suối Cao.

16/4/2020 (8h10-8h40): Trạm khách hàng Công ty Huy Hoàng Quân, xã Xuân Hưng. 

16/4/2020 (9h00-10h20): Một phần ấp Bình Tiến, xã Xuân Phú.

16/4/2020 (9h10-9h40): Trạm khách hàng Công ty An Phát Tám 1, xã Xuân Hưng.

16/4/2020 (10h10-10h40): Trạm khách hàng Cơ sở Nguyễn Thị Vĩnh Thu, xã Xuân Hưng.

16/4/2020 (13h00-13h30): Trạm khách hàng Công ty An Phú Khánh 6-1, xã Xuân Hưng. 

16/4/2020 (14h10-14h40): Trạm khách hàng Trại Chăn Nuôi Hà Phương 1, xã Xuân Hưng. 

16/4/2020 (15h10-15h40): Trạm khách hàng Công ty Hà Phương, xã Xuân Hưng.

17/4/2020 (6h00 - 17h00): Một phần ấp Chà Rang, xã Suối Cao. Các trạm khách hàng Công ty An Lộc Phát, Trang trại Đỗ Minh Tuấn, Công ty Hải Thủy 1, Công ty Long Châu Minh, Công ty Bảo Long, Công ty Lê Gia Phát, CS Cai Nghiện Đồng Nai, xã Suối Cao.

17/4/2020 (8h20-9h40): Trạm khách hàng Chùa Hưng Pháp, xã Xuân Hưng.

17/4/2020 (10h00-10h30): Trạm khách hàng Công ty Mai Phúc, xã Xuân Hưng. 

17/4/2020 (11h00-11h30): Trạm khách hàng Cơ sở gạch Bảy Thật, xã Xuân Hòa.

17/4/2020 (8h30-11h30): Các trạm khách hàng Trại heo Nguyệt Đức, Trại CN Hoàng Kim Thanh, xã Suối Cao.

17/4/2020 (13h00-13h30): Trạm khách hàng Cơ sở Gạch Nguyễn Văn Châu, xã Xuân Hòa. 

17/4/2020 (14h10-14h40): Trạm khách hàng Trại Chăn nuôi Hà Phương 2, xã Xuân Hòa. 

17/4/2020 (15h10-16h40): Trạm khách hàng Cơ sở Phan Thành Tâm, xã Xuân Hòa.

Điện lực Định Quán

16/4/2020 (8h00-11h00): Ấp 4, xã Phú Thịnh

16/4/2020 (8hh45-14h30): Ấp 5, xã Phú Thịnh

17/4/2020 (8h00-16h00): Ấp 5, xã Phú Vinh và Ấp 3, xã Phú Lợi

17/4/2020 (8h45-12h30): Ấp 3, xã Thanh Sơn

17/4/2020 (9h15-14h45): Ấp 3, ấp 6, xã Thanh Sơn

17/4/2020 (9h15h15h00): Ấp Thanh Lâm, xã Thanh Sơn

Điện lực Thống Nhất

17/4/2020 (7h45-9h45): Ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm

17/4/2020 (9h45-12h15): Ấp Võ Dõng 1, xã Gia Kiệm

17/4/2020 (13h15-16h15): Khu phố Lập Thành, Trần Cao Vân - thị trấn Dầu Giây

Điện lực Trảng Bom

16/4/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

16/4/2020 (8h30-16h00): Một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

17/4/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom

Điện lực Biên Hòa

17/4/2020 (9h00-12h00): Cơ khí Đồng Nai

17/4/2020 (9h30-12h00): Cơ khí Huỳnh Đức

17/4/2020 (13h30-16h30): Ô xy Đồng Nai

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

16/4/2020 (8h30-10h00): Công ty TNHH Dược phẩm HISAMITSU Việt Nam (PK11000012147)

16/4/2020 (10h30-12h00): Lữ đoàn 972 - Cục Vận tải (PK11000009351)

16/4/2020 (13h30-15h00): Công ty TNHH SEONG JI Sài Gòn (PK11000104473)

17/4/2020 (8h30-10h00): Công ty TNHH Kim Vĩnh Phú (PK11000081393)

17/4/2020 (10h30-12h00): TBA Công ty TNHH Thiên Thành (PK11000046001)

17/4/2020 (13h30-15h00): Công ty TNHH Phú Thiên Hương (PK11000046026)