Điện lực Biên Hòa

18/4/2020 (9h00-11h30): Nhánh TBA Bitis 1 + 2 + 3

18/4/2020 (9h00-12h00): Gạch Ngói Đồng Nai

18/4/2020 (13h30-16h00): Amiang; Song Ngữ Á Châu

19/4/2020 (8h00-11h00): ĐH Lạc Hồng 

19/4/2020 (9h00-11h00): TTTM Vincom

19/4/2020 (9h30-10h00; 11h30-12h00): Nhánh Winye

19/4/2020 (9h30-12h00): Bệnh viện Quốc tế phụ sản Đồng Nai

20/4/2020 (7h45-9h30): Một phần KP 2 - phường Quyết Thắng, KP6 - phường Thống Nhất

20/4/2020 (8h00-11h30): Nhà máy Nhựa Đồng Nai

20/4/2020 (8h30-11h30): Nhà hàng Hoa Viên Cát Tường

20/4/2020 (9h45-11h30): Một phần KP 1, 2 - phường Thanh Bình

20/4/2020 (13h00-16h00): TTTM Nguyễn Kim

20/4/2020 (13h30-15h15): Một phần KP 1, phường Hòa Bình; KP 3, phường Quang Vinh

21/4/2020 (8h00-16h00): Một phần KP 4, phường Quang Vinh; KP 10, phường Tân Phong

22/4/2020 (7h45-9h30; 9h45-11h30): Một phần KP 2, phường Quyết Thắng

22/4/2020 (13h30-15h15): CC Nguyễn Văn Trỗi

23/4/2020 (7h30-16h30): Một phần phường Hóa An, phường Tân Hạnh; một phần phụ tải ĐL Tân Uyên

23/4/2020 (7h30-8h00; 16h00-16h30): Một phần phường Bửu Hòa, phường Hóa An

24/4/2020 (7h45-9h30): Một phần KP 3, 5, phường Tân Phong

24/4/2020 (9h45-11h30): Một phần KP6, phường Tân Tiến

Điện lực Thống Nhất

19/4/2020 (7h45-12h15): Ấp 6, xã Lộ 25

19/4/2020 (13h15-16h45): Ấp Võ Dõng 1, xã Gia Kiệm

20/4/2020 (7h15-9h15): Ấp 1, ấp 2, xã Lộ 25

20/4/2020 (8h00-12h00): TBA Nguyễn Thăng Long

20/4/2020 (9h15-11h00; 11h00-12h30): Ấp 3, xã Lộ 25

20/4/2020 (12h45-16h45): Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3

20/4/2020 (13h15-15h00): Ấp 3, ấp 4, xã Lộ 25

20/4/2020 (15h00-16h45): Ấp Lộ 25, xã Hưng Lộc

21/4/2020 (7h45-12h15): Ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện

23/4/2020 (7h45-17h45): Ấp Phúc Nhạc 1, xã Gia Tân 3

23/4/2020 (8h00-12h00): TBA Nguyễn Thăng Long

23/4/2020 (14h00-17h30): Ấp Đức Long 3, xã Gia Tân 2; ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1

24/4/2020 (7h45-10h45): Ấp Nam Sơn, Bắc Sơn, xã Quang Trung

Điện lực Trị An

20/4/2020 (8h30-11h00): Một phần ấp 1, một phần ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

20/4/2020 (11h00-12h00): CTCP Carbon Việt Nam - ấp 1, xã Thạnh Phú 

20/4/2020 (13h00-14h30): Công ty TNHH MTV An Điền - ấp 1, xã Thạnh Phú

20/4/2020 (15h00-16h30): Công ty TNHH MTV Tính Trí - ấp Vàm, xã Thiện Tân

21/4/2020 (8h00-9h30): TBA 1*25KVA hộ Lê Thị Bích Huyền - ấp 2, xã Mã Đà

21/4/2020 (13h00-14h30): Công ty TNHH D.T&A ấp Cây Xoài, xã Tân An

21/4/2020 (15h00-16h30): TBA 320KVA Nguyễn An Đông - ấp Cây Xoài, xã Tân An

22/4/2020 (8h30-10h30): Công ty TNHH MTV Trí Thịnh - ấp Cây Xoài, xã Tân An

22/4/2020 (11h00-12h00): TBA 560KVA Gỗ Hóa Chất Đức - ấp Cây Xoài, xã Tân An

22/4/2020 (13h00-15h00): Công ty TNHH MTV Sản xuất Giấy Bao Bì Đông Vương Phát - ấp 1, xã Thạnh Phú

22/4/2020 (15h00-16h30): TBA 1*37.5KVA Khúc Xuân Thanh - ấp 5, xã Thạnh Phú

23/4/2020 (9h00-11h00): Một phần ấp 6, xã Vĩnh Tân; một phần Cây Xoài, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu

Điện lực Xuân Lộc

19/4/2020 (7h00-12h00): Một phần các ấp Hòa Bình, Chiến Thắng, xã Bảo Hòa (mỗi khu vực mất điện 2 giờ 30 phút).

19/4/2020 (13h00-17h10): Một phần các ấp Chiến Thắng, Hòa Bình, Bưng Cần, xã Bảo Hòa (mỗi khu vực mất điện 2 giờ 30 phút).

20/4/2020 (7h00-9h30): Một phần ấp 4, ấp Gia Ui, xã Xuân Tâm. 

20/4/2020 (9h50-12h00): Một phần ấp Gia Ui, xã Xuân Tâm.

20/4/2020 (8h00-16h30): Một phần các ấp Thọ Tân, Thọ Trung. Các trạm khách hàng Cơ sở Lưu Văn Lộc, Cơ sở Trần Thanh Tâm, Trường mầm non Thọ Trung, Cơ sở Lưu Văn Lộc 1, Cơ sở Hiệp Lan, Trại chăn nuôi Thọ Tân - xã Xuân Thọ.

20/4/2020 (8h10-8h40): Trạm khách hàng CS Nhựa Nguyễn Văn Minh, xã Suối Cát. 

20/4/2020 (9h10-9h40): Trạm khách hàng Trạm Bơm Lang Minh, xã Lang Minh. 

20/4/2020 (10h10-10h40): Trạm khách hàng Trường MN Lang Minh, xã Lang Minh.

20/4/2020 (9h00-11h00): Các trạm khách hàng CT Phương Anh, CT An Phát Tám, CT An Phát Tám 1, CT An Phát Tám 2, CT An Phú Khánh 7, Tống Vinh Sang, Phạm Vĩnh Long - xã Xuân Hưng.

20/4/2020 (13h00-13h30): Trạm khách hàng CT Thanh Đức, xã Xuân Phú. 

20/4/2020 (14h10-14h40): Trạm khách hàng Bùi Đình Anh, xã Xuân Phú. 

20/4/2020 (15h10-15h40): Trạm khách hàng CT Ân Nga, xã Xuân Thọ. 

20/4/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp 3, ấp 4 - xã Xuân Hòa.

21/4/2020 (8h10-8h40): Trạm khách hàng HTX Đại Nam 1, xã Xuân Tâm.

21/4/2020 (9h10-9h40): Trạm khách hàng Cơ sở gạch Thanh Mỹ 2, xã Xuân Hưng. 

21/4/2020 (10h10-10h40): Trạm khách hàng Cơ sở gạch Vũ Văn Ban, xã Xuân Hưng.

21/4/2020 (13h00-13h30): Trạm khách hàng Công ty Anh Khôi, xã Xuân Tâm. 

21/4/2020 (14h10-14h40): Trạm khách hàng Trần Thị Minh Phương, xã Xuân Hưng. 

21/4/2020 (15h10-15h40): Trạm khách hàng Vũ Văn Huynh, xã Xuân Hưng. 

21/4/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp Bảo Thị - xã Xuân Định.

21/4/2020 (7h00-9h30; 9h50-12h00): Một phần ấp Bảo Định, xã Xuân Định. Một phần ấp Chiến Thắng, xã Bảo Hòa. 

22/4/2020 (7h00-9h30): Một phần ấp Gia Tỵ, xã Suối Cao. Một phần ấp Trung Nghĩa, Trung Tín, xã Xuân Trường. 

22/4/2020 (9h50- 2h00): Một phấn các ấp Phượng Vỹ, Cây Da, xã Suối Cao.

22/4/2020 (8h00-9h30): Trạm khách hàng K3-6 - khu vực trạm giam Z30A. 

22/4/2020 (10h00-11h30): Trạm khách hàng Trường THCS Suối Cao - xã Suối Cao.

22/4/2020 (13h00-13h30): Trạm khách hàng Nông Nghiệp Trung Sơn, xã Suối Cao. 

22/4/2020 (14h00-15h30): Trạm khách hàng Nông Nghiệp Trung Sơn 2, xã Suối Cao. 

22/4/2020 (16h10-16h40): Trạm khách hàng TCN Thùy Trang, xã Suối Cao.

23/4/2020 (8h10-8h40): Trạm khách hàng Trường TH Triệu Thị Trinh, xã Xuân Hưng. 

23/4/2020 (9h10-9h40): Trạm khách hàng Lê Minh Hoàng, xã Xuân Hưng. 

23/4/2020 (10h10-10h40): Trạm khách hàng Trường Chính, xã Xuân Hưng.

23/4/2020 (10h00-12h30): Một phần ấp Bưng Cần, xã Bảo Hòa.

23/4/2020 (13h00-13h30): Trạm khách hàng Dư Văn Cát, xã Xuân Hưng.

23/4/2020 (14h10-14h40): Trạm khách hàng Đoàn Mạnh Hùng, xã Xuân Hưng. 

23/4/2020 (15h10-15h40): Trạm khách hàng Công ty Toàn Xuân Hưng 3, xã Xuân Hưng.

23/4/2020 (13h00-17h10): Một phần các ấp Bưng Cần, Bình Hòa, Hòa Bình thuộc các xã Bảo Hòa, Xuân Phú (mỗi khu vực mất điện 2 giờ 30 phút).

24/4/2020 (7h00-12h00): Một phần các ấp Việt Kiều, Suối Cát 1, Bình Minh, xã Suối Cát (mỗi khu vực mất điện 2 giờ 30 phút).

24/4/2020 (8h00-9h30): Trạm khách hàng Công ty NS Đồng Tâm, xã Suối Cát.

24/4/2020 (13h00-17h20): Một phần các ấp Bình Minh, Việt Kiều, xã Suối Cát.

Điện lực Định Quán

21/4/2020 (7h45-17h00): Ấp Hòa Đồng, xã Ngọc Định, huyện Định Quán

21/4/2020 (8h00-10h00): Ấp Hiệp Đồng, Hiệp Tâm 2, TT Định Quán. Ấp 1, xã Phú Điền, huyện Tân Phú

21/4/2020 (10h15-12h45): Ấp 4, xã Phú Điền, huyện Tân Phú

21/4/2020 (14h00-16h30): Ấp 6, xã Trà Cổ, huyện Tân Phú

22/4/2020 (8h00-10h00; 10h15-12h15): Ấp 8, xã Phú Tân, huyện Định Quán

22/4/2020 (8h30-11h00; 13h30-16h00): Ấp 3, 4, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú

22/4/2020 (14h00-16h00): Ấp 5, xã Phú Tân, huyện Định Quán

23/4/2020 (7h45-17h00): Ấp Hòa Hiệp, xã Ngọc Định, huyện Định Quán

23/4/2020 (8h00-10h00; 10h15-12h15): Ấp Suối Soon 2, xã Phú Vinh, huyện Định Quán

23/4/2020 (14h00-16h00): Ấp 4, xã Phú Vinh, huyện Định Quán

24/4/2020 (8h00-15h00): Ấp 4, xã Phú Lộc, huyện Tân Phú

24/4/2020 (8h00-10h00[ 10h15-12h45): Ấp Bến Nôm 1, xã Phú Cường, huyện Định Quán

24/4/2020 (9h30-12h30): Ấp 5, xã Tà Lài, huyện Tân Phú

24/4/2020 (14h00-16h30): Ấp Bến Nôm 1, Phú Dòng, xã Phú Cường, huyện Định Quán

Điện lực Cẩm Mỹ

22/4/2020 (7h30-11h30): Ấp 9, xã Nhân Nghĩa (Trạm Nhân Nghĩa 6B)

22/4/2020 (7h30-11h30): Ấp 2, xã Xuân Đường (Trạm Bưng B).

22/4/2020 (8h00-11h00): Ấp 7, xã Sông Ray (Trạm Sông Ray 10A).

22/4/2020 (10h00-11h30): Ấp 9, xã Nhân Nghĩa (Trạm Nhân Nghĩa 6A)

22/4/2020 (13h00-16h00): Ấp 3, xã Thừa Đức (Trạm Thừa Đức 13).

22/4/2020 (13h00-16h00): Ấp 12, xã Xuân Tây (Trạm Xuân Tây 19).

23/4/2020 (7h30-16h00): Ấp 3, 4, xã Lâm San.

23/4/2020 (8h00-11h00): Ấp 6, xã Sông Ray (Trạm Sông Ray 8A).

23/4/2020 (13h30-16h30): Ấp 6, xã Xuân Tây (Trạm Xuân Tây 8B).

24/4/2020 (7h30-15h00): Ấp 4, 5, xã Lâm San.

24/4/2020 (8h00-11h00): Ấp 6, xã Xuân Tây (Trạm Xuân Tây 7A).

24/4/2020 (13h00-16h00): Ấp 5, xã Lâm San (Trạm Lâm San 28 & Khách hàng Lan Chi).

24/4/2020 (13h30-16h30): Ấp Suối Lức xã Xuân Đông (Trạm Suối Lức 2A).

Điện lực Trảng Bom

21/4/2020 (8h00-16h30): Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

22/4/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

22/4/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp Bảo Vệ, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom

22/4/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp 5, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

23/4/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

23/4/2020 (8h00-16h30): Một phần ấp Tân Phát & Tân Đạt, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom

23/4/2020 (8h00-16h30): Một phần ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom

24/4/2020 (8h00-13h00): Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

19/4/2020 (7h30-14h00): Một phần KP3 phường Long Bình Tân, KP7 phường Long Bình. Một phần phụ tải của Điện lực Long Thành

19/4/2020 (8h00-8h30; 16h30-17h00): Một phần đường 1A, 2A, 12A KCN Biên Hòa 2

19/4/2020 (8h00-16h30): Công ty TNHH ASY Việt Nam

19/4/2020 (8h00-10h00; 10h00-12h00): CTCP Lâm nghiệp Miền Đông

19/4/2020 (8h30-16h00): Công ty TNHH Huy Phát Lộc 

19/4/2020 (13h00-15h00): CTCP Chế biến súc sản Long Bình 

20/4/2020 (7h30-15h00): Một phần KP 3 phường Long Bình Tân.

21/4/2020 (8h30-10h00): Công ty TNHH MTV SX Ôtô Chuyên dụng Trường Hải 

21/4/2020 (8h30-11h30): TBA Công ty MJ Apparel (PK11000012494)

21/4/2020 (10h30-12h00): Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 (PK11000021015)

21/4/2020 (13h00-15h30): Công ty TNHH MTV TM - SX Bia E.U (PK11000012490)

21/4/2020 (13h30-16h30): TBA Công ty Thành Đài Loan (PK11000020818)

22/4/2020 (8h30-10h00): Công ty TNHH Thép Kim Đồng (PK11000057526)

22/4/2020 (8h30-11h30): TBA Công ty TNHH Lâm Huy Hoàng (PK11000095904)

22/4/2020 (10h30-12h00): Công ty TNHH Thương mại Nguyên Trần (PK11000057566)

22/4/2020 (13h30-15h00): Công ty TNHH Đông Hiệp (PK11000058206)

22/4/2020 (13h30-16h30): TBA Công ty Thành Hương (An Đại Lợi cũ) (PK11000018522)

23/4/2020 (8h30-10h00): Công ty TNHH Lâm Đoàn Nguyên (PK11000048093)

23/4/2020 (10h30-12h00): HKD Vũ Thị Thu Nguyệt (PK11000096863)

23/4/2020 (10h30-15h00): Công ty TNHH MTV Gỗ Nguyễn Lộc (PK11000066110)

24/4/2020 (8h30-10h00): Trung tâm Dịch vụ công ích TP. Biên Hoà (PK11000096676)

24/4/2020 (10h30-12h00): Công ty TNHH Bách Mộc (PK11000046523)

24/4/2020 (13h30-15h00): Công ty TNHH Mộc Quyết Thắng (PK11000096000)