Điện lực Bến Lức

2/5/2020 (7h00-17h00): CTCP Greenfeed Việt Nam

3/5/2020 (6h00-7h00): Một phần xã Long Hiệp, xã Mỹ Yên; Một phần huyện Cần Guộc

4/5/2020 (8h00-9h00): Công ty TNHH Công nghệ NaNo Hợp Nhất APA

4/5/2020 (8h30-10h30): Một phần ấp Phước Tĩnh, xã Long Hiệp

4/5/2020 (9h30-10h30): Công ty TNHH La Mã

4/5/2020 (11h00-12h00): CTCP In DICA; Công ty TNHH Việt Nông Long An

4/5/2020 (12h10-13h00): CTCP Kinh doanh XNK Thủy sản Hải Phòng - CN Hồ Chí Minh

4/5/2020 (12h20-13h30): Công ty TNHH Nhựa Đồng Tâm

4/5/2020 (13h30-14h30): Công ty TNHH Khoan Nghị KangXin

4/5/2020 (14h00-16h30): Một phần ấp Voi Lá, xã Long Hiệp

4/5/2020 (14h00-15h00): Công ty TNHH SX TM DV Trường Phát Đức Hòa

4/5/2020 (11h16-13h00): Công ty TNHH Nhựa Tiến Thành

4/5/2020 (17h00-18h00): Một phần KP6, thị trấn Bến Lức

Điện lực Cần Đước

4/5/2020 (9h00-9h45): Một phần khu 1B, TT Cần Đước

4/5/2020 (10h00-10h45): Một phần khu 1B, TT Cần Đước; Ấp 6, xã Phước Tuy

4/5/2020 (11h00-11h45): Một phần ấp Rạch Đào, Mỹ Tây, xã Mỹ Lệ

4/5/2020 (14h00-14h45): Một phần ấp 3, 4, xã Long Hòa

4/5/2020 (15h00-15h45): Một phần ấp 3, xã Long Hòa; Ấp Minh Thiện, xã Long Trạch

4/5/2020 (16h00-16h45): Một phần ấp Xoài Đôi, xã Long Trạch

5/5/2020 (8h00-9h00): Tân Phú Định

5/5/2020 (9h00-9h45): Một phần ấp 2, xã Long Sơn

5/5/2020 (9h30-10h30): HKD Trần Thị Kim Trinh

5/5/2020 (10h00-10h45): Một phần ấp 3, xã Long Sơn

5/5/2020 (11h00-11h45; 14h00-14h45; 15h00-15h45): Một phần ấp 3, xã Long Cang

5/5/2020 (11h00-12h00): HKD Phan Thị Ngọc Hiền

5/5/2020 (14h00-16h30): Cơ khí Chín Mách

5/5/2020 (16h00-16h45): Một phần ấp 4, xã Long Định

6/5/2020 (8h00-11h30): DNTN Thanh Phong, DNTN Thanh Phong 2, Xe máy HC, Quân Hân Quang

6/5/2020 (9h00-9h45; 11h00-11h45): Một phần ấp 1, xã Long Cang

6/5/2020 (10h00-10h45): Một phần ấp 2, xã Long Cang

6/5/2020 (14h00-14h45): Một phần ấp 1, xã Long Định

6/5/2020 (14h00-15h00): Công ty Hầm Đường bộ Hải Vân; Công ty TNHH Cơ khí Sáu Hòa

6/5/2020 (15h00-15h45): Một phần ấp 3, xã Long Định

6/5/2020 (15h30-16h30): HKD Tuấn Phát

6/5/2020 (16h00-16h45): Một phần ấp 4, xã Long Định

7/5/2020 (8h00-9h00): CS Thái Văn Sắt

7/5/2020 (9h00-9h45): Một phần ấp 1B, xã Long Sơn; Ấp 3, xã Tân Trạch

7/5/2020 (9h30-10h30): Lò bánh mì Năm Tấn II

7/5/2020 (10h00-10h45; 11h00-11h45): Một phần ấp 1A, ấp 5, xã Long Sơn

7/5/2020 (11h00-12h00): Trần Ngọc Chiến

7/5/2020 (14h00-14h45; 15h00-15h45): Một phần ấp 5, xã Phước Vân 

7/5/2020 (14h00-16h30): Lê Thị Ngọc Trảng

7/5/2020 (16h00-16h45): Một phần ấp 4, xã Phước Vân

8/5/2020 (8h00-11h30): Công ty Hoàng Khang

8/5/2020 (9h00-15h00): Một phần ấp 4, xã Long Sơn

8/5/2020 (14h00-15h00): Thanh Bạch 2; Hồ Văn Song

8/5/2020 (15h30-16h30): Nguyễn Quang Linh; HNT Đỗ Văn Tiên

Điện lực Tân Thạnh

5/5/2020 (8h00-16h00): Từ trụ T02 đến trụ T49 nhánh rẽ CDC Hòa Thạnh; Từ trụ T01 đến trụ T40 nhánh rẽ Kinh Ranh Thủy Tây - 473 Thạnh Hoá

8/5/2020 (8h00-11h00): Từ trụ T01 đến trụ T14 nhánh rẽ Kinh 1000 Tân Hòa - 473 Thạnh Hoá

Điện lực Tân Trụ

4/5/2020 (8h00-11h00): Ấp 6, xã Tân Bình

4/5/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp Bình Điện, xã Bình Tịnh

4/5/2020 (16h30-16h36): Xã Nhựt Ninh, xã Đức Tân, một phần TT. Tân Trụ

5/5/2020 (7h30-8h00): Viễn Thông Nhựt Ninh

5/5/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Tân Hoà, xã Đức Tân

5/5/2020 (8h15-8h45): Một phần ấp 1, ấp 2, xã Tân Bình

5/5/2020 (9h00-9h30): Một phần ấp 4, xã Tân Bình

5/5/2020 (9h45-10h15): Một phần ấp Nhơn Trị, xã Nhơn Thạnh Trung

5/5/2020 (10h30-11h00): HKD Đức Định Trường An

5/5/2020 (13h00-15h00): Một phần ấp 2, xã Quê Mỹ Thạnh

5/5/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp 4, xã Quê Mỹ Thạnh

6/5/2020 (7h30-9h30): Một phần ấp Bình Thạnh, xã Bình Tịnh

6/5/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Bình Hoà, xã Bình Lãng

6/5/2020 (10h00-11h30): Một phần ấp 5, xã Quê Mỹ Thạnh

6/5/2020 (13h00-15h00): Một phần ấp 1, xã Lạc Tấn

6/5/2020 (13h00-14h30; 14h45-16h30): Một phần ấp Bình Lợi, xã Đức Tân

7/5/2020 (8h00-11h00; 13h00-16h00): Một phần ấp Bình Đông, xã Bình Trinh Đông

Điện lực Đức Huệ

4/5/2020 (8h15-8h45): Trạm T21 nhánh rẽ ấp 1 Mỹ Thạnh Đông

4/5/2020 (10h15-10h45): Trạm T25 nhánh rẽ Bàu Sến

4/5/2020 (10h25-10h55): Trạm T13 UB Bình Hoà Bắc

4/5/2020 (13h00-13h35): Trạm T35 nhánh rẽ Kênh Trà Cú

4/5/2020 (14h55-15h25): Trạm T13 nhánh rẽ Giồng ông Bạn

5/5/2020 (8h00-8h45): Trạm T15 nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Anh Bình

5/5/2020 (8h00-16h00): Công ty TNHH MTV Anh Bình

5/5/2020 (9h00-9h45): Trạm T27 nhánh rẽ nông trường Quốc Huy

5/5/2020 (10h00-10h45): Trạm T287A nhánh rẽ Trường tiểu học và THCS Bình Thành

5/5/2020 (11h00-11h30): Trạm Trường THCS và THPT Mỹ Bình

5/5/2020 (13h30-14h15): Trạm T02 Khu di tích

5/5/2020 (15h00-15h45): Trạm T2 nhánh rẽ Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An

6/5/2020 (8h00-11h00): Công ty TNHH SX TM DV Hải Hằng

6/5/2020 (9h00-9h45): Trạm T1 Trang trại Trần Thị Gấm

6/5/2020 (10h00-10h45): Trạm T1 HKD Trần Trương Thông

6/5/2020 (11h00-11h30): Trạm T3/1 nhánh rẽ CTCP Điện mặt trời TTC Đức Huệ Long An

6/5/2020 (13h30-14h15): Trạm T1 nhánh rẽ TB Bà Mùi

6/5/2020 (13h30-16h30): XX Huỳnh Phú Lộc

7/5/2020 (7h30-8h00): Trạm T18 Ngã 5 Bình Thành 2

7/5/2020 (8h00-11h00): Ấp 5, Mỹ Quý Đông

7/5/2020 (8h10-8h40): Trạm T81 Ngã 5 Bình Thành

7/5/2020 (8h55-9h25): T52 nhánh rẽ ấp 3-4 Bình Hoà Hưng

7/5/2020 (9h55-10h25): Trạm T36 nhánh rẽ ấp 1-2 Bình Hoà Hưng

7/5/2020 (13h00-15h00): Một phần ấp 5, Mỹ Quý Đông

7/5/2020 (13h30-14h05): Trạm T34 ấp Dinh

7/5/2020 (14h35-15h10): Trạm T71 nhánh rẽ Mỹ Thạnh Tây

7/5/2020 (15h25-15h55): Trạm T10 nhánh rẽ Ngã 3 Mỹ Lợi

7/5/2020 (15h30-16h30): Trường THPT Mỹ Quý

7/5/2020 (16h00-16h30): Trạm T09 nhánh rẽ Mỹ Thạnh Tây

8/5/2020 (8h00-11h00): Một phần xã Mỹ Quý Tây (ấp 6 Mỹ Quý Đông)

8/5/2020 (13h00-14h30): Trạm T1 nhánh rẽ TB Bà Mùi

Điện lực Thạnh Hóa

5/5/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Cả Sáu, xã Thạnh Phước

5/5/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp 4, xã Thủy Tây

6/5/2020 (8h00-16h00): Ấp Bà Luông, ấp Trà Cù, xã Thuận Nghĩa Hòa

8/5/2020 (8h00-11h00): Một phần khu phố 1, thị trấn Thạnh Hóa; Một phần ấp 3, xã Thủy Tây

8/5/2020 (13h00-16h30): Một phần ấp 2, xã Thủy Tây

Điện lực Vĩnh Hưng

7/5/2020 (7h30-17h30): Xã Tuyên Bình Tây; Một phần xã Tuyên Bình; Cây Xăng Bình Châu

Điện lực Tân Hưng

8/5/2020 (8h00-16h30): Một phần ấp Cả Nga, xã Vĩnh Lợi; Một phần ấp Cả Môn, xã Vĩnh Thạnh

Điện lực Châu Thành

3/5/2020 (7h30-8h00): Một phần xã Hòa Phú, Bình Quới, Vĩnh Công, Hiệp Thạnh

4/5/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp 1, xã Hòa Phú

4/5/2020 (10h30-11h30): Một phần ấp 6, xã Vĩnh Công

4/5/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp 6, ấp 7, xã Vĩnh Công

5/5/2020 (7h30-9h30; 10h00-12h00): Hộ Lê Thị Bích Thủy

5/5/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp 6, xã Vĩnh Công

5/5/2020 (9h00-11h30): Hộ Võ Thành Trung

5/5/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp 1, xã Hiệp Thạnh

5/5/2020 (13h30-16h30): Hộ Võ Thanh Sơn

6/5/2020 (8h00-10h00; 13h30-16h00): Một phần ấp 1, xã Hiệp Thạnh

6/5/2020 (10h30-12h00): Một phần ấp 8, xã Hiệp Thạnh

7/5/2020 (8h00-10h00; 10h30-11h30; 13h00-16h00): Một phần ấp 1, xã Hòa Phú

8/5/2020 (8h00-8h45; 9h00-9h45; 10h00-10h45; 11h00-11h45): Một phần khu vực ấp Vĩnh Xuân, xã Dương Xuân Hội

8/5/2020 (13h30-14h15): Một phần khu vực ấp Mỹ Xuân, xã Dương Xuân Hội

8/5/2020 (14h30-15h15; 15h30-16h15): Một phần khu vực ấp Long Thuận, xã Long Trì

Điện lực Thủ Thừa

3/5/2020 (7h30-12h00): KCN Hòa Bình, ấp 7 - xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

4/5/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

4/5/2020 (13h00-16h30): Một phần khu phố Nhà Dài, TT Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa

5/5/2020 (7h00-7h30): Một phần khu phố Nhà Dài, TT Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa

5/5/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Long, huyện Thủ Thừa

5/5/2020 (16h30-17h00): Một phần TT Thủ Thừa, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa

7/5/2020 (7h00-7h30): Xã Nhị Thành, TT Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa

7/5/2020 (7h30-17h00): Xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

7/5/2020 (13h00-16h30): Ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

Điện lực Đức Hòa

2/5/2020 (8h00-11h00; 13h00-16h00): Công ty Liễn Quán

3/5/2020 (7h00-17h00): Một phần xã Đức Hòa Hạ

5/5/2020 (7h30-8h30): Một phần xã Tân Phú

5/5/2020 (8h00-14h00): Cơ sở Bảy Cường; Một phần xã Đức Lập Hạ, Đức Lập Thượng

5/5/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Đức Hòa Thượng, Hòa Khánh Đông

5/5/2020 (8h45-9h45): Một phần xã Đức Lập Thượng

5/5/2020 (10h00-11h00): Một phần xã Đức Lập Hạ

5/5/2020 (13h00-14h00; 13h00-16h30; 14h15-15h15): Một phần xã Hòa Khánh Đông

5/5/2020 (15h30-16h30): Một phần xã Hòa Khánh Tây

6/5/2020 (7h30-8h30; 14h15-15h15; 15h30-16h30): Một phần xã Đức Hòa Thượng

6/5/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Hòa Khánh Tây

6/5/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Hòa Khánh Nam, Hựu Thạnh

6/5/2020 (8h45-9h45; 10h00-11h00; 13h00-14h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

6/5/2020 (13h00-16h30): Một phần xã Hòa Khánh Nam

7/5/2020 (7h30-8h30): Một phần xã Đức Hòa Thượng

7/5/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Hòa Khánh Đông

7/5/2020 (8h00-11h30; 13h00-16h30): Một phần xã Đức Hòa Hạ

7/5/2020 (10h00-11h00; 13h00-14h00; 14h15-15h15; 15h30-16h30): Một phần xã Hựu Thạnh

8/5/2020 (7h30-8h30): Một phần xã Hòa Khánh Đông

8/5/2020 (8h00-14h00; 13h00-14h00): Một phần TT Đức Hòa

8/5/2020 (8h00-11h30): Một phần xã An Ninh Tây

8/5/2020 (8h45-9h45): Một phần xã Đức Hòa Thượng

8/5/2020 (10h00-11h00): Một phần xã Đức Hòa Đông

8/5/2020 (13h00-16h30): Một phần xã Lộc Giang

8/5/2020 (14h15-15h15): Một phần xã Hòa Khánh Nam

8/5/2020 (15h30-16h30): Một phần TT Hậu Nghĩa

Điện lực Cần Giuộc

3/5/2020 (6h00-7h00): Một phần xã Phước Lý 

3/5/2020 (13h00-16h30): Toàn bộ KCN Tân Kim mở rộng

3/5/2020 (14h00-16h30): Toàn bộ KDC Thái Sơn

4/5/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Thuận Thành

4/5/2020 (8h00-9h00): Nhánh rẽ Công ty Trịnh Hòa Minh

4/5/2020 (9h30-10h30): Nhánh rẽ HKD Nguyễn Thanh Sang

4/5/2020 (10h45-11h45): Nhánh rẽ Trần Hữu Phước

4/5/2020 (13h00-16h30): Toàn bộ KDC Long Phú, TT. Cần Giuộc

4/5/2020 (13h00-14h00): Nhánh rẽ CTCP LH Trạm Bơm G7

4/5/2020 (14h15-15h15): Nhánh rẽ CTCP LH Trạm Bơm G8

5/5/2020 (8h00-9h00): Nhánh rẽ Nhơn Hòa Long An

5/5/2020 (8h00-11h30): KDC Phát Hải; Một phần xã Phước Lý

5/5/2020 (9h00-10h00): Nhánh rẽ CS Liên Hưng; Một phần xã Phước Hậu 

5/5/2020 (10h15-11h00): Nhánh rẽ DNTN Thạnh Lợi 

6/5/2020 (8h00-12h00): Một phần KDC Thanh Hiếu; Một phần ấp 4, xã Long Hậu

7/5/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Phước Vĩnh Tây

8/5/2020 (8h00-12h00): Một phần TT. Cần Giuộc

8/5/2020 (8h00-10h00): Nhánh rẽ Nguyễn Thị Lợi

8/5/2020 (10h30-11h30): Nhánh rẽ CS Nguyễn Ngọc Dũng

8/5/2020 (13h00-16h30): Một phần xã Long Thượng

Điện lực Mộc Hóa

5/5/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp 6, ấp 7, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa

5/5/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp 6, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa

6/5/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp 1, xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa

6/5/2020 (11h30-15h30): Một phần ấp 1, ấp 2, xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa

7/5/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp 2, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa

8/5/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Ông Nhan Đông, xã Bình Hiệp, thị xã kiến Tường

8/5/2020 (11h30-13h30): Một phần ấp Gò Thiết, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa

8/5/2020 (11h30-15h30): Một phần ấp Gò Dồ, ấp Bình Tây, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa

Điện lực Tân An

3/5/2020 (7h30-8h00): Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu; Dọc tỉnh lộ 827A thuộc KP 3, KP 4, KP Bình An, Bình Đông 4 - phường 3; KP Bình An 1, An Thuận 2 - phường 7; Ấp Bình Nam, ấp 4 - xã Bình Tâm; Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Bình - xã An Vĩnh Ngãi

3/5/2020 (8h00-8h30): Một phần đường Hùng Vương; khu vực dọc đường Châu Thị Kim từ giao lộ Hùng Vương đến cầu Bà Lý thuộc KP 1, KP 4, KP Bình An - phường 3; KP Bình An 1, Bình An 2, An Thuận 1, An Thuận 2 - phường 7; Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa, Hòa Ngãi - xã An Vĩnh Ngãi

6/5/2020 (7h30-11h00): Trạm Công viên mới 2

6/5/2020 (9h00-16h00): TBA Xay xát Bảy Luận

7/5/2020 (7h30-9h00): HKD Nguyễn Hoàng

7/5/2020 (9h00-10h30): Trạm Năm Xuân

7/5/2020 (10h30-12h00): Trạm Công ty Tôn Hoa Sen Mỹ Phú

7/5/2020 (13h00-16h00): Nước đá Hữu Nghĩa; Công ty Hoàng Việt