Điện lực Bến Lức

4/5/2020 (8h00-9h00): Công ty TNHH Công nghệ NaNo Hợp Nhất APA

4/5/2020 (8h30-10h30): Một phần ấp Phước Tĩnh, xã Long Hiệp

4/5/2020 (9h30-10h30): Công ty TNHH La Mã

4/5/2020 (11h00-12h00): CTCP In DICA; Công ty TNHH Việt Nông Long An

4/5/2020 (12h10-13h00): CTCP Kinh doanh XNK Thủy sản Hải Phòng - CN Hồ Chí Minh

4/5/2020 (12h20-13h30): Công ty TNHH Nhựa Đồng Tâm

4/5/2020 (13h30-14h30): Công ty TNHH Khoan Nghị KangXin

4/5/2020 (14h00-16h30): Một phần ấp Voi Lá, xã Long Hiệp

4/5/2020 (14h00-15h00): Công ty TNHH SX TM DV Trường Phát Đức Hòa

4/5/2020 (11h16-13h00): Công ty TNHH Nhựa Tiến Thành

4/5/2020 (17h00-18h00): Một phần KP6, thị trấn Bến Lức

Điện lực Cần Đước

8/5/2020 (8h00-11h30): Công ty Hoàng Khang

8/5/2020 (9h00-15h00): Một phần ấp 4, xã Long Sơn

8/5/2020 (14h00-15h00): Thanh Bạch 2; Hồ Văn Song

8/5/2020 (15h30-16h30): Nguyễn Quang Linh; HNT Đỗ Văn Tiên

Điện lực Tân Thạnh

8/5/2020 (8h00-11h00): Từ trụ T01 đến trụ T14 nhánh rẽ Kinh 1000 Tân Hòa - 473 Thạnh Hoá

Điện lực Tân Trụ

7/5/2020 (8h00-11h00; 13h00-16h00): Một phần ấp Bình Đông, xã Bình Trinh Đông

Điện lực Đức Huệ

8/5/2020 (8h00-11h00): Một phần xã Mỹ Quý Tây (ấp 6 Mỹ Quý Đông)

8/5/2020 (13h00-14h30): Trạm T1 nhánh rẽ TB Bà Mùi

Điện lực Thạnh Hóa

8/5/2020 (8h00-11h00): Một phần khu phố 1, thị trấn Thạnh Hóa; Một phần ấp 3, xã Thủy Tây

8/5/2020 (13h00-16h30): Một phần ấp 2, xã Thủy Tây

Điện lực Vĩnh Hưng

7/5/2020 (7h30-17h30): Xã Tuyên Bình Tây; Một phần xã Tuyên Bình; Cây Xăng Bình Châu

Điện lực Tân Hưng

8/5/2020 (8h00-16h30): Một phần ấp Cả Nga, xã Vĩnh Lợi; Một phần ấp Cả Môn, xã Vĩnh Thạnh

Điện lực Châu Thành

8/5/2020 (8h00-8h45; 9h00-9h45; 10h00-10h45; 11h00-11h45): Một phần khu vực ấp Vĩnh Xuân, xã Dương Xuân Hội

8/5/2020 (13h30-14h15): Một phần khu vực ấp Mỹ Xuân, xã Dương Xuân Hội

8/5/2020 (14h30-15h15; 15h30-16h15): Một phần khu vực ấp Long Thuận, xã Long Trì

Điện lực Thủ Thừa

7/5/2020 (7h00-7h30): Xã Nhị Thành, TT Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa

7/5/2020 (7h30-17h00): Xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

7/5/2020 (13h00-16h30): Ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

Điện lực Đức Hòa

8/5/2020 (7h30-8h30): Một phần xã Hòa Khánh Đông

8/5/2020 (8h00-14h00; 13h00-14h00): Một phần TT Đức Hòa

8/5/2020 (8h00-11h30): Một phần xã An Ninh Tây

8/5/2020 (8h45-9h45): Một phần xã Đức Hòa Thượng

8/5/2020 (10h00-11h00): Một phần xã Đức Hòa Đông

8/5/2020 (13h00-16h30): Một phần xã Lộc Giang

8/5/2020 (14h15-15h15): Một phần xã Hòa Khánh Nam

8/5/2020 (15h30-16h30): Một phần TT Hậu Nghĩa

Điện lực Cần Giuộc

8/5/2020 (8h00-12h00): Một phần TT. Cần Giuộc

8/5/2020 (8h00-10h00): Nhánh rẽ Nguyễn Thị Lợi

8/5/2020 (10h30-11h30): Nhánh rẽ CS Nguyễn Ngọc Dũng

8/5/2020 (13h00-16h30): Một phần xã Long Thượng

Điện lực Mộc Hóa

8/5/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Ông Nhan Đông, xã Bình Hiệp, thị xã kiến Tường

8/5/2020 (11h30-13h30): Một phần ấp Gò Thiết, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa

8/5/2020 (11h30-15h30): Một phần ấp Gò Dồ, ấp Bình Tây, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa

Điện lực Tân An

7/5/2020 (7h30-9h00): HKD Nguyễn Hoàng

7/5/2020 (9h00-10h30): Trạm Năm Xuân

7/5/2020 (10h30-12h00): Trạm Công ty Tôn Hoa Sen Mỹ Phú

7/5/2020 (13h00-16h00): Nước đá Hữu Nghĩa; Công ty Hoàng Việt