Điện lực thành phố Tây Ninh

18/4/2020 (8h18-8h45): Khu phố 2,3 phường II; Khu phố 2 phường III

18/4/2020 (9h06-13h40): Trạm chuyên dùng khách hàng

18/4/2020 (11h51-12h10): Khu phố Ninh Đức, Ninh Phước, phường Ninh Thạnh; Khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh

18/4/2020 (13h35-17h00): Trạm chuyên dùng khách hàng

20/4/2020 (8h00-17h00): Trạm chuyên dùng khách hàng

21/4/2020 (8h00-17h00): Trạm chuyên dùng khách hàng

22/4/2020 (8h00-17h00): Trạm chuyên dùng khách hàng

23/4/2020 (8h00-17h00): Trạm chuyên dùng khách hàng

23/4/2020 (8h00-17h00): Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân. Ấp Kinh Tế, Đồng Cỏ Đỏ, xã Bình Minh

24/4/2020 (8h00-17h00): Trạm chuyên dùng khách hàng

24/4/2020 (8h00-17h00): Nhánh rẽ chuyên dùng khách hàng

Điện lực Gò Dầu

18/4/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Hội, Phước Tây, xã Phước Thạnh. Ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh.

20/4/2020 (8h00-11h30): Ấp Rộc B, xã Thạnh Đức

20/4/2020 (8h00-17h00): Ngân hàng Agribank, Lò bánh mì Phạm Long Hổ, Xẻ Gỗ Phạm Thái Binh, Nhà trọ Lâm Thanh Sơn khu phố 1, khu phố 2, Thanh Hà, thị trấn

21/4/2020 (8h00-11h30): Ấp Suối Cao A, xã Phước Đông

22/4/2020 (8h00-17h00): Ấp Cẩm Bình, Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang. Doanh nghiệp Minh Anh, ấp Xóm Mới, xã Thanh Phước

23/4/2020 (8h00-17h00): Ấp Trà Vỏ, xã Thạnh Đức. Ấp Đá Hàng, Tầm Lanh, xã Hiệp Thạnh; Cơ sở Karaoke Nhật Anh

24/4/2020 (8h00-17h00): Khu phố 3, khu phố 4, thị trấn

24/4/2020 (8h00-17h00): Xưởng cưa Lê Văn Ân, Hàn tiện Nguyễn Minh Danh, Hàn tiện Võ Văn Tài (Minh Hiếu), Hàn tiện Nguyễn Văn Thanh, Vật liệu xây dựng Yến Phương

Điện lực Trảng Bàng

18/4/2020 (9h13-16h00): Khu phố Lộc Trát, Lộc Khê, phường Gia Lộc

19/4/2020 (7h30-17h00): Đường số 5, 12, 13 KCN Trảng Bàng

20/4/2020 (8h00-17h00): Ấp Trảng Cỏ, Trảng Sa, Sóc Lào, xã Đôn Thuận. Ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận

21/4/2020 (8h00-17h00): Ấp Bến Kinh, xã Đôn Thuận. Khu phố Lộc Tân, phường Lộc Hưng

23/4/2020 (8h00-17h00): Ấp Lộc Trị, Lộc Thuận, xã Hưng Thuận

23/4/2020 (8h00-11h30): Khu phố An Thới, phường An Tịnh

24/4/2020 (8h00-13h00; 8h00-17h00): Khu phố Gia Lâm, phường Gia Lộc

24/4/2020 (8h00-17h00): Khu phố Lộc Bình, phường Lộc Hưng

Điện lực Tân Châu

18/4/2020 (8h40-9h13): Khách hàng Nguyễn Văn Thiện

18/4/2020 (8h40-11h02): Nhà máy cao su Nước Trong

18/4/2020 (9h36-10h06): Tưới tiêu Lê Văn Hiếu

18/4/2020 (10h30-11h00): Tưới tiêu Ngô Thị Liên

18/4/2020 (11h06-11h24): TT Hồ Thanh Liêm

18/4/2020 (11h49-12h20): Tưới tiêu Lê Trung Tín

18/4/2020 (14h02-16h02): Khách hàng Trần Hồng Cẩn

20/4/2020 (8h00-17h00): Nước đá Tân Châu

21/4/2020 (8h00-17h00): Công ty Thuận Thắng. Ấp 3, xã Suối Ngô

22/4/2020 (8h00-11h30): Ấp Tân Đông, xã Tân Thành

22/4/2020 (8h00-17h00): Khách hàng DNTN Phát Lộc

23/4/2020 (8h00-11h30): Khách hàng NMM Định Khuê 2. Khách hàng NMM Định Khuê 1

23/4/2020 (8h00-11h30): Ấp Tân Kiên, xã Tân Hà

23/4/2020 (8h00-17h00): Khu phố 1, thị trấn Tân Châu

23/4/2020 (13h30-17h00): Khách hàng Cao su 30/4 Tây Ninh - 1

24/4/2020 (8h00-11h30): Khách hàng Cấp nước ấp 4

24/4/2020 (8h00-11h30): Khách hàng Cao su Nam bộ Tây Ninh

24/4/2020 (13h30-17h00): Khách hàng NMM Bổ Túc

24/4/2020 (13h30-17h00): Khách hàng hộ kinh doanh Đoàn Đình Trung

24/4/2020 (6h37-7h35): Nước đá Tân Hưng

24/4/2020 (9h20-10h05): Tưới tiêu Nguyễn Văn Yên

Điện lực Châu Thành

18/4/2020 (8h00-11h30): Chiêu đãi sở, kho cổng A

18/4/2020 (8h10-17h00): Công ty TNHH Hùng Duy

18/4/2020 (9h35-11h07): Sư đoàn 5-5

21/4/2020 (8h00-11h30): Công ty TNHH Hoàng Phúc; DNTN Anh Điệp

21/4/2020 (13h30-17h00): Quế Hương IV; Công ty TNHH MTV Chế biến hạt điều Thảo Nguyên

23/4/2020 (8h00-11h30): Lò Sấy lúa Ngọc Bích; Khách hàng Huỳnh Thị Thiết

23/4/2020 (13h30-17h00): Cơ sở tái chế phế liệu Nguyễn Hồng Phúc; CTCP Xử lý phế thải rắn VN; Nhà máy gạch Phước Trung

24/4/2020 (8h00-11h30): CTCP Hải Đăng; Công ty Khai thác Khoáng sản TN; Công ty TNHH MTV Tư vấn và ĐTXD Nguyễn Văn Minh

24/4/2020 (8h00-11h30; 13h30-17h00): Công ty TNHH MTV Hada Tây Ninh

24/4/2020 (13h30-17h00): Cơ sở Gạch Thành Hưng; Công ty TNHH MTV TM Hải Long Hoa; Công ty TNHH Hưng Phú

24/4/2020 (8h25-17h00): Ấp An Thọ, Sa Nghe, xã An Cơ

24/4/2020 (8h34-17h00): Ấp Phước Lộc, xã Phước Vinh

Điện lực Dương Minh Châu

18/4/2020 (7h00-17h00): Ấp Ninh Phú, Ninh An, xã Bàu Năng

18/4/2020 (14h22-16h30): Trạm chuyên dùng khách hàng.

20/4/2020 (7h30-8h45): TBA chuyên dùng khách hàng

20/4/2020 (8h00-17h00): Tổ 6 ấp Tân Định 1, ấp Tân Định 2, xã Suối Đá

20/4/2020 (8h00-9h30; 9h30-11h30; 13h30-15h00; 15h00-17h00): TBA chuyên dùng khách hàng

20/4/2020 (8h50-10h00): TBA chuyên dùng khách hàng

20/4/2020 (10h05-11h30): TBA chuyên dùng khách hàng

21/4/2020 (7h00-17h00): Xã Chà Là (trừ ấp Láng); Ấp Ninh An, Ninh Bình, xã Bàu Năng; Ấp Tân Định 1, Phước Hòa, xã Suối Đá.

21/4/2020 (7h00-17h00): Ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi; Ấp Bình Linh, xã Chà Là

22/4/2020 (8h00-9h30; 9h30-11h30; 13h30-15h00; 15h00-16h30): TBA chuyên dùng khách hàng

23/4/2020 (8h00-17h00): Ấp Thuận Hòa, Thuận Phước, xã Truông Mít; xã Cầu Khởi (trừ ấp Khởi Nghĩa)

23/4/2020 (8h00-17h00): Ấp Thuận Hòa, Thuận Phước, xã Truông Mít; xã Lộc Ninh; xã Bến Củi

23/4/2020 (8h00-9h30; 9h30-11h30; 13h30-15h00; 15h00-16h30): TBA chuyên dùng khách hàng

24/4/2020 (8h00-9h30; 9h30-11h30; 15h00-16h30): TBA chuyên dùng khách hàng

Điện lực Tân Biên

18/4/2020 (8h30-9h30): Ngân hàng TMCP CT VN - CN Tây Ninh (Phòng giao dịch Tân Biên)

18/4/2020 (9h45-10h45): Cơ sở Hồ Tất Minh

18/4/2020 (11h00-11h45): Đặng Thị Dần

18/4/2020 (14h00-14h30): Trại giam Cây Cầy

18/4/2020 (8h10-11h55): Ấp Thạnh An, xã Thạnh Bình

19/4/2020 (8h00-12h30): Công ty TNHH MTV TM-XNK Xuyến Hoa

20/4/2020 (8h30-10h30): Công ty TNHH Kết Tài

20/4/2020 (10h45-11h30): Cơ sở Kao Kim San

20/4/2020 (14h00-15h00): Cơ sở Quyết Tâm

22/4/2020 (8h00-17h00): Tổ 6 khu phố 7 thị trấn; Ấp Cầu, xã Tân Phong; xã Hòa Hiệp

23/4/2020 (8h30-9h30): Cơ sở Nguyễn Văn Tâm

23/4/2020 (9h45-10h45): Xay lúa Tô Thị Tay

23/4/2020 (13h30-14h30): Lê Ngọc Hoa

23/4/2020 (14h45-15h45): Cơ sở Trần Thị Phụng

24/4/2020 (9h30-10h30): TT Nước sạch và VSMTNT tỉnh Tây Ninh (trạm cấp nước Trà Vong)

24/4/2020 (14h00-16h00): Trang trại Lê Thị Trực

24/4/2020 (8h16-17h00): Ấp Tân Minh, xã Tân Lập

Điện lực Hòa Thành

24/4/2020 (8h00-17h00): Khu phố Sân Cu, phường Long Thành Bắc

24/4/2020 (8h22-10h30): Ấp Trường An, xã Trường Tây

Điện lực Bến Cầu

18/4/2020 (7h00-7h30; 17h00-17h30): Ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận.

18/4/2020 (7h00-17h00): CTCP Việt Nam Mộc Bài

18/4/2020 (8h00-17h00): Ấp Long Hòa 2, xã Long Chữ

20/4/2020 (8h00-17h00): Ấp Long Châu, xã Long Khánh

21/4/2020 (8h00-10h00): CS hàn tiện Hồ Công Nghiệp; Công ty TNHH Hoàng Phát Biên Giới

21/4/2020 (10h00-11h30): Nhà nghỉ Song Ái; CN DNTN Ngọc Sơn 1

21/4/2020 (13h30-15h00): Khách hàng Nguyễn Thị Bằng; Khách hàng Nguyễn Thị Phương Lan; TT Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn.

21/4/2020 (15h00-17h00): Khách hàng Huỳnh Thanh Ngô

22/4/2020 (7h00-17h00): Xã Tiên Thuận (trừ ấp Bàu Tép, ấp B), Long Thuận, Long Khánh, Long Giang, Long Phước, Long Chữ

22/4/2020 (10h00-11h30): Khu phố 2, thị trấn Bến Cầu

22/4/2020 (13h30-15h00): Khu phố 1, 2, 4, thị trấn Bến Cầu

23/4/2020 (8h00-17h00): Ấp Thuận Hòa, xã Lợi Thuận; Ấp Long Thạnh, xã Long Chữ.

23/4/2020 (8h00-10h00): Khách hàng Võ Phi Vân; DNTN Đại Nam.

23/4/2020 (10h00-11h30): Ấp Long Thịnh, xã Long Khánh. Nhà nghỉ Long Chữ

23/4/2020 (13h30-17h00): Ấp Xóm Lò, xã Tiên Thuận

23/4/2020 (13h30-15h00): Ấp Long Tân, xã Long Giang; ấp Long Thịnh, xã Long Khánh

23/4/2020 (15h00-17h00): Công ty TNHH Nông nghiệp Hàn Việt

24/4/2020 (8h00-17h00): Ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận

24/4/2020 (8h00-10h00): Ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận