Điện lực Cái Răng

13/4/2020 (9h02-9h37): Khu vực 3 Hưng Thạnh (cháy CB trạm)

13/4/2020 (10h00-10h35): Khu vực Phú Thứ (qua tải CB, đóng lại CB)

13/4/2020 (10h35-15h00): Chợ Cái Răng Lê Bình, quận Cái Răng (chập cáp hạ thế trạm)

13/4/2020 (10h46-11h05): (trời mưa, giông sét đánh vào đường dây)

13/4/2020 (11h07-11h59): Khu vực phường Phú Thứ, Hưng Thạnh (phóng FCO trạm khách hàng, làm bật MC tuyến 479HP)

13/4/2020 (11h55-12h56): Phường Hưng Phú, Hưng Thạnh (sét đánh vào đường dây)

13/4/2020 (11h55-15h28): Phường Phú Thứ (phóng FCO trạm khách hàng)

14/4/2020 (8h00-9h20): Khu vực Tân Cảng Sài Gòn

14/4/2020 (8h00-9h40): Khu vực Khánh Hưng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng

14/4/2020 (11h30-12h25): Khu vực phường Tân Phú, quận Cái Răng

14/4/2020 (14h30-14h45): CTCP XD Sài Gòn SCC

14/4/2020 (15h00-15h10): Một phần phường Phú Thứ, Hưng Phú, Hưng Thạnh

14/4/2020 (15h05-15h25): Một phần phường Hưng Phú, Hưng Thạnh

Điện lực Ô Môn

13/4/2020 (10h30-16h15): Khu vực 10, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn (khách hàng yêu cầu cắt điện, do bốc khói trên hệ thống đo đếm trung áp trạm NMXX lúa gạo Viên Xuân Bình)

14/4/2020 (8h10-15h00): Khu vực Thới Thạnh Đông, phường Thới An, quận Ô môn

Điện lực Thốt Nốt

13/4/2020 (9h51-10h59): Khu vực phường Trung Kiên; phường Thuận Hưng; phường Tân Hưng (trời mưa giông, gây phóng điện TU pha C tại hệ thống đo điếm ranh giới Ô Môn - Thốt Nốt tại trụ 293-476TN (do Điện Lực Ô Môn quản lý)

13/4/2020 (10h25-10h31): Phường Thốt Nốt (trời mưa giông, sét đánh vào đường dây 12,7kV nhánh đường Thanh Niên, gây đứt chì FCO đầu nhánh tại tụ 49-471TN)

Điện lực Bình Thủy 

13/4/2020 (8h51-10h38): Khu vực Bình Phó A, Bình Phó B, Bình Phó C (cây ngã gần đường dây cáp bọc trụ 120-475LH/478LH thuộc đường dây của Điện lực Ninh Kiều quản lý, làm bật máy cắt tuyến 475LH/478LH)

13/4/2020 (9h15-10h29): Khu công nghiệp Trà Nóc, phường trà Nóc, quận Bình Thủy (phóng FCO Nhánh công ty Huy Thông tại trụ 27/4/1-477BT làm bật máy cắt Tuyến 477BT)

13/4/2020 (9h17-10h11): Đường Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy (phóng FCO Nhánh Công ty Trần Ánh tại trụ 35-471BT làm bất máy cắt 471BT)

Điện lực Phong Điền

13/4/2020 (10h10-10h10): Xã Nhơn Ái; xã Trường Long, huyện Phong Điền (bật MC Trường Long, trụ 360/1-477CT (Lần 1: TĐL không thành công lúc 10h10). Nguyên nhân: Nổ cáp ngầm tại trụ 360/72-477CT

13/4/2020 (10h10-10h14): Xã Nhơn Ái; xã Trường Long, huyện Phong Điền (bật MC Trường Long, trụ 360/1-477CT (Lần 2: 10h10-10h14). Nguyên nhân: Nổ cáp ngầm tại trụ 360/72-477CT

13/4/2020 (17h40-20h32): Một phần xã Trường Long (chuyển nguồn nhánh Trường Long - Trường Long A nhận điện tuyến 474CH).