Điện Lực Ninh Kiều:

16/1/2020 (8h00-11h00): Một phần đường Lê Lợi

17/1/2020 (8h00-14h00): ĐH Y Dược Cần Thơ