Điện lực Hải Châu

20/4/2020 (13h30-18h00): Trạm C14

24/4/2020 (8h00-12h30): Trạm Nguyễn Trác

24/4/2020 (13h30-17h30): Trạm Trưng Nữ Vương 1

Điện lực Liên Chiểu

22/4/2020 (13h00-16h300): Trạm CS KCN T1

23/4/2020 (7h00-11h30): Trạm Tú Mỡ

23/4/2020 (13h00-17h00): Trạm TBA Công cộng H182

24/4/2020 (7h30-9h30): Trạm Kiệt 1 Phạm Như Xương; Trạm Ngã Ba Huế 2T2

24/4/2020 (9h30-12h00): Trạm KDC Hòa Phát 2-T2

24/4/2020 (13h00-15h00): Trạm Nguyễn Huy Tưởng

24/4/2020 (15h00-17h00): Trạm Phước Lý 2

Điện lực Sơn Trà

19/4/2020 (12h30-17h30): Trạm Công ty Sông Thu T1; Trạm Công ty Sông Thu T2; Trạm Công ty Sông Thu T3; Trạm Công ty Sông Thu T4; Trạm Công ty Sông Thu T5

21/4/2020 (7h30-15h30): Trạm Future Property Invest T1, T2

21/4/2020 (8h00-12h00): Trạm Tổng cục cảnh sát

21/4/2020 (13h30-16h30): Trạm Khách sạn Thảo Tùng 1

22/4/2020 (8h00-16h00): Trạm Cầu Tuyên Sơn

22/4/2020 (13h30-16h30): Trạm Đồ hộp Hạ Long

23/4/2020 (7h00-7h30): Trạm Mỹ Đa Tây 2; Trạm Bắc Mỹ An 1; Trạm Mỹ Đa Tây 1 Trạm Đa Mặn 1; Trạm K20; Trạm Bắc Mỹ An 3; Trạm Ngũ Hành Sơn T5; Trạm Hoàng Văn Hòe; Trạm K20-T2; Trạm KCC nhà ở xã hội Nam Tuyên Sơn; Trạm Lê Văn Hiến T4; Trạm Mỹ Đa Tây 3; Trạm Bưu điện BMA; Trạm Tiểu đoàn 78; Trạm Làng SOS; Trạm Trường Herman; Trạm Cầu Tuyên Sơn; Trạm Ba Hưng Bakery

23/4/2020 (7h00-15h00): Trạm Tuyên Sơn T1; Trạm Tuyên Sơn 2; Trạm Bùi Tá Hán; Trạm KDC Bùi Tá Hán T1; Trạm Tuyên Sơn 3; Trạm Tuyên Sơn 4; Trạm Mạc Thiên Tích; Trạm Lê Hy Cát; Trạm Nghiêm Xuân Yêm T2; Trạm Nghiêm Xuân Yêm; Trạm KDC Tuyên Sơn 5; Trạm Nhà làm việc Công ty Nam Việt Á; Trạm Hataco Building

23/4/2020 (8h00-11h00): Trạm An Nhơn 2; Trạm An Nhơn 4

23/4/2020 (8h00-16h00): Trạm Nhà bộ đội vùng 3 Hải Quân - Khu A

23/4/2020 (8h00-12h00): Trạm PVTC Dự án PCC AT

23/4/2020 (13h30-16h00): Trạm An Nhơn 1

23/4/2020 (13h30-15h30): Trạm Hoà Quí 1-T1

24/4/2020 (6h00-16h00): Trạm Sơn Thuỷ T4; Trạm Sơn Thuỷ T3; Trạm Bùi Thế Mỹ

24/4/2020 (7h00-17h00): Trạm Trường Sa 4 (CTCP Đầu tư Du lịch Hà Nội Non nước) 

24/4/2020 (7h30-12h30): Trạm HTX nước đá Sơn Trà T1; Trạm HTX nước đá Sơn Trà T2; Trạm Đặng Thị Ca T2, T3

24/4/2020 (13h30-16h30): Trạm TĐC Nại Hiên Đông T1

Điện lực Cẩm Lệ

24/4/2020 (13h30-15h00): Trạm Khu E1 PK 2,3 Nam cầu Cẩm Lệ T2

24/4/2020 (15h00-16h15): Trạm Khu E MR T2 Nam cầu Cẩm Lệ

24/4/2020 (16h15-17h00): Trạm TBA UBND phường Hòa Xuân

Điện lực Hòa Vang

20/4/2020 (8h00-17h00): Trạm Nghiền Sàng

24/4/2020 (7h30-12h00): Trạm Ánh sáng Phú Sơn T2

Điện lực Thanh Khê

23/4/2020 (7h30-12h30): Trạm K&H