Điện lực Hải Châu:

15/1/2020 (5h30-13h30): Trạm Tân Thành 1

15/1/2020 (6h00-13h30): Trạm Kiệt 12 Hoàng Diệu; Trạm Ngân hàng Đông Á; Trạm Khách sạn Mercury; Trạm Chiếu sáng Đông Tây 2; Trạm Đông Tây 2; Trạm Kiệt 12 Hoàng Diệu T2

15/1/2020 (13h30-16h30): Trạm Liên Trì 1

16/1/2020 (6h30-11h30): Trạm Ba Đình

16/1/2020 (7h00-16h00): Trạm Lý Thái Tổ 2; Trạm Vĩnh An 2

16/1/2020 (13h30-17h30): Trạm Trịnh Công Sơn

Điện lực Sơn Trà:

15/1/2020 (6h00-13h00): Trạm Đa Mặn 1; Trạm K20

15/1/2020 (8h00-11h30): Trạm TT Hội nghị quốc tế

Điện lực Hòa Vang:

15/1/2020 (7h30-11h30): Trạm Hòa Liên 5; Trạm Đại La 3

15/1/2020 (13h30-17h00): Trạm Hoà Ninh 6 (thôn 1)

16/1/2020 (7h30-11h30): Trạm Thôn Trước Đông

16/1/2020 (8h00-10h00): Trạm Túy Loan 3

16/1/2020 (13h30-16h00): Trạm Khu phố chợ Hòa Phong

Điện lực Thanh Khê:

15/1/2020 (7h30-11h30): Trạm L.Chiểu - T.Phước T5

15/1/2020 (13h00-17h00): Trạm Lê Trọng Tấn

15/1/2020 (15h00-17h00): Trạm Trần Cao Vân 6

16/1/2020 (7h30-10h00): Trạm Phần Lăng 5

16/1/2020 (9h30-12h00): Trạm Thanh Lộc Đán

16/1/2020 (13h00-15h00): Trạm Tôn Đản

16/1/2020 (14h15-16h15): Trạm Tôn Đản 3

16/1/2020 (15h30-17h30): Trạm Tôn Đản 4

Điện lực Cẩm Lệ:

15/1/2020 (13h30-16h00): Trạm T12 KDC Nam cầu Cẩm Lệ

15/1/2020 (13h30-16h00): Trạm T11 Khu E MR KDC Nam cầu Cẩm Lệ

Điện lực Liên Chiểu:

16/1/2020 (6h00-8h00): Trạm KDC Hòa Minh 2T4

16/1/2020 (7h00-10h00): Trạm Đà Sơn 4