Điện lực Hải Châu

29/2/2020 (8h00-11h00): Trạm BĐ Trần Quốc Toản

1/3/2020 (6h30-14h30): Trạm T1 KDC TN Hòa Cường; Trạm T5 KDC TN Hòa Cường; Trạm Trịnh Công Sơn; Trạm KDC Bình An 2; Trạm KDC Bình An 3; Trạm Khu đô thị Trường Sa T2; Trạm Lê Thị Hồng Gấm; Trạm Lê Thanh Nghị; Trạm KDC Lâm Đặc sản; Trạm KDC Bình An 1; Trạm T3 KDC TN Hòa Cường; Trạm KDC Bình An 4; Trạm T2 KDC TN Hòa Cường; Trạm Ngô Tất Tố 2; Trạm Nam Sơn; Trạm Công ty Đồng Tiến; Trạm Trường CĐ Phương Đông; Trạm Tòa nhà Viettel;

1/3/2020 (6h30-14h30): Trạm ABC Bakery; Trạm Bệnh viện Mắt

3/3/2020 (8h00-12h00): Trạm Ông Ích Khiêm 2

4/3/2020 (8h00-12h30): Trạm Vĩnh An 2

5/3/2020 (8h00-11h30): Trạm Vĩnh Trung Plaza T1; Trạm Vĩnh Trung Plaza T2; Trạm Vĩnh Trung Plaza T3

Điện lực Liên Chiểu

29/2/2020 (6h30-11h30): Trạm Thép ĐN T3-1 T3-2

29/2/2020 (8h30-11h00): Trạm Hóa chất Hòa Khánh; Trạm Hóa Nhựa Đà Nẵng

1/3/2020 (7h30-9h30): Trạm KDC Hòa Mỹ T1; Trạm Tiểu đoàn Bộ binh số 1

1/3/2020 (7h30-14h00): Trạm Ô tô Trường Hải

1/3/2020 (9h30-11h00): Trạm Hòa Khánh 8

1/3/2020 (10h00-12h00): Trạm Con đường xanh

1/3/2020 (13h00-15h30): Trạm CP Cao Su ĐN T6

Điện lực Cẩm Lệ

29/2/2020 (6h30-7h30): Trạm KDC Phía Nam sông Quá Giáng; Trạm Ánh sáng Miếu Bông; Trạm Miếu Bông 3; Trạm Miếu Bông 2; Trạm Quá Giáng 1; Trạm Quá Giáng 2; Trạm Đông Bến xe Phía Nam; Trạm Khu TĐC Phía Đông Bến xe Phía Nam; Trạm Chiếu sáng T1 (vành đai phía Nam); Trạm CS QL1A T4; Trạm CS QL1A T5; Trạm CS QL1A T6; Trạm Showroom Ô tô Trường Hải; Trạm CS QL1A T7; Trạm Giáng Nam 2; Trạm Hòa Phước 3; Trạm UBND Hòa Phước; Trạm Giáng Nam 1

29/2/2020 (6h30-16h30): Trạm Chợ Mới Hòa Phước; Trạm Hòa Phước 2; Trạm Gạch Thanh Bình; Trạm Trà Kiểm; Trạm Tân Hạnh; Trạm Hiệp Toàn; Trạm Gạch Thanh Châu; Trạm Trâm Anh

29/2/2020 (15h30-16h30): Trạm KDC Phía Nam sông Quá Giáng; Trạm Ánh sáng Miếu Bông; Trạm Miếu Bông 3; Trạm Miếu Bông 2; Trạm Quá Giáng 1; Trạm Quá Giáng 2; Trạm Đông Bến Xe Phía Nam; Trạm Khu TĐC Phía Đông Bến xe Phía Nam; Trạm Chiếu sáng T1 (vành đai phía Nam); Trạm CS QL1A T4; Trạm CS QL1A T5; Trạm CS QL1A T6; Trạm Showroom Ô tô Trường Hải

1/3/2020 (6h30-14h30): Trạm Trường Sa T5

3/3/2020 (7h30-12h30): Trạm KDC Hòa Thọ T2

Điện lực Sơn Trà

2/3/2020 (13h00-17h00): Trạm E224

Điện lực Thanh Khê

2/3/2020 (7h30-10h30): Trạm Nghi An 2

3/3/2020 (7h30-9h30): Trạm Thanh Khê 5

4/3/2020 (7h30-9h30): Trạm C17-3

5/3/2020 (7h30-10h30): Trạm KDC Bàu Thạc Gián 2