Điện lực Liên Chiểu

7/3/2020 (6h00-10h00): Trạm Nhà máy đồ chơi T2

7/3/2020 (6h00-15h00): Trạm Keyhingtoys T4

8/3/2020 (7h30-9h30): Trạm Phú Gia

8/3/2020 (10h00-12h00): Trạm Phú Thanh Vinh

8/3/2020 (13h00-15h30): Trạm Song Long

9/3/2020 (7h30-9h30): Trạm TĐC Hòa Hiệp T1

Điện lực Thanh Khê

7/3/2020 (7h30-10h00): Trạm Thái Nhị Bôi 1

10/3/2020 (7h30-10h00): Trạm Xuân Hòa 3

10/3/2020 (7h30-10h00): Trạm Phạm Nhữ Tăng

Điện lực Cẩm Lệ

8/3/2020 (7h30-12h30): Trạm Công ty XSKT & DV in ĐN

Điện lực Sơn Trà

10/3/2020 (7h30-13h30): Trạm Lê Quang Đạo

11/3/2020 (13h00-17h30): Trạm Mỹ Khê 2; Trạm Đông Trà 2

13/3/2020 (6h00-16h00): Trạm Khu xử lý nước thải sân golf; Trạm XLNT Vinacapital T2; Trạm XLNT Vinacapital T3

13/3/2020 (7h30-13h30): Trạm TĐC Thọ Quang 1; Trạm Thanh Toàn; Trạm Công ty TNHH TMDV Tổng hợp Viesky

Điện lực Hải Châu

10/3/2020 (8h00-12h00): Trạm KS Đảo Xanh T1; Trạm KS Đảo Xanh T2

13/3/2020 (7h30-12h30): Trạm Thanh Long 2