Điện lực Liên Chiểu

4/4/2020 (8h00-10h30): Trạm Sự Bình Dương

Điện lực Hòa Vang

4/4/2020 (7h30-12h00): Trạm Phú Sơn Nam

4/4/2020 (14h00-17h00): Trạm Mỏ đá Phước Nhân T2

5/4/2020 (6h00-8h00): Trạm Phước Nhơn

5/4/2020 (8h00-11h00): Trạm Huỳnh Đức May

6/4/2020 (6h00-8h00): Trạm UB Hòa Sơn

7/4/2020 (6h00-8h00): Trạm Hưởng Phước

Điện lực Hải Châu

7/4/2020 (7h30-12h30): Trạm Nhà hát Trưng Vương

7/4/2020 (13h30-17h30): Trạm Lê Lợi 1

8/4/2020 (8h00-12h30): Trạm Thuận Phước 1; Trạm Khách sạn Đà Nẵng 1; Trạm Khách sạn Đà Nẵng 2

9/4/2020 (8h00-13h00): Trạm Lê Đình Dương

Điện lực Sơn Trà

7/4/2020 (7h00-15h00): Trạm HTX nước đá Sơn Trà T1; Trạm HTX sản xuất nước đá Sơn Trà T2; Trạm Đặng Thị Ca T2, T3

8/4/2020 (7h00-15h00): Trạm TM Quảng Nam (DNTN Hữu Phước); Trạm Đặng Thị Ca; Trạm DNTN Văn Thông

Điện lực Thanh Khê

7/4/2020 (7h30-12h30): Trạm K&H

8/4/2020 (7h30-12h30): Trạm Nghi An 3