Công ty Điện lực Hoàn Kiếm

29/2/2020 (6h00-14h00): Từ số 1 đến số 3, 2D phố Quang Trung; Từ số 40 đến số 52, 37A-D phố Hai Bà Trưng; Từ số 4 đến số 22 phố Tràng Thi.

29/2/2020 (8h00-9h00): Khách hàng Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia (24 Quang Trung)

29/2/2020 (9h00-10h00): Khách hàng TTTM Dịch vụ Minexport (28 Bà Triệu)

29/2/2020 (9h30-10h30): Từ số 15 đến số 23, Trần Hưng Đạo; Từ số 16 đến số 24, từ số 11 đến số 15 Phan Huy Chú; Từ số 1 đến số 7, từ số 2 đến số 10 ngõ Phan Chu Trinh.

29/2/2020 (13h00-14h00): Khách hàng Tòa nhà 94 Bà Triệu

1/3/2020 (8h00-9h00): Khách hàng Ủy Ban người VN ở nước ngoài (32 Bà Triệu)

1/3/2020 (9h00-10h00): Khách hàng Công ty TNHH Thế hệ trẻ (46-48 Bà Triệu)

1/3/2020 (10h00-11h00): Khách hàng Đài Tiếng nói Việt Nam 2 (41-43 Bà Triệu)

1/3/2020 (11h00-12h00): Khách hàng Đài tiếng nói Việt Nam 3 (41-43 Bà Triệu)

2/3/2020 (8h30-14h00): Từ số 2 đến số 46 ngõ 195/76 phố Hồng Hà; Từ số 1 đến số 28 ngõ 195/58 phố Hồng Hà; Từ số 52 đến số 56 ngõ 195/76 phố Hồng Hà; Từ số 27 đến số 56 ngõ 195/58 phố Hồng Hà, ngõ 1 phố Phúc Tân; Từ số 2 đến số 7 ngõ 195/76 phố Hồng Hà; Từ số 1 đến số 31, từ số 2 đến số 32 phố Nguyễn Tư Giản; Từ số 33 đến số 61, từ số 34 đến số 62 phố Nguyễn Tư Giản; Từ số 63 đến số 121, từ số 64 đến số 110 phố Nguyễn Tư Giản; Từ số 55 đến số 95 phố Phúc Tân, 2 đến số 28 phố Thanh Yên; Từ số 40 đến số 60 phố Phúc Tân; Từ số 1 đến số 35 phố Thanh Yên; Từ số 15 đến số 55, từ số 12 đến số 40 phố Phúc Tân, ngõ 373 phố Hồng Hà; Từ số 9 đến số 15 phố Phúc Tân; Từ số 1 đến số 15, từ số 2 đến số 12 phố Phúc Tân; Từ 1 đến số 83, từ số 2 đến số 74 ngách 3/20 phố Phúc Tân; Từ số 11 đến số 41, từ số 14 đến số 48 ngõ 301 phố Hồng Hà; Từ số 43 đến số 51, từ số 30 đến số 48 Phố Thanh Yên.

3/3/2020 (8h30-11h30): Tập thể 13 phố Nguyễn Khắc Cần; Từ 5 đến số 11 phố Phan Chu Trinh.

3/3/2020 (13h00-16h00): Từ số 28 đến số 56, từ số 1 đến số 23 phố Nguyễn Văn Tố. Từ số 121 đến số 167B phố Phùng Hưng.

4/3/2020 (6h00-10h00): Phố Hàng Gà từ số 1 đến số 31, từ số 2 đến số 16; Phố Lò Rèn từ số 11 đến số 29, từ số 26 đến số 42; Phố Hàng Vải từ số 25 đến số 41, từ số 42 đến số 46.

4/3/2020 (8h30-11h30): Từ số 1 đến số 11, từ số 2 đến số 14 Ngõ Đào Duy Từ. Từ số 2 đến số 50, từ số 13 đến số 45 phố Đào Duy. Từ số 1 đến số 33 phố Mã Mây. Từ số 1 đến số 15 phố Chợ Gạo; phố Đông Thái. Từ số 1 đến số 7, từ số 2 đến số 12 phố Đông Thái, từ số 2 đến số 54, từ số 1 đến số 55 phố Nguyễn Siêu. Từ số 1 đến số 9 phố Hàng Chiếu.

4/3/2020 (13h00-16h00): Từ số 25 đến số 61 phố Hàm Long. Từ số 1 đến số 39 Phố Huế + tập thể A2 phố Trần Quốc Toản.

5/3/2020 (8h30-11h30): Từ số 30 đến số 44, từ số 29 đến số 35 phố Trần Hưng Đạo. Từ số 41 đến số 49, từ số 48 đến số 50 phố Ngô Quyền. Từ số 27 đến số 29 phố Trần Hưng Đạo.

5/3/2020 (13h00-16h00): Từ số 4 đến số 22 phố Lý Thường Kiệt. Từ số 14 đến số 18, từ số 17 đến số 35 phố Phan Chu Trinh.

6/3/2020 (8h30-11h30): Số 21+22, Từ số 3 đến số 11, từ số 4 đến số 16 phố Hạ Hồi; Từ số 58 đến số 62, từ số 71 đến số 75, số 66 phố Trần Hưng Đạo; Số 23+25 phố Quang Trung; 86 phố Bông Nhuộm.

Công ty Điện lực Gia Lâm

29/2/2020 (6h00-11h00): Một phần xã Yên Thường

1/3/2020 (6h00-13h00): Một phần xã Bát Tràng

2/3/2020 (6h00-10h00): Một phần xã Phú Thị

2/3/2020 (6h00-12h00): Một phần xã Phù Đổng

3/3/2020 (6h00-13h00): Một phần xã Kim Sơn

3/3/2020 (6h00-12h00): Một phần TT Trâu Quỳ

4/3/2020 (6h00-10h00): Một phần TT Trâu Quỳ

4/3/2020 (6h00-13h00): Một phần xã Đa Tốn

6/3/2020 (6h00-10h00): Một phần xã Cổ Bi

6/3/2020 (6h00-11h00): Một phần xã Đình Xuyên

Công ty Điện lực Sóc Sơn

29/2/2020 (7h00-10h00): Một phần xã Phủ Lỗ

29/2/2020 (16h00-20h00): Một phần xã Bắc Sơn

Công ty Điện lực Cầu Giấy

29/2/2020 (8h00-9h00): Công ty TNHH Đầu tư Kỹ thuật Công trình Toàn Cầu - Km9 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy

29/2/2020 (9h00-10h00): Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật TTC - số 19 Duy Tân, Cầu Giấy

29/2/2020 (10h00-11h00; 11h00-12h00): Công ty CP Viễn Thông FPT-Tòa nhà FPT, cụm TTCN quận Cầu Giấy

1/3/2020 (7h00-15h00): Từ căn B1 đến B25 Ngõ 10 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy

Công ty Điện lực Long Biên

29/2/2020 (8h00-12h00): Ngõ 318 đường Ngọc Trì

29/2/2020 (10h00-11h00; 11h00-16h00; 16h00-17h00): Công ty Pentax khu công nghiệp Hanel

2/3/2020 (8h30-9h30): Từ số nhà 670 đến số nhà 750 đường Ngô Gia Tự

2/3/2020 (9h30-10h00): Từ số nhà 10 đến số nhà 50 đường Trường Lâm

2/3/2020 (10h30-11h00): Tổ 17, 26, 28, 21, 22 phường Đức Giang

2/3/2020 (13h30-14h00): Tổ 21, 22 phường Thượng Thanh

3/3/2020 (8h30-11h00): Từ số nhà 90 đến số nhà 100 đường Nguyễn Sơn; Từ số nhà 29 đến số nhà 89 đường Nguyễn Sơn

4/3/2020 (9h30-10h00): Tổ 7 phường Cự Khối

4/3/2020 (10h30-11h00): Tổ 11, 14 phường Thạch Bàn

4/3/2020 (13h30-14h00): Từ số nhà 241 đến số nhà 293 đường Thạch Bàn

4/3/2020 (14h30-15h00): Tổ 5 phường Tư Đình

5/3/2020 (9h30-10h00): Tổ 15, 17 phường Sài Đồng

Công ty Điện lực Chương Mỹ

29/2/2020 (7h00-15h00): Xã Phú Nghĩa - khu tái định cư Phú Nghĩa, thôn Đồng Trữ. Xã Trường Yên - thôn Phù Yên, khu nuôi trồng thủy sản, thôn Yên Trường, thôn Nhật Tiến, thôn Trưa Trong.

Công ty Điện lực Mỹ Đức

29/2/2020 (0h00-2h00): Một phần xã Phù Lưu Tế (thôn 1, thôn 2), một phần thôn Hạ xã Phùng Xá.

29/2/2020 (13h00-14h30): Một phần xã Phù Lưu Tế (thôn 1, thôn 2), một phần thôn Hạ xã Phùng Xá.

Công ty Điện lực Phú Xuyên

29/2/2020 (8h00-11h00): Thôn Kiều Đông, xã Đại Xuyên

29/2/2020 (13h30-16h00): Thôn Cổ Chế, xã Phúc Tiến

Công ty Điện lực Quốc Oai

29/2/2020 (7h00-13h00): Một phần xã Hòa Thạch

2/3/2020 (8h00-9h00): Công ty Phú Thịnh Phát, khu công nghiệp Quốc Oai

Công ty Điện lực Hai Bà Trưng

1/3/2020 (8h30-10h30): Nước Vân Đồn, Ted, 926 Bạch Đằng, HTX Tự Cường, Công ty Việt Hoa

2/3/2020 (0h00-8h00): Từ số 1 - 9a nhà 5 tầng ngõ 55 Lê Quí Đôn - TT Bộ VH. Từ số 2 - 14 phố Lê Quý Đôn. Số 1 phố Lương Yên - TT Sở truyền tải - ngõ 18 ngõ 20 đường 158 - Công ty kem Thuỷ Tạ và doanh nghiệp kem Băng Kỳ Lân

3/3/2020 (0h00-4h00): Tòa nhà 114B Mai Hắc Đế

4/3/2020 (0h00-8h00): Từ số 1 - 5 Nguyễn Cao, từ số 1-ngách 30 đường 158 Bạch Đằng. Ngõ 31 đường 158 Bạch Đằng. Từ 14 - 26 TT 9B Lê Quí Đôn. TT 9b phố Lê Quí Đôn - đường 158 ngõ 3 - 20 - 23 - 28.

Công ty Điện lực Đống Đa

2/3/2020 (8h00-8h50): TT Khí tượng Thủy văn - ngõ 10 Pháo Đài Láng. TT trường Phụ nữ - 33 Pháo Đài Láng. Liên đoàn Khảo sát Khí tượng Thuỷ văn - 10 Pháo Đài Láng. Trung tâm quan trắc khí tượng thủy văn - ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh.

2/3/2020 (9h00-9h50): Ngõ 43 Nguyên Hồng. Nhà B26 Nam Thành Công. Báo Kinh tế Đô thị - 21 Huỳnh Thúc Kháng. Ngõ 9 Huỳnh Thúc Kháng

2/3/2020 (10h00-10h50): Ngõ 105 Láng Hạ

2/3/2020 (11h00-11h50): Phố Thái Thịnh, ngõ 196 Thái Thịnh

3/3/2020 (8h00-8h50): Phố Pháo Đài Láng, ngõ 159 Pháo Đài Láng, ngõ 678 Đường Láng.

3/3/2020 (8h00-8h50): Trường trung cấp kỹ thuật tin học Hà Nội - 73 Nguyễn Chí Thanh

3/3/2020 (8h15-12h15): Đầu Ngõ 120 Trường Chinh - Từ số nhà 2 đến số 40 Trường Chinh

3/3/2020 (9h00-9h50): Phố Chùa Láng, ngõ 91 Chùa Láng

3/3/2020 (9h00-9h50): Viện Công nghệ xạ hiếm - 48 Láng Hạ

3/3/2020 (10h00-10h50): Viện Công nghệ - 25 Vũ Ngọc Phan

3/3/2020 (10h00-10h50): Từ ngõ 1160 đến 1194 Đường Láng, ngõ Chùa Nền, TT Giống cây trồng.

3/3/2020 (11h00-11h50): Số 2 Cầu giấy, TT Đại học Giao thông, ngách 63/1194 Đường Láng

3/3/2020 (11h00-11h50): Công ty TNHH SX-TM-DV Vinh Minh Quân - 87 Nguyễn Thái Học

3/3/2020 (12h00-12h50): Tập đoàn xăng dầu Việt Nam - 1 Khâm Thiên

4/3/2020 (8h00-8h50): Ngân hàng TMCP Công Thương VN - Trung tâm công nghệ thông tin - 187 Nguyễn Lương Bằng

4/3/2020 (8h15-12h15): Từ số nhà 1 đến 77 phố Phương Mai - Ngõ 15, Nhà B10, B9 Phương Mai

4/3/2020 (9h00-9h50): Cục Bảo vệ Thực vật - 149 Hồ Đắc Di

4/3/2020 (10h00-10h50): Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội - 143 Hồ Đắc Di. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản & thuỷ sản Hà Nội - 143 Hồ Đắc Di

4/3/2020 (11h00-11h50): Cục Phục vụ ngoại giao đoàn - số 6 Đặng Văn Ngữ

4/3/2020 (12h00-12h50): Công ty cổ phần Dược và vật tư thú y - 88 Trường Chinh. Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương I - 88 Trường Chinh. Công ty cổ phần Thế giới di động - 88 Trường Chinh.

5/3/2020 (8h00-8h50): Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ Vườn Bắc Thủ Đô - 4 Hoàng Ngọc Phách

5/3/2020 (9h00-9h50): Công ty TNHH Tùng Đức - 22 Láng Hạ. Ngân hàng NN & PT nông thôn VN chi nhánh Láng Hạ - 22 Láng Hạ

5/3/2020 (10h00-10h50): Công ty cổ phần kỹ nghệ ESC, ngõ 562 Đường Láng

5/3/2020 (11h00-11h50): Chi nhánh Hà Nội Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại tổng hợp Vincommerce - 19 Trúc Khê. Công ty cổ phần Ong trung ương - 19 Trúc Khê. Ngõ 594 Đường Láng.

6/3/2020 (8h00-8h50): TT Dầu khí Láng Trung, ngõ 95 Huỳnh Thúc Kháng

6/3/2020 (8h00-12h00): Công ty TNHH MTV Đầu tư thương mại & du lịch Sao Mai - 91 Nguyễn Chí Thanh. Công ty cổ phần Hà Nội Diamond Palace. Ban Quản trị tòa nhà M5 - 91 Nguyễn Chí Thanh. Tòa nhà M5 - 91 Nguyễn Chí Thanh

6/3/2020 (9h00-12h00): Cty TNHH MTV Đầu tư thương mại & du lịch Sao Mai - 91 Nguyễn Chí Thanh. Ban Quản trị tòa nhà M5 - 91 Nguyễn Chí Thanh

6/3/2020 (9h00-9h50): TT Văn phòng Thương mại - 55 Huỳnh Thúc Kháng

6/3/2020 (10h00-10h50): Số 530 ÷ 538 Đường Láng. Trường THPT Bắc Hà Đống Đa - 10 ngõ 538 Đường Láng

6/3/2020 (11h00-11h50): TT Khách sạn Đồng Lợi - Nhà C5 Hoàng Ngọc Phách

6/3/2020 (13h30-14h20): Cục Phục vụ ngoại giao đoàn - 6 Đặng Văn Ngữ

6/3/2020 (14h30-15h20): Chi nhánh Công ty TNHH MTV dịch vụ Ngân hàng NN Việt Nam - Nhà in ngân hàng 1 - 10 Chùa Bộc

6/3/2020 (15h30-16h20): Công ty cổ phần đầu tư VINAMOTOR - 104 Thái Thịnh

Công ty Điện lực Hà Đông

2/3/2020 (7h00-15h00): Tòa nhà 5 tầng chung cư CT1, CT2 Học viện Quân Y, phường Phúc La

3/3/2020 (6h00-14h00): Khu thấp tầng TT6, TT7, TT8, TT10, TT12, TT13, TT16, TB8 đô thị Văn Phú

3/3/2020 (8h00-16h00): Khu thấp tầng TT18, TT19, LK 22, 23, DV 12,13,14,15 đô thị Văn Phú

5/3/2020 (5h00-7h00): Một phần cụm công nghiệp Yên Nghĩa, quận Hà Đông

5/3/2020 (7h00-15h00): Cụm công nghiệp Yên Nghĩa, quận Hà Đông

6/3/2020 (5h00-12h00): Một phần cụm công nghiệp Yên Nghĩa, quận Hà Đông

Công ty Điện lực Sơn Tây

2/3/2020 (7h00-9h00): Khách hàng Nhà máy Z151

Công ty Điện lực Hoài Đức

2/3/2020 (0h00-1h30): Một phần xã Sơn Đồng, một phần xã Song Phương

2/3/2020 (6h00-10h00; 7h30-8h30): Một phần xã Song Phương

3/3/2020 (0h00-1h30; 7h00-11h00): Một phần xã Song Phương

4/3/2020 (6h00-13h00): Một phần xã Vân Côn

5/3/2020 (6h00-14h00; 12h00-14h00): Một phần xã An Thượng, một phần xã An Khánh

Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm

2/3/2020 (9h00-10h00): Tổ dân phố Phúc Lý 2, 3, phường Minh Khai

2/3/2020 (13h30-14h30): Tổ dân phố Phúc Lý 2, 3, 4, phường Minh Khai

2/3/2020 (15h30-16h30): Tổ dân phố Phúc Lý 3, 4, phường Minh Khai

3/3/2020 (8h30-9h30): Tổ dân phố Đồng Cống 2, phường Liên Mạc

3/3/2020 (10h00-11h00): Tổ dân phố Đông Ba 2, phường Thượng Cát

3/3/2020 (13h30-14h30): Tổ dân phố Vân Trì 4, phường Minh Khai

3/3/2020 (15h30-16h30): Tổ dân phố Vân Trì 6, phường Minh Khai

4/3/2020 (13h30-14h30): Tổ dân phố Viên 8, phường Cổ Nhuế 2

4/3/2020 (15h30-16h30): Tổ dân phố Viên 16, phường Cổ Nhuế 2

5/3/2020 (8h30-9h30): Tổ dân phố Viên 15, phường Cổ Nhuế 2

5/3/2020 (10h00-11h00): Tổ dân phố Viên 18, phường Cổ Nhuế 2

6/3/2020 (13h30-14h30): Tổ dân phố Viên 18, phường Cổ Nhuế 2

6/3/2020 (15h30-16h30): Tổ dân phố Viên 18, phường Cổ Nhuế 2

Công ty Điện lực Nam Từ Liêm

3/3/2020 (5h00-13h00): Một phần tổ dân phố số 2, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

3/3/2020 (9h00-16h00): Một phần tổ dân phố số 3, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

4/3/2020 (6h00-14h00): Một phần tổ dân phố số 3, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm

5/3/2020 (6h00-14h00): Một phần tổ dân phố số 3, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm

6/3/2020 (7h00-12h00): Một phần tổ dân phố số 5, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm

Công ty Điện lực Đông Anh

3/3/2020 (7h00-10h00): Một phần thôn Đoài, xã Kim Nỗ

3/3/2020 (8h00-11h00): Một phần thôn Thái Bình, xã Mai Lâm

4/3/2020 (7h00-11h00): Một phần xã Kim Chung

4/3/2020 (7h30-10h30): Một phần thôn Thiết Úng, xã Vân Hà

4/3/2020 (7h30-10h30): Một phần thôn Hà Khê, xã Vân Hà

4/3/2020 (7h30-10h30): Một phần thôn Cổ Châu, xã Vân Hà

4/3/2020 (8h00-11h00): Một phần thôn Lộc Hà, xã Mai Lâm

5/3/2020 (7h30-10h30): Một phần thông Đông Kim Nỗ, xã Kim Nỗ

5/3/2020 (8h00-11h00): Một phần thôn Bắc, xã Kim Nỗ

5/3/2020 (8h00-11h00): Một phần thôn Phúc Thọ, xã Mai Lâm

5/3/2020 (8h00-11h00): Một phần thôn Thái Bình, xã Mai Lâm

6/3/2020 (7h00-11h00): Một phần xã Kim Chung

6/3/2020 (7h30-10h30): Một phần thôn Bắc, xã Kim Nỗ

6/3/2020 (8h00-11h00): Một phần thôn Bắc, xã Kim Nỗ

6/3/2020 (8h00-11h00): Một phần thôn Thọ Đa, xã Kim Nỗ

Công ty Điện lực Tây Hồ

3/3/2020 (5h00-7h00): Ngõ 299, 324 Thuỵ Khuê

4/3/2020 (5h00-7h00): Ngách 124/22 Âu Cơ

Công ty Điện lực Thanh Xuân

3/3/2020 (7h00-10h00): Các ngõ 57, ngõ 116, ngõ 136, ngõ 152, ngõ 154, ngõ 156 đường Phương Liệt, Tập thể 154 Bộ Xây dựng.

6/3/2020 (8h30-10h30): Tầng 11 đến Tầng 17 tòa N4A Trung Hòa Nhân Chính; Tầng 2 đến Tầng 10 tòa N4A Trung Hòa Nhân Chính; Tầng 2 đến Tầng 10 và Tầng 11 đến Tầng 17 tòa N4B Trung Hòa Nhân Chính.

Công ty Điện lực Hoàng Mai

3/3/2020 (7h00-15h00): Một phần phường Lĩnh Nam

6/3/2020 (7h00-15h00): Một phần phường Lĩnh Nam

Công ty Điện lực Ba Vì

3/3/2020 (6h00-13h00): Khách hàng thuộc địa bàn các xã: Minh Quang, Khánh Thượng và các cơ quan xí nghiệp đóng tại địa bàn các xã trên

3/3/2020 (6h00-13h00): Khách hàng thuộc địa bàn xã Thái Hòa và các cơ quan xí nghiệp đóng tại địa bàn xã trên

4/3/2020 (6h00-13h00): Khách hàng thuộc địa bàn xã: Thụy An, Tiên Phong và các cơ quan xí nghiệp đóng tại địa bàn các xã trên

5/3/2020 (6h00-10h00): Khách hàng thuộc một phần các xã: Phú Sơn, Thái Hòa và các cơ quan đóng tại địa bàn các xã trên

5/3/2020 (6h00-8h00): Khách hàng thuộc một phần các xã: Phú Cường, Cổ Đô và các cơ quan đóng tại địa bàn các xã trên

6/3/2020 (6h00-8h00): Khách hàng thuộc một phần xã Phú Sơn và các cơ quan đóng tại địa bàn xã trên

Công ty Điện lực Đan Phượng

3/3/2020 (8h00-10h30): Một phần xã Liên Hà

3/3/2020 (10h30-13h00): Một phần xã Hồng Hà

3/3/2020 (14h00-16h30): Một phần thôn Thượng Trì, xã Liên Hồng

Công ty Điện lực Thanh Oai

3/3/2020 (7h00-11h00): Thôn My Dương, My Thượng, Xóm Trại, xã Thanh Mai

Công ty Điện lực Ứng Hoà

3/3/2020 (8h00-12h00): Một phần thị trấn Vân Đình, xã Liên Bạt

4/3/2020 (9h00-10h00): Một phần xã Đông Lỗ