Công ty Điện lực Thanh Trì

17/4/2020 (7h00-15h00): Công ty Nông Nghiệp Pháp Vân, xã Tứ Hiệp.

Công ty Điện lực Thạch Thất

17/4/2020 (8h30-11h30): Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Công ty Điện lực Cầu Giấy

17/4/2020 (7h00-15h00): Lô D1, lô E, lô C3, lô H1, lô D2, D3 Khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy