Điện lực Kiến An

11/4/2020 (7h30-10h30): Từ sau DCL 471-7/ 05 Nhánh QK3 đi TBA Quân Khu 3 (1,3) lộ 477 E2.14

16/4/2020 (7h30-8h30; 6h00-9h00; 14h30-15h30; 15h45-16h45): AB nhánh, AB tổng, 03 SI mặt máy.

17/4/2020 (7h30-9h00; 13h30-15h00; 15h30-17h00): AB nhánh, AB tổng, 03 SI mặt máy.

Điện lực Hồng Bàng

11/4/2020 (0h00-1h00): TBA Sở Dầu dd

17/4/2020 (8h00-9h00): TBA Hiển Hòa

17/4/2020 (9h00-10h00): TBA XD Tàu thủy HB

17/4/2020 (10h00-11h00): TBA Vận tải thủy 4

17/4/2020 (11h00-12h00): TBA Cảnh Hưng

Điện lực An Dương

13/4/2020 (8h00-10h00): Tủ trung thế 35kV và TBA TĐC Lê Lợi Lộ 374E2.21

15/4/2020 (15h00-16h00): TBA tập thể Hồng Hà Lộ 373E2.9

16/4/2020 (6h00-10h30): ĐD và các TBA từ D371-7/62 đến D371-7/38 Lộ 374E2.2

16/4/2020 (6h00-10h30): ĐD và các TBA sau CD 371-7/ Hoàng Mai Lộ 374E2.2

Điện lực Lê Chân

16/4/2020 (8h00-11h00): Cắt CD→MBA 400kVA-22/0,4kV trạm Mỳ Trung Quốc

17/4/2020 (8h00-9h30): Cắt FCO→ MBA1000kVA-22/0,4kV Y Học Biển

17/4/2020 (10h00-12h00): Cắt FCO→ MBA1000kVA-22/0,4kV Phạm Quý Ngọc

Điện lực An Lão

16/4/2020 (8h00-9h00): Từ sau CD 371-7/18 nhánh Trường Thành

16/4/2020 (14h00-15h00): TBA 400 kVA LISEMCO 2 (AMEEC)

16/4/2020 (8h00-8h05; 9h00-9h05): Nhánh Trường Thành lộ 373 E2.31 

17/4/2020 (6h00-9h00): Từ sau CD 471-7/14 nhánh Tân Dân lộ 473 E2.31

17/4/2020 (6h00-6h05; 9h00-9h05): ĐD lộ 473 E2.31

17/4/2020 (14h30-15h30): TBA Quán Bế

Điện lực Vĩnh Bảo

16/4/2020 (6h30-8h30): TBA Thanh Lương 6

16/4/2020 (6h30-8h30): TBA Đông Thái

Điện lực Thủy Nguyên

16/4/2020 (5h30-7h30): Cắt MC 471 nhánh Năm Phiên lộ 471E2.4

Điện lực Đồ Sơn 

16/4/2020 (8h00-9h00): TBA Kim Đức

16/4/2020 (10h00-11h00): TBA PHCN NChè

Điện lực Ngô Quyền

16/4/2020 (10h00-11h00): TBA Cầu Đất 5

16/4/2020 (14h45-15h30): TBA Đại Hoàng Việt

16/4/2020 (8h00-9h00): TBA Cầu Đất 1

16/4/2020 (9h00-10h00): TBA Cầu Đất 3

16/4/2020 (14h00-14h45): TBA Nam Cường

16/4/2020 (11h00-12h00): TBA Trần Phú 3

16/4/2020 (15h30-17h00): TBA Hậu Cần Công An TP. HP

17/4/2020 (16h00-17h00): TBA Len

17/4/2020 (15h00-16h00): TBA Sân Bóng 2

17/4/2020 (14h00-15h00): TBA Lạch Tray 1

17/4/2020 (8h00-9h00): TBA Đông Khê 7

17/4/2020 (11h00-12h00): TBA Đầm Lác 2

17/4/2020 (10h00-11h00): TBA Đầm Lác 1

17/4/2020 (9h00-10h00): TBA Đông Khê 1A