Điện lực Hải An

21/4/2020 (6h00-6h10; 12h00-12h10): Cắt dao PT 472-7TC số 1 lộ 476E2.5. Đóng dao PT 472-7TC Đông Hải => Phương Lưu 2. Cắt có điện không tải CD 471-7 Viconship => KV Hồng Quân

21/4/2020 (8h00-12h00): Cắt dao PT 471-7 Vinatran 1 lộ 474E2.17

21/4/2020 (14h30-17h00): Cắt CD PT 471-7/2 => TBA Sân bay dân dụng lộ 474E2.13

21/4/2020 (6h00-12h10): Cắt CD 471-7 Viconship <=> CD 472-7TC số 1 lộ 476E2.5

22/4/2020 (8h00-9h00): Cắt FCO (CD) => XNK Hải Phòng 2

22/4/2020 (9h30-10h00): Cắt FCO (CD) => CTCP TTC

22/4/2020 (10h30-11h00): Cắt FCO (CD) => BB. Hồng Dục

22/4/2020 (15h00-16h00): Cắt FCO (CD) => Trafadil

23/4/2020 (10h30-11h00): Cắt FCO (CD) => Điện máy

23/4/2020 (9h30-10h00): Cắt FCO (CD) => XD. Petex

23/4/2020 (8h00-9h00): Cắt FCO (CD) => Công ty Container

23/4/2020 (6h00-12h00): Cắt đường dây từ 474E2.17 <=> 471-7 Vidifi Duyên Hải <=> 471-7 Cảng Xanh Vip

23/4/2020 (6h00-6h20; 11h50-12h10): Cắt cũ dao 471-7 Cảng Xanh Vip. Cắt MC 474E2.17 + kéo tủ, đóng 474-76. Cắt dao PT 471-7 Vidifi Duyên Hải => TC số 1 lộ 474E2.17. Nháy 472-7 Bột mỳ Bảo Phước, đóng dao PT 477-7TC Tôn Mạ Mầu

24/4/2020 (15h00-16h00): Cắt FCO (CD) => KS. Việt Trung

24/4/2020 (8h00-9h00): Cắt FCO (CD) => Công ty Duyên Hải 2

24/4/2020 (9h30-10h30): Cắt FCO (CD) => Công ty Hoàng Trường

24/4/2020 (11h00-11h50): Cắt FCO (CD) => Hoàng Cầu 2

Điện lực Kiến An

22/4/2020 (7h30-10h30): AB nhánh 2 đi cột 15A.

Điện lực Đồ Sơn

22/4/2020 (8h00-10h30): TBA Cống Họng

Điện lực Thủy Nguyên

22/4/2020 (6h00-6h10; 9h45-10h00): Từ MC 371 Tân Phú Xuân <=> 371-7/01 nhánh dầu khí

22/4/2020 (6h00-10h00): Từ MC 371 Gia Minh <=> 371-7/01 nhánh dầu khí

23/4/2020 (11h00-11h45): TBA Lại Xuân 5

23/4/2020 (10h00-10h45): TBA Lại Xuân 35

23/4/2020 (9h00-9h45): TBA Hoàng Nguyên

23/4/2020 (8h00-8h45): TBA Cường Thịnh 1

Điện lực Lê Chân

20/4/2020 (8h00-10h00): Bổ sung, lấy mẫu dầu, vệ sinh công nghiệp, siết tiếp xúc, xử lý tiếp xúc đường trục, tách đấu chụm tại tủ hạ thế TBA Dư Hàng 8 lộ 481E2.12

21/4/2020 (6h00-7h30): Vệ sinh công nghiệp, siết tiếp xúc, bảo dưỡng bao thầu TBA Công ty TNHH May Minh Thành 400kVA lộ 473E2.12

22/4/2020 (8h00-11h00): Khắc phục khiếm khuyết rỉ dầu pha B tại mặt MBA, lấy mẫu dầu vệ sinh công nghiệp, siết tiếp xúc trạm biến áp 1-5 Dân Dụng 560kVA-22/0,4kV lộ 481E2.12

23/4/2020 (8h00-10h00): Vệ sinh công nghiệp, siết tiếp xúc, bảo dưỡng bao thầu TBA Tổng Công ty XD Bạch Đằng 1500kVA-22/0,4kV lộ 483E2.12

Điện lực Ngô Quyền

20/4/2020 (11h00-12h00): TBA Đằng Giang 5A  

20/4/2020 (9h00-10h00): TBA An Đà 1

20/4/2020 (16h00-17h00): TBA Mai Viên 2

20/4/2020 (10h00-11h00): TBA An Đà 5A

20/4/2020 (14h00-15h00): TBA Lương Khánh Thiện 4

20/4/2020 (8h00-9h00): TBA An Đà 1A

20/4/2020 (15h00-16h00): TBA Mai Viên

21/4/2020 (11h00-12h00): TBA Đằng Giang 4

21/4/2020 (14h00-16h00): TBA An Đà 3

21/4/2020 (8h00-9h00): TBA Lạch Tray 3

21/4/2020 (9h00-10h00): TBA Nguyễn Bỉnh Khiêm 1

21/4/2020 (10h00-11h00): TBA An Đà 3 B

21/4/2020 (14h30-15h30): TBA Duy Khánh

22/4/2020 (8h00-11h00): TBA Đông Khê 4

22/4/2020 (8h30-9h30): TBA Chung cư 197 Văn Cao máy 1

22/4/2020 (14h00-16h00): TBA Đông Khê 5

22/4/2020 (9h30-10h30): TBA Chung cư 197 Văn Cao máy 2

22/4/2020 (14h30-15h30): TBA Công ty Gia Giầy

23/4/2020 (10h00-11h00): TBA Đông Khê 6.

23/4/2020 (8h00-9h00): TBA Đông Khê 2A

23/4/2020 (14h30-16h00): TBA Shell Gas

23/4/2020 (9h00-10h00): TBA An Đà 5.

23/4/2020 (11h00-12h00): TBA Đông Khê 3

23/4/2020 (8h00-11h00): TBA Lê Lợi 6

23/4/2020 (14h00-17h00): TBA Đông Khê 2

24/4/2020 (8h00-11h00): TBA Lương Khánh Thiện 5

24/4/2020 (14h30-16h00): TBA Lương Khánh Thiện 3

Điện lực An Lão

19/4/2020 (8h00-12h00): TBA 630kVA Thảm HK 1

21/4/2020 (6h00-7h30): Từ sau CD 471-7/01 nhánh đi TBA 500 kVA Văn Hoàng 1 lộ 473 E2.31

24/4/2020 (5h30-7h00): ĐD lộ 375 E2.31<=>CD 371-1 Tiên Cường lộ 375 E2.31

24/4/2020 (7h00-16h30): Từ CD371-7/37 lộ 375 E2.31<=>CD 371-1 Tiên Cường lộ 375 E2.31

Điện lực Kiến Thụy

21/4/2020 (8h00-9h00): Cắt FCO TBA Tiền Anh

21/4/2020 (9h15-10h15): TBA Kỳ Sơn 1

21/4/2020 (14h00-15h00): Cắt FCO Xuân Chiếng 2

21/4/2020 (15h15-16h15): Cắt FCO Du Lễ 1

22/4/2020 (8h00-8h45): Thôn Xuân Tiến, xã Thuận Thiên

22/4/2020 (9h00-9h45): Cắt FCO Đồng Cờ

22/4/2020 (10h00-11h00): Cắt FCO Cao Hòa

23/4/2020 (8h00-8h45): Thôn Lạng Côn, xã Đai Đồng

23/4/2020 (9h00-10h00): Cắt FCO Đức Phong 1 

Điện lực Tiên Lãng

24/4/2020 (5h30-5h40; 16h15-16h30): Từ MC 371 Tiên Cường đến CD 371-7/67 đo đếm TL - VB

Điện lực Vĩnh Bảo

21/4/2020 (5h00-5h06; 5h40-5h46; 9h00-9h06): ĐD 974E2.10

21/4/2020 (5h00-9h00): ĐD nhánh Thắng Thủy 5.

21/4/2020 (5h00-5h10; 8h20-8h50): ĐD nhánh Thắng Thủy, Vĩnh Long

22/4/2020 (6h00-7h00; 15h00-16h00): TBA Vĩnh Phong 1

24/4/2020 (5h00-5h06): ĐD, TBA sau dao 371-7/07 Vĩnh Phong.

24/4/2020 (5h40-5h46; 8h00-8h06): ĐD, TBA nhánh Cộng Hiền, Tiền Phong, Vĩnh Phong

24/4/2020 (5h00-8h00): ĐD, TBA nhánh Vĩnh Phong

24/4/2020 (7h20-7h26): ĐD nhánh Cộng Hiền, Vĩnh Phong, Tiền Phong

24/4/2020 (7h20-7h50): ĐD nhánh Vĩnh Phong, Tiền Phong

24/4/2020 (5h00-5h40): ĐD, TBA nhánh Vĩnh Phong, Tiền Phong

Điện lực Cát Hải

20/4/2020 (6h00-6h10): Từ cột 73-35 lộ 371E2.24

20/4/2020 (6h10-13h50): Từ cột 39-73

20/4/2020 (13h50-14h00): Từ cột 35-73 lộ 371E2.24

Điện lực Dương Kinh

21/4/2020 (8h15-8h45): TBA Our city

21/4/2020 (7h30-8h00): TBA Trung Dũng 1

21/4/2020 (10h00-10h30): TBA Thương mại

21/4/2020 (9h15-9h45): TBA Thương mại 1

21/4/2020 (9h00-9h30): TBA Bơm Hải An

21/4/2020 (14h00-14h30): TBA Tuấn Nam

21/4/2020 (15h30-16h00): TBA Đèn đường 6

21/4/2020 (14h45-15h15): TBA Chế biến Hải sản

22/4/2020 (8h15-8h45): TBA KYLIN

22/4/2020 (7h30-8h00): TBA Hoàng Trường 4

22/4/2020 (14h00-14h30): TBA Đèn đường 2

22/4/2020 (15h30-16h00): TBA Đèn đường 3

22/4/2020 (9h00-9h30): TBA Thanh Long

22/4/2020 (10h30-11h00): TBA Đường Bộ

22/4/2020 (9h45-10h15): TBA Y Học Hải quân

22/4/2020 (14h15-14h45): TBA NT Ninh Hải

Điện lực An Dương

21/4/2020 (8h00-10h00): Từ cực dưới AB Tổng đến hết các cột và ĐD hạ thế TBA Mỹ Tranh 2 lộ 373E2.2