Điện lực Hải An

25/4/2020 (17h00-18h00): Cắt đường dây từ 474E2.17 <=> 471-7Vidifi Duyên Hải <=> Cảng Xanh Vip lộ 474E2.17

26/4/2020 (5h00-5h30): Đường dây sau 471-7Vidifi Duyên Hải lộ 474E2.17

27/4/2020 (8h00-9h00): Cắt FCO (CD) => Khu nhà ở Đông Hải

27/4/2020 (15h00-16h00): Cắt FCO (CD) => Tùng Hiệp

27/4/2020 (9h30-10h30): Cắt FCO (CD) => Vận tải Duyên Hải

28/4/2020 (8h00-10h00): Cắt FCO (CD) => TRACO

28/4/2020 (15h00-16h00): Cắt FCO (CD) => VINASTAR

29/4/2020 (8h00-9h00): Cắt FCO (CD) => VINATRAN

29/4/2020 (9h30-10h30): Cắt FCO (CD) => XNK Hải Phòng 1

29/4/2020 (15h00-16h00): Cắt FCO (CD) => Bưu điện Vạn Mỹ

29/4/2020 (11h00-11h30): Cắt FCO (CD) => Lương thực 1

29/4/2020 (8h00-11h00): TBA Cấp nước Hải Phòng

Điện lực Kiến An

25/4/2020 (5h10-5h30): MC 476 E2.14 đi DCL 472-7/01 lộ 479 E2.36 đến PT 471-7/38 lộ 476 E2.14

26/4/2020 (7h30-17h00): PT 472-7/ TC Cân Sơn lộ 479 E2.14 đi nhánh Thiên Văn

28/4/2020 (8h00-12h00): Từ PT 431-3 đến MC tổng hạ thế.

Điện lực Đồ Sơn

28/4/2020 (8h00-10h00): Hàm dưới AB tổng TBA trạm 79

Điện lực Hồng Bàng

25/4/2020 (5h00-5h15): Lộ 477 E2.6; Lộ 475 E2.6; Lộ 471 E2.6; Lộ 473 E2.6

26/4/2020 (5h00-5h15): Lộ 475 E2.6; Lộ 471 E2.6; Lộ 473 E2.6; Lộ 477 E2.6

28/4/2020 (8h00-10h00): TBA CP Tin học VT

28/4/2020 (14h30-16h30): TBA TT Viễn Thông II

29/4/2020 (8h00-9h30): TBA Phú Dụ

29/4/2020 (10h00-11h00): TBA Hà Nam

29/4/2020 (14h30-16h30): TBA Xăng dầu An Lạc

Điện lực Lê Chân

28/4/2020 (8h30-9h30): Thay công tơ đầu nguồn lỗi màn hình TBA Ngô Quyền-630kVA lộ 481E2.12

28/4/2020 (8h00-11h30): Cắt ABN 4 thu hồi cột cũ, sang dây, hộp công tơ cột 1 TBA Cầu Đất 2 lộ 484E2.12

29/4/2020 (8h00-10h00): Vệ sinh công nghiệp, siết tiếp xúc, bảo dưỡng bao thầu TBA Công ty TNHH VIC 1000kVA lộ 479E2.12

29/4/2020 (10h00-12h00): Vệ sinh công nghiệp, siết tiếp xúc, bảo dưỡng bao thầu, thay TI định kỳ TBA 400kVA Phú Sỹ

Điện lực Ngô Quyền

27/4/2020 (8h00-9h00; 9h00-11h00): TBA Lương Khánh Thiện 2

27/4/2020 (14h00-17h00): TBA Ga Hải Phòng

28/4/2020 (14h30-15h30): TBA CK 69

28/4/2020 (8h00-11h00): TBA Trần Phú 2

28/4/2020 (14h00-17h00): TBA May Hoa Phượng

29/4/2020 (8h00-9h00): TBA TranViNa 1

29/4/2020 (9h00-10h00): TBA TranViNa 2

29/4/2020 (5h00-6h30; 14h30-15h30): TBA Viện Hải Dương học, Thái Phiên 2 ,Đà Nãng 1

29/4/2020 (7h00-12h00): TBA Ngõ Sỏi

Điện lực Cát Hải

27/4/2020 (5h00-6h00): Lộ 371E2.24

28/4/2020 (13h00-14h00): Lộ 371E2.24

Điện lực Dương Kinh

27/4/2020 (7h00-9h30): TBA Tân Thành 2 lộ 475E2.23

27/4/2020 (14h00-15h00): PT 471-7/01 nhánh TĐC Hòa Nghĩa lộ 482E2.23

Điện lực An Dương

25/4/2020 (22h30-22h35; 23h30-23h35): ĐD và các TBA sau MC 371 Mỹ Tranh lộ 373E2.2

25/4/2020 (22h30-23h30): ĐD và các TBA sau CD 371-7/59 lộ 373E2.2

26/4/2020 (5h00-6h00; 16h30-17h30): ĐD và các TBA sau CD 371-7/1 Dụ Nghĩa lộ 373E2.9

26/4/2020 (5h00-17h30): TBA An Hòa UB lộ 373E2.9

27/4/2020 (5h00-6h00; 17h00-18h00): ĐD và các TBA sau Tủ PC3 đi CD 471-7/1 nhánh 3 Xã lộ 472E2.2

27/4/2020 (5h00-6h00; 17h00-18h00): ĐD và các TBA từ 472-7/ĐT2 đến CD 472-7/ TĐT3 lộ 472E2.2

27/4/2020 (5h00-18h00): ĐD và các TBA An Đồng 1 + 2 + 3 + 4 và Sơn Linh lộ 472E2.2

28/4/2020 (8h00-11h30): CDCL TBA Elan (Việt Thắng) - 1000KVA lộ 374E2.21

28/4/2020 (17h00-18h00): ĐD và các TBA sau CD 471-7/1 đến CD 471-7/58 lộ 480E2.21

28/4/2020 (5h00-17h30): ĐD và TBA Ngọ Dương 2, Ngọ Dương 3 lộ 373E2.9; ĐD và TBA Tân Tiến Kinh Giao lộ 373E2.9

28/4/2020 (5h00-6h00): ĐD và các TBA Sau MC Rau Giống lộ 373E2.9; ĐD và các TBA sau CD 471-7/1 đến CD 471-7/58 lộ 480E2.21

28/4/2020 (7h30-11h30): TBA Bắc Sơn 7A lộ 373E2.2; TBA Nam Sơn 5 lộ 373E2.2

28/4/2020 (16h30-17h30): ĐD và các TBA sau MC Rau Giống lộ 373E2.9

28/4/2020 (5h00-18h00): TBA Đặng Cương 7 lộ 480E2.21

28/4/2020 (10h30-11h30): ĐD và các cột hạ thế từ sau AB nhánh 1 TBA Mỹ Tranh 2 lộ 373E2.2

29/4/2020 (8h00-9h00): Từ cực dưới AB nhánh 2 và ĐD hạ thế nhánh 2 TBA 500kVA Đặng Cương 2 lộ 480E2.21

29/4/2020 (13h30-14h30): Từ cực dưới AB Tổng và các ĐD hạ thế TBA 400kVA Đặng Cương 2 lộ 480E2.21

29/4/2020 (8h00-9h00): TBA Đặng Cương 1 lộ 480 E2.21

29/4/2020 (13h30-14h30): TBA Đặng Cương 2 lộ 480 E2.21

29/4/2020 (5h00-17h30): TBA Thôn Đoài lộ 373E2.9

29/4/2020 (5h00-6h00; 16h30-17h30): ĐD và các TBA sau CD 371-7/1 nhánh Đại Bản lộ 373E2.9

29/4/2020 (5h00-6h00; 16h30-17h30): ĐD và các TBA từ MC 371 Mỹ Tranh đến CD 371-7/59 lộ 373E2.2

29/4/2020 (5h00-11h00): TBA 400kVA công ty Nội Thất 190 lộ 373E2.2

29/4/2020 (5h00-17h30): TBA Nam Sơn 2 lộ 373E2.2; ĐD và TBA sau CD 371-7/35 đi TBA số 3 + 4 công ty Nội Thất 190 lộ 373E2.2