Điện lực Hải An

11/5/2020 (17h30-17h45): Đường dây 474 E2.13 <=> 471-7/19; 

11/5/2020 (17h30-17h45): Đường dây 471-7/19 <=> TĐC Đằng Lâm 1 lộ 474 E2.13; 

11/5/2020 (17h30-17h45): Đường dây 476 E2.13 theo kết dây cơ bản; 

11/5/2020 (17h30-17h45): Đường dây TC Cát Bi <=> TĐC Đằng Lâm 1 lộ 474 E2.13; 

11/5/2020 (17h30-17h45): Đường dây 472 E2.13 theo kết dây cơ bản

Điện lực Thủy Nguyên

11/5/2020 (8h15-9h00): TBA EcoBrick (1200KVA)

11/5/2020 (9h15-10h00): TBA CPXD số 9 (750KVA)

11/5/2020 (11h15-12h00): TBA XD Hoàng Lộc số 6

12/5/2020 (8h00-9h00): TBA Đúc Thịnh Khang

12/5/2020 (9h30-10h30): TBA VTNNI (400KVA)

12/5/2020 (11h00-12h00): TBA VTNNI (1000KVA)

14/5/2020 (8h00-9h00): TBA Công ty TNHH Phúc Lợi

14/5/2020 (9h30-10h30): TBA Loan Phượng

14/5/2020 (11h00-12h00): TBA Hồng Tuấn

15/5/2020 (8h30-9h30; 9h45-10h45): TBA Công ty TM&DV Gia Đức

15/5/2020 (11h00-12h00): TBA Than TN

Điện lực Hồng Bàng

12/5/2020 (5h00-7h00): TBA Hồng Bàng

12/5/2020 (9h00-10h30): TBA Trường Hải

12/5/2020 (10h00-12h00): TBA Hoàng Phát

12/5/2020 (8h00-9h30): TBA VT Nông nghiệp

14/5/2020 (9h30-12h00): TBA CK Duyên Hải

14/5/2020 (8h00-10h00): TBA Tuấn Việt

14/5/2020 (5h00-7h00): TBA Nguyễn Tri Phương

14/5/2020 (14h30-16h00): TBA Quảng Bình (Hải Hoàng)

Điện lực Ngô Quyền

11/5/2020 (7h00-11h30; 13h30-17h00): TBA Tập thể Cảng

12/5/2020 (7h00-11h30; 13h30-17h00): TBA Thái Phiên 2

13/5/2020 (7h00-11h30; 13h30-17h00): TBA Tập thể Cảng

14/5/2020 (7h00-11h30; 13h30-17h00): TBA Thái Phiên 2

15/5/2020 (7h30-11h30): TBA Lương Khánh Thiện 1

Điện lực Vĩnh Bảo

9/5/2020 (5h00-5h10; 6h50-7h00): Đường dây 374E2.10

Điện lực Cát Hải

10/5/2020 (5h30-16h30): Tất cả các phụ tải của trạm 110kV Cát Hải

Điện lực An Dương

11/5/2020 (7h00-9h00): Cắt Aptomat tổng trạm Hà Liên lộ 374 E2.21

11/5/2020 (13h00-15h00): Cắt Aptomat tổng trạm Tràng Duệ 1 lộ 374 E2.21

12/5/2020 (13h00-15h00): TBA Đặng Cương 2 lộ 480 E2.21

12/5/2020 (15h40-16h30): TBA Ngọc Minh lộ 373 E2.2

12/5/2020 (14h30-15h20): TBA Công ty Thép Miền Bắc

12/5/2020 (9h05-9h55): TBA CTCP TMXD Tổng hợp Miền Bắc lộ 373 E2.2

12/5/2020 (7h00-9h00): TBA Đặng Cương 1 lộ 480 E2.21

12/5/2020 (8h00-8h50): TBA Kho K8 Cục kho vận - Tổng cục HCKT 100KVA-35/0,4 KV lộ 373 E2.9

12/5/2020 (10h10-11h00): TBA CTCP Cơ khí TM-XD (CK82), HP - 560KVA-35/0,4 KV lộ 371 E2.9

13/5/2020 (10h10-11h00): TBA Cân Hải Phòng lộ 373 E2.2

13/5/2020 (8h00-8h50): TBA An Thái lộ 373 E2.2

13/5/2020 (15h50-16h40): TBA Công ty TNHH Minh Thanh - 400KVA-35/0,4 KV lộ 373 E2.2

13/5/2020 (14h30-15h20): TBA Công ty TNHH Đúc An Nguyên - 1000KVA-35/0,4 KV lộ 373 E2.2

13/5/2020 (9h05-9h55): Cắt FCO TBA Công ty Nhựa Đoàn kết - 400KVA-35/0,4 KV lộ 373 E2.2

14/5/2020 (7h30-11h30): Cắt Aptomat tổng trạm Trạm Bạc lộ 374 E2.21

14/5/2020 (10h20-11h10): TBA Đồng Hải - 400KVA-35/0,4 KV lộ 373 E2.9

14/5/2020 (14h30-15h20): TBA Lượng Huệ - 560KVA-35/0,4 KV lộ 373 E2.9

14/5/2020 (9h10-10h00): TBA Công ty TNHH Nam Vang - 630KVA-35/0,4 KV lộ 373 E2.2

14/5/2020 (15h40-16h30): TBA Tỉnh Thủy - 560KVA-35/0,4 KV lộ 373 E2.9

14/5/2020 (8h00-8h50): TBA Công ty Hiếu Hương - 180KVA -35/0,4 KV lộ 373 E2.2

15/5/2020 (7h00-11h30): TBA Đặng Cương 6 lộ 480 E2.21