Điện lực Kiến An

29/2/2020 (6h00-9h30): MC 471 Điện nước & DCL 471-1/ 02 Lộ 473 E2.36

Điện lực Hồng Bàng

29/2/2020 (5h00-5h30; 17h00-17h15): Nhánh Hoàng Long và Kỳ Đồng

29/2/2020 (5h30-12h00): Thăng Long 2

Điện lực Thủy Nguyên

29/2/2020 (5h45-16h30): Tách ĐD 371E2.11 từ MC 371E2.11<=> dao 371-1 An Sơn để Đội XNCT TNĐK MBA T1 và các TB 110KV E2.11.

29/2/2020 (16h00-16h30): ĐD sau dao 371-1 An Sơn

29/2/2020 (5h45-6h00): Dao 371-7/48 <=> Dao 371-7/07 Sân Golf

29/2/2020 (12h00-12h15): Dao 371-7/48 <=> Dao 371-7/07 Sân Golf

29/2/2020 (5h45-6h00): ĐD sau 373E2.11

29/2/2020 (5h45-6h00): ĐD sau dao 371-1 An Sơn

29/2/2020 (5h45-6h00): ĐD sau 375E2.11

29/2/2020 (5h45-12h15): Từ dao 373-7 TC Uarora <=> Dao 371-7/48 lộ 374E2.11

29/2/2020 (12h00-12h10): ĐD 373E2.11 đến dao 371-7/63

29/2/2020 (16h00-16h30): ĐD 375E2.11 đến dao 371-7/34

1/3/2020 (6h00-12h00): ĐD sau dao 371-3 An Sơn => Hải Dương lộ 371E2.11

2/3/2020 (8h15-9h00): TBA Đơn vị 158 Hải Quân

2/3/2020 (10h15-11h00): TBA Đơn vị Quân Đội V126 (400)

2/3/2020 (11h15-12h00): TBA Nhà công vụ V126 khu B

2/3/2020 (9h15-10h00): TBA Nhà công vụ V126

3/3/2020 (11h00-11h40): TBA Đầu Cầu 2

3/3/2020 (9h50-10h15): TBA Trạm xá Lập Lễ

3/3/2020 (8h15-8h50): TBA Mắt Rồng 2

3/3/2020 (9h00-9h40): TBA Mắt Rồng

3/3/2020 (10h30-11h00): TBA Lập Lễ 5

Điện lực Ngô Quyền

3/3/2020 (8h00-8h45): TBA MAZDA

3/3/2020 (9h00-9h45): TBA CPTMDV Cảng Hải Phòng

4/3/2020 (8h00-8h45): TBA Hoa Tiêu

Điện lực An Dương

3/3/2020 (14h30-16h00): TBA Phương Trung 400kVA Lộ 486E2,2

6/3/2020 (14h30-16h00): AB nhánh 1 TBA An Dương 9 - 400kVA Lộ 480E2.21

Điện lực Dương Kinh

4/3/2020 (14h00-14h45): TBA Đại Thắng 1

4/3/2020 (10h00-10h30): TBA Màu Xanh lộ 475E2.13

4/3/2020 (9h00-9h45): TBA Cát Vàng

4/3/2020 (10h00-11h15): TBA Placo

4/3/2020 (15h50-16h30): TBA Tân Thành 1

4/3/2020 (8h00-8h45): TBA UBan Quận Dương Kinh

4/3/2020 (15h00-15h30): TBA TT Nghề Cá

5/3/2020 (8h00-10h00): Cắt DCL 472-7/ Thủy Nguyên 2 đi VipCo1