Điện lực Kiến An

14/3/2020 (8h00-9h00; 9h00-10h00; 10h00-11h00): AB nhánh, AB tổng, 03 SI mặt máy

Điện lực Thủy Nguyên

14/3/2020 (8h00-10h00): TBA Núi Đèo 3

18/3/2020 (15h15-16h00): TBA Lại Xuân 35

18/3/2020 (9h15-10h00): TBA TT Liên Khê

18/3/2020 (10h15-11h00): TBA Cường thịnh 1

18/3/2020 (8h15-9h00): TBA Bạch đằng 400KVA

18/3/2020 (16h15-17h00): TBA Lại Xuân 55

18/3/2020 (14h00-15h00): TBA Hoàng Nguyên 1

19/3/2020 (16h15-17h00): TBA Lôi Động 1

19/3/2020 (15h15-16h00): TBA Đồng Giá Thiên Hương

19/3/2020 (8h15-9h00): TBA Chí Linh

19/3/2020 (14h00-15h00): TBA Đông Sơn 1

19/3/2020 (10h15-11h00): TBA Kênh Giang

19/3/2020 (9h15-10h00): TBA Đồng Phản

Điện lực Hồng Bàng

15/3/2020 (0h00-1h00; 3h00-4h00): Lộ 475 E2.6

15/3/2020 (0h00-1h00; 3h00-4h00): Lộ 471 E2.6

15/3/2020 (0h00-1h00; 3h00-4h00): Lộ 473 E2.6

15/3/2020 (0h00-1h00; 3h00-4h00): Lộ 477 E2.6

16/3/2020 (9h00-10h30): TBA tự dùng E2.2

Điện lực An Dương

16/3/2020 (8h00-8h40): TBA Công ty CP Bạch Đằng 10 - 560kVA Lộ 373E2.9

16/3/2020 (15h30-16h10): TBA Công ty Nam Vang 560kVA - Lộ 373E2.2

16/3/2020 (9h00-9h40): TBA Công ty CP CK XL Hóa chất 400kVA - Lộ 371E2.9

16/3/2020 (14h30-15h10): TBA Công ty Dũng Hải 400kVA - Lộ 373E2.2

16/3/2020 (10h00-10h40): TBA Công ty Thành Đại 400kVA - Lộ 371E2.9

Điện lực Hải An

17/3/2020 (9h15-11h30): Cắt AB tổng TBA Nhất Phương 2

17/3/2020 (14h00-16h00): Cắt AB tổng TBA Giầy Phú Hải

17/3/2020 (7h00-9h00): Cắt AB tổng TBA Nhất Phương

Điện lực Đồ Sơn

17/3/2020 (7h30-12h00): TBA Quán Ngọc

Điện lực Vĩnh Bảo

17/3/2020 (7h30-10h00): TBA Công Hiền 1

17/3/2020 (14h00-16h30): TBA Công Hiền 4

18/3/2020 (6h00-7h30): TBA Bảo hiểm xã hội

Điện lực Ngô Quyền

19/3/2020 (7h30-8h30; 8h30-9h30): TBA Cung VH Thanh Niên