Công ty Điện lực Gò Vấp

4/5/2020 (9h00-13h00): Một phần đường Thống Nhất, phường 10, 11, quận Gò Vấp (khu vực từ ngã 4 Thống Nhất - Quang Trung đến vào tường rào sân bay); Một phần đường Thống Nhất, phường 15, quận Gò Vấp (khu vực Nhà thờ Bắc Dũng). 

5/5/2020 (9h00-13h00): Một phần đường Lê Văn Thọ; Một phần đường Quang Trung, phường 11 (khu vực từ giao lộ Lê Văn Thọ - Nguyễn Văn Khối đến đường Quang Trung theo lề trái và từ giao lộ Lê Văn Thọ - Quang Trung về đến Bệnh viện Gò Vấp). 

6/5/2020 (9h00-13h00): Một phần đường số 1, đường Nguyễn Văn Công, phường 3. 

7/5/2020 (9h00-13h00): Một phần đường số 6, phường 3 (khu vực vào chợ Tân Sơn Nhất). 

8/5/2020 (9h00-13h00): Một phần đường Nguyễn Oanh, phường 10 (khu vực gần giao lộ Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị); Một phần đường Quang Trung, phường 10 (khu vực gần nhà thờ Xóm Thuốc). 

Công ty Điện lực Phú Thọ

6/5/2020 (9h00-9h05; 13h00-13h05; 13h00-16h00; 15h00-15h45): Một phần phường 13, quận 10

Công ty Điện lực Tân Bình

4/5/2020 (9h00-13h00): Một phần phường 9, quận Tân Bình

5/5/2020 (9h00-13h00): Một phần phường 10, quận Tân Bình

Công ty Điện lực Thủ Đức

4/5/2020 (9h00-13h00): Một phần khu phố  4, 5 (khu vực dân cư thuộc các đường: 7, 9, 11), phường Linh Xuân, quận Thủ Đức.

5/5/2020 (9h00-14h00): Một phần khu phố 8 (khu vực dân cư thuộc các đường: 42), phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

6/5/2020 (9h00-13h00): Một phần khu phố 1, 2, 3 (khu vực dân cư thuộc các đường: Quốc lộ 1A, Gò Dưa, Tỉnh Lộ 43, Trần Văn Nữa, Tô Ngọc Vân, Tam Châu, 2, 3, 5, 6), phường Tam Bình; Một phần khu phố 5 (khu vực dân cư thuộc các đường: Tam Châu, 7), phường Tam Phú, quận Thủ Đức.

6/5/2020 (9h00-12h00): Một phần khu phố 7 (khu vực dân cư thuộc các đường: 22, 30), phường Linh Đông; Một phần khu phố 7, 8 (khu vực dân cư thuộc các đường: Hiệp Bình, 35), phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

7/5/2020 (9h00-12h00): Một phần khu phố 7 (khu vực dân cư thuộc các đường: 22, 26), phường Linh Đông; Một phần khu phố 7, 8 (khu vực dân cư thuộc các đường: Kha Vạn Cân, 50), phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

8/5/2020 (9h00-12h00): Một phần khu phố 1 (khu vực dân cư thuộc các đường: 2, 5,7), phường Linh Đông; Một phần khu phố 7 (khu vực dân cư thuộc các đường: Hiệp Bình, 35), phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Công ty Điện lực Hóc Môn

5/5/2020 (8h30-9h30): Một phần ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông.

5/5/2020 (10h30-12h00): Một phần ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm.

Công ty Điện lực Củ Chi

4/5/2020 (8h30-12h30): Một phần các ấp: Trung Viết, Mũi Côn Tiểu - xã Phước Hiệp; Một phần ấp Bàu Tre 2 - xã Tân An Hội; Một phần ấp Xóm Huế - xã Tân An Hội; Một phần các ấp: ấp Ràng, ấp Đồn; Một phần khu phố 2 - thị trấn Củ Chi; Một phần các ấp: 1, 1A, 3 - xã Tân Thạnh Tây; Một phần ấp 6 - xã Tân Thạnh Đông; Một phần ấp Bàu Sim - xã Tân Thông Hội.

4/5/2020 (9h00-11h00): Một phần ấp Tiền - xã Tân Thông Hội; Một phần các ấp: Bến Đò 1, Bến Đò 2, Ấp Giữa, Phú Lợi, Bàu Hưng Lợi, Giòng Sao, Giòng Cát.

4/5/2020 (9h00-13h00): Một phần ấp Phước An - xã Phước Thạnh; Một phần các ấp: Phú Bình, Phú Trung - xã An Phú.

4/5/2020 (13h30-16h30): Một phần ấp Tiền - xã Tân Thông Hội.

5/5/2020 (8h30-12h30): Một phần ấp Chợ - xã Tân Phú Trung; Một phần ấp Đồn - xã Trung Lập Hạ; Một phần ấp Tam Tân - xã Tân An Hội; Một phần các ấp: Xóm Mới, Gót Chàng - xã An Nhơn Tậy.

5/5/2020 (9h00-11h00): Một phần các ấp: 4, 5, 6, 6A. Ấp 12 - xã Tân Thạnh Đông; Một phần các ấp: 1, 1A - xã Tân Thạnh Tây.

5/5/2020 (9h00-13h00): Một phần ấp Bàu Sim - xã Tân Thông Hội; Một phần ấp Phước An - xã Phước Thạnh; Một phần ấp Bến Đò 1 - xã Tân Phú Trung; Một phần các ấp: 6, 12 - xã Tân Thạnh Đông; Một phần các ấp: 1, 1A - xã Tân Thạnh Tây; Một phần ấp 1 - xã Phước Vĩnh An.

5/5/2020 (13h00-15h00): Một phần ấp 5 - xã Tân Thạnh Đông.

5/5/2020 (13h30-17h30): Một phần ấp 2 - xã Phước Vĩnh An.

6/5/2020 (8h30-12h30): Một phần ấp Bến Cỏ - xã Phú Hòa Đông; Một phần ấp Trung Hiệp Thạnh - xã Trung Lập Thượng; Một phần ấp Trảng Lắm - xã Trung Lập Hạ; Một phần khu phố 3, khu phố 4 - thị trấn Củ Chi; Một phần ấp Tân Thành - xã Tân Thông Hội.

6/5/2020 (9h00-13h00): Một phần ấp 8 - xã Tân Thạnh Đông,

6/5/2020 (13h00-16h00): Trạm khách hàng xã Hòa Phú.

7/5/2020 (8h30-12h30): Trạm khách hàng xã Tân Thông Hội; Một phần các ấp: Trại Đèn, Phước Hòa, Mũi Côn Tiểu, Mũi Côn Đại - xã Phước Hiệp; Một phần ấp Đồn - xã Trung Lập Hạ; Một phần các ấp: Tân Định, Tân Tiến - xã Tân Thông Hội; Một phần các ấp: Xóm Thuốc, An Hòa - xã An Phú.

7/5/2020 (9h00-13h00): Một phần các ấp: Tân Định, Tân Tiến, Tân Thành, Bàu Sim, Ấp Hậu - xã Tân Thông Hội; Một phần ấp 2 - xã Phước Vĩnh An; Một phần các ấp: 3, 4, 5, 6A, 6B, 7, 8, 11 - xã Bình Mỹ; Một phần ấp 4 - xã Tân Thạnh Đông.

8/5/2020 (8h30-12h30): Một phần các ấp Phú Bình - xã An Phú; Một phần các ấp: Mũi Côn Đại, Mũi Côn Tiểu - xã Phước Hiệp.

8/5/2020 (9h00-13h00): Một phần các ấp: Ấp Hậu, Tân Định - xã Tân Thông Hội; Một phần ấp 3 - xã Phước Vĩnh An; Một phần ấp Phú Hiệp - xã Phú Hòa Đông; Một phần ấp An Bình - xã Trung An.