Công ty Điện lực Gò Vấp

18/5/2020 (9h00-13h00): Một phần đường Lê Lợi, phường 4 (khu vực hẻm 113, 103); Một phần đường số 3, phường 6, phường 11

19/5/2020 (9h00-13h00): Một phần đường Quang Trung, phường 11, phường 8 (khu vực từ cổng Mercedes Benz đến gần đường Tân Sơn)

20/5/2020 (9h00-13h00): Một phần đường số 3, phường 16; Một phần đường Lê Đức Thọ, phường 16 (khu vực gần Giáo xứ Lạng Sơn): Một phần đường Nguyễn Oanh, phường 17 (khu vực đối diện Cơm Cây Khế)

21/5/2020 (9h00-13h00): Một phần đường số 30, phường 6 (khu vực trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ cũ); Một phần đường Quang Trung, phường 12, phường 8 (khu vực từ giao lộ Tân Sơn đến Nhà thờ Vinh Hiệp)

22/5/2020 (9h00-13h00): Một phần đường Nguyễn Oanh, phường 17 (khu vực gần Vịt quay Đắc Hùng); Một phần đường số 3, số 53, phường 14

Công ty Điện lực Phú Thọ

18/5/2020 (9h00-12h00; 9h00-9h45): Một phần phường 14, quận 11

19/5/2020 (13h00-16h00): Một phần phường 12, quận 10

20/5/2020 (9h00-12h00): Một phần phường 12, quận 10

21/5/2020 (9h30-9h35; 13h30-13h35): Một phần phường 13, quận 10

22/5/2020 (9h00-12h00): Một phần phường 12, quận 10

Công ty Điện lực Tân Bình

16/5/2020 (9h00-13h00): Một phần phường 14, quận Tân Bình

16/5/2020 (13h00-17h00): Một phần phường 15, quận Tân Bình

16/5/2020 (8h00-8h05; 8h00-8h30; 18h00-18h30): Một phần phường 11, quận Tân Bình

17/5/2020 (8h00-8h05): Một phần phường 4, quận Tân Bình

18/5/2020 (9h00-13h00; 13h00-17h00): Một phần phường 15, quận Tân Bình

18/5/2020 (8h00-8h05): Một phần phường 1, quận Tân Bình

19/5/2020 (9h00-13h00; 8h00-8h05): Một phần phường 1, quận Tân Bình

19/5/2020 (13h00-17h00): Một phần phường 15, quận Tân Bình

19/5/2020 (9h00-13h00): Một phần phường 10, quận Tân Bình

20/5/2020 (9h00-13h00): Một phần phường 8, quận Tân Bình

20/5/2020 (8h30-9h00; 18h00-18h30): Một phần phường 4, quận Tân Bình

20/5/2020 (9h00-13h00; 13h00-17h00): Một phần phường 15, quận Tân Bình

21/5/2020 (9h00-13h00): Một phần phường 4, quận Tân Bình

21/5/2020 (8h30-9h00; 18h00-18h30): Một phần phường 1, quận Tân Bình

21/5/2020 (9h00-13h00): Một phần phường 12, 13, quận Tân Bình

21/5/2020 (13h00-17h00): Một phần phường 13, quận Tân Bình

22/5/2020 (8h00-8h05): Một phần phường 1, quận Tân Bình

22/5/2020 (9h00-13h00): Một phần phường 9, quận Tân Bình

22/5/2020 (9h00-13h00; 13h00-17h00): Một phần phường 11, quận Tân Bình

22/5/2020 (8h30-12h30): Một phần phường 3, quận Tân Bình

22/5/2020 (13h00-17h00): Một phần phường 15, quận Tân Bình

Công ty Điện lực Thủ Đức

20/5/2020 (9h00-13h00): Một phần KP 8 (khu vực dân cư thuộc đường 36), phường Linh Đông, quận Thủ Đức

21/5/2020 (9h00-13h00): Một phần KP 1 (khu vực dân cư thuộc đường 21, QL 13 cũ), phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức

22/5/2020 (9h00-13h00): Một phần KP 1, 5 (khu vực dân cư thuộc các đường 16, 17, 18, QL 1A, Lê Văn Chí), phường Linh Trung, quận Thủ Đức

Công ty Điện lực Hóc Môn

16/5/2020 (9h00-10h00): Một phần ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm

19/5/2020 (9h00-10h30): Một phần ấp 5, xã Xuân Thới Thượng

19/5/2020 (13h00-14h30): Một phần ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm

20/5/2020 (9h30-9h50): Một phần ấp 2, xã Xuân Thới Thượng

21/5/2020 (8h30-9h30): Một phần ấp 1, xã Xuân Thới Thượng

22/5/2020 (8h30-9h30): Một phần ấp 4, ấp 5, xã Xuân Thới Thượng

Công ty Điện lực Củ Chi

16/5/2020 (9h00-13h00): Một phần các ấp: KP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - thị trấn Củ Chi; Một phần ấp Tân Thành - xã Tân Thông Hội; Một phần ấp 3 - xã Phước Vĩnh An; Một phần ấp Trung - xã Tân Thông Hội

17/5/2020 (9h00-13h00): Một phần các ấp: Ấp Chợ, Xóm Đồng - xã Tân Phú Trung

17/5/2020 (9h00-11h00): Một phần các ấp: Hội Thạnh, Ấp Chợ, Thạnh An - xã Trung An; Một phần ấp 1 - xã Tân Thạnh Tây

18/5/2020 (8h30-12h30): Một phần ấp Bàu Trăn - xã Nhuận Đức; Một phần ấp Chợ Cũ 2 - xã An Nhơn Tây; Một phần ấp An Hòa - xã An Phú

18/5/2020 (9h00-13h00): Một phần ấp Trạm Bơm - xã Tân Phú Trung

19/5/2020 (8h30-12h30): Một phần các ấp: Bàu Cạp, Đức Hiệp - xã Nhuận Đức; Một phần ấp Cây Trôm - xã Phước Hiệp; Một phần các ấp: Xóm Mới, Ấp Đồn - xã Trung Lập Hạ

19/5/2020 (9h00-13h00): Một phần các ấp: Bến Đò 1, Ấp Giữa, Trạm Bơm - xã Tân Phú Trung; Trạm riêng khách hàng thuộc KCN Tân Phú Trung; Một phần các ấp: Ấp Tiền, Ấp Trung - xã Tân Thông Hội; Một phần ấp 1 - xã Phước Vĩnh An.

20/5/2020 (8h30-12h30): Một phần các ấp: Tân Lập, Tân Tiến, Ấp Hậu - xã Tân Thông Hội; Một phần ấp Phú Thuận - xã Phú Mỹ Hưng; Một phần ấp Ba Sòng - xã An Nhơn Tây

21/5/2020 (8h30-12h30): Một phần ấp 1, ấp 1A, ấp 2, ấp 2A, ấp 3, ấp 4 - xã Hòa Phú

21/5/2020 (9h00-13h00): Một phần các ấp: Ấp Hậu, Xóm Huế, Xóm Chùa, Mũi Lớn 1, Mũi Lớn 2 - xã Tân An Hội

21/5/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp 1 - xã Phước Vĩnh An

22/5/2020 (8h30-12h30): Một phần các ấp: Phú Hiệp, Phú Hòa - xã Phú Mỹ Hưng; Một phần các ấp: Ấp 2, Ấp 4, Ấp 4A, Ấp 4B, Ấp 5, Ấp 6 - xã Bình Mỹ 

22/5/2020 (13h00-16h00): Một phần các ấp: Ấp 4B, Ấp 5, Ấp 6 - xã Bình Mỹ 

22/5/2020 (13h00-17h00): Một phần các ấp: Phú Mỹ, Phú Hòa, Cây Trâm - xã Phú Hòa Đông