Công ty Điện lực Gò Vấp:

15/1/2020 (9h00-13h00): Một phần đường số 8, phường 15, Q.Gò Vấp

16/1/2020 (9h00-13h00): Một phần đường số 11, phường 17, Q.Gò Vấp

Công ty Điện lực Củ Chi:

15/1/2020 (8h30-12h30): Trạm có danh số V19BS187D: Một phần khu phố 3, khu phố 7 - thị trấn Củ Chi. Trạm có danh số M19DS061D: Một phần ấp 5, ấp 6, ấp 6A - xã Tân Thạnh Đông

16/1/2020 (8h30-12h30): Trạm có danh số H29DS323D: Một phần ấp 6, ấp 6A - xã Tân Thạnh Đông

16/1/2020 (13h30-17h30): Trạm có danh số H29DS016D: Một phần ấp 6, ấp 6A - xã Tân Thạnh Đông

17/1/2020 (9h00-13h00): Trạm có danh số M19IS669D: Một phần ấp 12 - xã Tân Tân Thạnh Đông. Trạm có danh số V19BS164D, V19BS166C: Một phần khu phố 1, khu phố 2, khu phố 7 - thị trấn Củ Chi

18/1/2020 (9h00-13h00): Trạm có danh số F39AS623D, F39AS842H, F39AS994H, F39AS970L: Một phần ấp Trung Viết - xã Phước Hiệp