Công ty Điện lực Phú Thọ

14/3/2020 (9h00-9h05; 13h00-13h05): Một phần phường 3, quận 11  

14/3/2020 (10h00-10h05; 12h00-12h05): Một phần phường 9, quận 11  

14/3/2020 (13h00-13h45): Một phần phường 14, quận 11 

14/3/2020 (15h00-16h00):Một phần phường 3, quận 11  

16/3/2020 (9h00-9h05; 17h00-17h05): Một phần phường 3, quận 10  

18/3/2020 (9h00-9h05; 17h00-17h05): Một phần phường 11, quận 11

18/3/2020 (13h00-16h00): Một phần phường 5, quận 11

18/3/2020 (14h00-15h00): Một phần phường 5, quận 11

19/3/2020 (10h00-10h30): Một phần phường 5, quận 11

Công ty Điện lực Tân Phú

14/3/2020 (13h00-17h00): Một phần phường Tân Quý, quận Tân Phú

16/3/2020 (9h00-13h00): Một phần phường Tân Thành, quận Tân Phú

17/3/2020 (9h00-13h00): Một phần phường Tân Thành, quận Tân Phú

Công ty Điện lực Củ Chi

14/3/2020 (8h30-12h30): Một phần ấp Gót Chàng, xã An Nhơn Tây; Một phần các ấp: Phước Hòa, Trại Đèn, Cây Trôm, xã Phước Hiệp.

14/3/2020 (9h00-13h00): Một phần ấp Phước Lộc, xã Phước Thạnh.

14/3/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp Hậu, xã Tân Thông Hội.

15/03/2020 (8h30-12h30): Một phần ấp Canh Lý, xã Nhuận Đức; Một phần ấp Xóm Trại, xã An Nhơn Tây

16/3/2020 (8h30-12g30): Một phần các ấp: Phước Hòa, Cây Trôm, xã Phước Hiệp; Một phần ấp Chợ, xã Phước Thạnh: Một phần ấp Gò Nổi, xã An Nhơn Tây.

16/3/2020 (9h00-11h00): Một phần các ấp: Ấp Tháp, Mỹ Khánh B, xã Thái Mỹ.

16/3/2020 (9h00-13h00): Một phần ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội; Một phần các ấp: Ấp Tháp, Mỹ Khánh B, xã Thái Mỹ

17/3/2020 (9h00-11h00): Một phần các ấp: Bình Thượng 2, ấp Tháp, xã Thái Mỹ.

17/3/2020 (9h00-13-00): Một phần ấp Tháp, xã Thái Mỹ.

18/3/2020 (8h30-12h30): Một phần ấp Phú Bình, xã An Phú; Một phần ấp Ba Sòng, xã An Nhơn Tây; Một phần các ấp An Bình, An Hòa, xã Trung An; Một phần ấp Ràng, xã Trung Lập Thượng.

18/3/2020 (9h00-13h00): Một phần các ấp: 7, 8, xã Bình Mỹ; Một phần ấp 5, xã Phước Vĩnh An; Một phần ấp 11, xã Tân Thạnh Đông; Một phần ấp 11, xã Tân Thạnh Đông; Một phần ấp Bàu Đưng, xã An Nhơn Tây; Một phần các ấp: Bàu Điều Thượng, Mít Nài, xã Phước Thạnh; Một phần ấp 2, xã Phước Vĩnh An.

19/3/2020 (8h00-12h30): Một phần các ấp: Tân Lập, Tân Tiến, xã Tân Thông Hội; Một phần các khu phố: 4, 6 - thị trấn Củ Chi; Một phần các ấp: 1, 1A, 5 - xã Hòa Phú; Một phần ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội; Một phần ấp Giữa, xã Tân Phú Trung.

19/3/2020 (9h00-11h00): Một phần các ấp: Bến Đò 1, Bến Đò 2, ấp Giữa, xã Tân Phú Trung.

19/3/2020 (9h00-12h00): Một phần ấp Đông Lớn, xã Trung Lập Thượng.

19/3/2020 (9h00-13h00): Một phần các ấp: Gia Bẹ, Lào Táo Trung, xã Trung Lập Hạ.

19/3/2020 (13h30-17h30): Một phần các ấp: 1, 1A, 2, 4, xã Hòa Phú.

20/3/2020 (8h30-12h30): Một phần ấp Ba Sòng, xã An Nhơn Tây.

20/3/2020 (9h00-11h00): Một phần các ấp: Trung Viết, Cây Trôm, xã Phước Hiệp; Một phần ấp Bàu Sim, xã Tân Thông Hội

20/3/2020 (9h00-13h00): Một phần các ấp: 1, 4, 4B, 7, 8, xã Bình Mỹ; Một phần các ấp: 1, 11, xã Tân Thạnh Đông; Một phần ấp 1, xã Tân Thạnh Đông. Một phần các ấp: Bình Thượng 1, Bình Hạ Đông, xã Thái Mỹ.

20/3/2020 (13h30-17h30): Một phần các ấp: Ngã Tư, Bàu Trăn, Canh Lý, xã Nhuận Đức.

20/3/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp Cây Trôm, xã Phước Hiệp.

Công ty Điện lực Gò Vấp

15/3/2020 (9h00-13h00): Một phần Công ty May X28, Công ty Cộng Đồng; Quân Nhu Gò Vấp. 

20/3/2020 (9h00-13h00): Một phần đường Lê Đức Thọ, phường 6 - quận Gò Vấp (khu vực từ đường Nguyễn Văn Lượng đến đường Nguyễn Oanh). 

Công ty Điện lực Thủ Đức

15/3/2020 (9h00-14h00): Các khu vực thuộc Viện Sinh học Nhiệt đới, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

15/3/2020 (9h00-13h00): Các khu vực thuộc một phần khu phố 8 (khu vực dân cư thuộc các đường: Hiệp Bình, 40), phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

16/3/2020 (9h00-14h00): Các khu vực thuộc một phần khu phố 4 (khu vực dân cư thuộc các đường: Quốc lộ 1A), phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

17/3/2020 (9h00-12h00): Các khu vực thuộc một phần khu phố 2, 3 (khu vực dân cư thuộc các đường: Kha Vạn Cân, Linh Trung, 5, 6), phường Linh Trung, quận Thủ Đức

17/3/2020 (9h00-13h00): Các khu vực thuộc một phần khu phố 8 (khu vực dân cư thuộc các đường: 53), phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

18/3/2020 (9h00-14h00): Các khu vực thuộc một phần khu phố 3 (khu vực dân cư thuộc: Đường 10), phường Linh Xuân, quận Thủ Đức;

19/3/2020 (9h00-14h00): Các khu vực thuộc một phần khu phố 2 (khu vực dân cư thuộc các đường: Ụ Ghe, Bình Phú, Rạch Lùng), phường Tam Phú; Một phần khu phố 1 (khu vực dân cư thuộc các đường: 1, 3, 8), phường Linh Đông, quận Thủ Đức.

19/3/2020 (9g00-13g00): Các khu vực thuộc một phần khu phố 8 (khu vực dân cư thuộc các đường: Kha Vạn Cân, 52), phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

20/3/2020 (9g00-13g00): Các khu vực thuộc một phần khu phố 6 (khu vực dân cư thuộc các đường: Tổ 1, Tổ 2 Khu ĐH Nông Lâm), phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

20/3/2020 (9g00-12g00): Các khu vực thuộc một phần khu phố 3 (khu vực dân cư thuộc các đường: 8, 10, 11), phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

Công ty Điện lực Thủ Thiêm

16/03/2020 (9h00-13h00): Một phần đường Trần Não, phường Bình An, quận 2.

17/03/2020 (9h00-13h00): Một phần đường D2, Man Thiện, Làng Tăng Phú phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9.

Công ty Điện lực Hóc Môn

16/3/2020 (8h30-9h30): Một phần ấp 2, ấp 3, xã Xuân Thới Sơn.

16/3/2020 (8h30-9h30): Một phần ấp 5, xã Đông Thạnh

16/3/2020 (8h30-10h30): Một phần ấp Thới Tứ, ấp Thới Tứ 2, xã Thới Tam Thôn

16/3/2020 (10h30-11h30): Một phần ấp 4, ấp 5, xã Xuân Thới Sơn

16/3/2020 (10h30-11h30; 13h30-14h30): Một phần ấp 6, xã Đông Thạnh

16/3/2020 (13h00-14h00): Một phần ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm

16/3/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp Tân Thới, xã Tân Hiệp

17/3/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp 1, xã Xuân Thới Thượng

Công ty Điện lực Tân Bình

18/3/2020 (9h00-13h00): Một phần phường 14, quận Tân Bình

19/3/2020 (9h00-13h00): Một phần phường 4, 12, quận Tân Bình

20/3/2020 (10h00-12h00): Một phần phường 10, quận Tân Bình

20/3/2020 (9h00-11h00): Một phần phường 9, quận Tân Bình.