Công ty Điện lực Gò Vấp

23/5/2020 (9h00-13h00): Một phần đường Nguyễn Văn Nghi, đường Lê Lợi, phường 4 (khu vực chợ Gò Vấp)

25/5/2020 (9h00-13h00): Một phần đường Tân Sơn, phường 12 (khu vực giao lộ Tân Sơn - Phạm Văn Bạch); Một phần đường Nguyên Hồng, phường 1 (khu vực nước tương Gò Vấp cũ). 

26/5/2020 (9h00-13h00): Một phần đường số 2, phường 7; Một phần đường Dương Quảng Hàm, phường 5 (khu vực Công ty Công ích Gò Vấp); Một phần đường Quang Trung, phường 12; phường 8 (khu vực từ Nhà thờ Vinh Hiệp đến giao lộ Phan Huy Ích). 

27/5/2020 (9h00-13h00): Một phần đường Phan Huy Ích, phường 12; phường 14 (khu vực từ lẫu dê Đức Dũng đến hẻm 230). 

29/5/2020 (9h00-13h00): Một phần đường Quang Trung, phường 11; phường 8 (khu vực từ giao lộ Quang Trung - Lê Văn Thọ đến trước cổng Mercedes Benz). 

Công ty Điện lực Phú Thọ

26/5/2020 (9h00-12h00): Một phần phường 12, quận 10

28/5/2020 (9h00-12h00): Một phần phường 8, quận 11

Công ty Điện lực Tân Bình

23/5/2020 (8h00-12h00): Một phần phường 12, quận Tân Bình

23/5/2020 (12h30-16h30): Một phần phường 4, phường 12, quận Tân Bình.

25/5/2020 (9h00-13h00): Một phần phường 13, quận Tân Bình

25/5/2020 (13h00-17h00): Một phần phường 12, quận Tân Bình

25/5/2020 (8h00-8h30): Một phần phường 1, quận Tân Bình

25/5/2020 (18h00-18h30): Một phần phường 1, quận Tân Bình

26/5/2020 (9h00-13h00): Một phần phường 10, phường 11, quận Tân Bình

26/5/2020 (13h00-17h00): Một phần phường 11, quận Tân Bình

26/5/2020 (8h00-8h05): Một phần phường 12, quận Tân Bình

Công ty Điện lực Thủ Đức

25/5/2020 (9h00-13h00): Một phần KP 1, 2 (khu vực dân cư thuộc các đường: 1, 2, 3, 4, Phú Châu), phường Tam Bình; Một phần KP 4, 5 (khu vực dân cư thuộc các đường: 6, Tô Ngọc Vân, Phú Châu), phường Tam Phú, quận Thủ Đức.

Công ty Điện lực Hóc Môn

23/5/2020 (8h30-9h30): Một phần ấp 2, ấp 3 và ấp 7, xã Xuân Thới Thượng

24/5/2020 (8h30-9h30): Một phần ấp Bắc Lân và ấp Tây Lân, xã Bà Điểm

25/5/2020 (8h30-9h30): Một phần ấp Trung Lân, xã Bà Điểm.

25/5/2020 (9h00-10h00; 10h30-11h30): Một phần ấp Tiền Lân và ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm.

25/5/2020 (13h00-14h00): Một phần ấp Đông Lân và ấp Đông Lân 1, xã Bà Điểm.

26/5/2020 (8h30-9h30): Một phần ấp Tiền Lân và ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm.

26/5/2020 (9h00-10h00): Một phần ấp 5, xã Xuân Thới Sơn.

26/5/2020 (10h30-11h30): Một phần ấp Nhị Tân 2, xã Tân Thới Nhì.

26/5/2020 (13h00-14h00): Một phần ấp 6, xã Xuân Thới Sơn; Một phần ấp Dân Thắng 1, xã Tân Thới Nhì.

Công ty Điện lực Củ Chi

23/5/2020 (8h30-12h30): Một phần các ấp: Bến Đò 2, Ấp Giữa - xã Tân Phú Trung.

25/5/2020 (8h30-12h30): Một phần các ấp: Ấp 9, Ấp 9A  - xã Tân Thạnh Đông; Một phần ấp Bình Hạ Đông - xã Thái Mỹ.

25/5/2020 (13h00-17h00): Một phần các ấp: Hội Thạnh, Chợ, Thạnh An - xã Trung An.

26/5/2020 (8h30-12h30): Một phần các ấp: KP 1, KP 2, KP 3, KP 4, KP 7, KP 8 - thị trấn Củ Chi; Một phần ấp Cây Sộp - xã Tân An Hội; Một phần ấp 5 - xã Hòa Phú.

26/5/2020 (13h00-17h00): Một phần ấp 4 - xã Hòa Phú.