Công ty Điện lực Gò Vấp

17/6/2020 (9h00-13h00): Một phần đường số 5, số 6, phường 13; Một phần đường Thông Tân Hội, đường số 2 (khu vực giao lộ Phan Văn Trị - C200). 

18/6/2020 (9h00-13h00): Một phần hẻm 302 đường Phan Huy Ích, phường 12 (khu vực chùa Nghĩa Nam Phật Đường); Một phần đường Nguyễn Tuân, phường 3 (khu vực trường Nguyễn Văn Trỗi). 

19/6/2020 (9h00-13h00): Một phần đường Phan Huy Ích, phường 12 (khu vực vào chùa Nghĩa Nam Phật Đường); Một phần đường số 9, số 11, số 12, phường 17. 

Công ty Điện lực Tân Bình

17/6/2020 (9h00-13h00): Một phần phường 12, quận Tân Bình

17/6/2020 (13h00-17h00): Một phần phường 12, quận Tân Bình

18/6/2020 (9h00-13h00): Một phần phường 13, quận Tân Bình

18/6/2020 (13h00-17h00): Một phần phường 13, quận Tân Bình

19/6/2020 (9h00-14h00): Một phần phường 13, quận Tân Bình

19/6/2020 (13h00-17h00): Một phần phường 13, quận Tân Bình

Công ty Điện lực Hóc Môn

17/6/2020 (9h00-11h00): Một phần KP1 và KP2, thị trấn Hóc Môn

17/6/2020 (9h00-10h30): Một phần ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm

17/6/2020 (10h00-14h00): Một phần ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Đông

17/6/2020 (10h30-11h00): Một phần ấp Nam Lân, ấp Tiền Lân và ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm

17/6/2020 (10h30-12h00): Một phần ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm

17/6/2020 (11h30-12h00): Một phần ấp Thống Nhất 2 và ấp Dân Thắng 1, xã Tân Thới Nhì

17/6/2020 (13h00-13h30): Một phần ấp 5, xã Xuân Thới Sơn  

17/6/2020 (14h00-14h30): Một phần ấp 2, xã Xuân Thới Sơn

17/6/2020 (14h00-16h00): Một phần KP 3, thị trấn Hóc Môn

18/6/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm

18/6/2020 (12h00-12h30): Một phần ấp 5, xã Đông Thạnh

19/6/2020 (9h00-11h00): Một phần ấp 4, xã Đông Thạnh

19/6/2020 (10h30-11h30): Một phần ấp 6, xã Xuân Thới Sơn

19/6/2020 (13h00-14h00): Một phần ấp Tân Tiến, xã Xuân Thới Đông

19/6/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn; Một phần KP7, thị trấn Hóc Môn

Công ty Điện lực Củ Chi

14/6/2020 (8h30-12h30): Một phần các khu phố: KP 1, KP 2, KP 3, KP 4, KP 7, KP 8 thị trấn Củ Chi. Một phần ấp Cây Sộp, xã Tân An Hội. Một phần ấp Hậu, xã Tân Thông Hội. Một phần các ấp: ấp 5, ấp 6B xã Bình Mỹ.

15/6/2020 (8h30-12h30): Một phần các ấp: Đình, Xóm Đồng, xã Tân Phú Trung. Một phần ấp 2 xã Phước Vĩnh An. Một phần ấp 12 xã Tân Thạnh Đông. Một phần ấp Thạnh An, xã Trung An. Một phần các ấp: ấp 1, ấp 1A xã Tân Thạnh Tây. Một phần ấp Hậu, xã Tân Thông Hội.

16/6/2020 (8h30-12h30): Một phần ấp Cây Sộp, xã Tân An Hội. Một phần các ấp: ấp 6B, ấp 7 xã Bình Mỹ. Một phần ấp 4 xã Tân Thạnh Đông. Một phần các ấp: ấp 4, ấp 5 xã Hòa Phú.

16/6/2020 (9h00-13h00): Một phần ấp Phước An, xã Phước Thạnh.

16/6/2020 (13h00-17h00): Một phần các ấp: ấp 9, ấp 9A xã Tân Thạnh Đông. Một phần các ấp: Hội Thạnh, Ấp Chợ, Thạnh An.

17/6/2020 (8h30-12h30): Một phần ấp 5 xã Hòa Phú. Một phần ấp Thạnh An, xã Trung An.

18/6/2020 (8h00-12h00): Một phần các ấp: ấp 5, ấp 6A, ấp 6B xã Bình Mỹ.

18/6/2020 (8h30-12h30): Một phần ấp 1 xã Phạm Văn Cội.

19/6/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp 6A xã Bình Mỹ.

19/6/2020 (8h30-12h30): Một phần ấp 3 xã Phước Vĩnh An. Một phần các ấp: An Hòa, Thạnh An, xã Trung An. Một phần ấp 2 xã Tân Thạnh Tây. Một phần ấp Cây Trâm, xã Phú Hòa Đông. Một phần ấp Gò Nổi, xã An Nhơn Tây. Một phần các ấp: Phước Lộc, Phước An, Mây Đắng, xã Phước Thạnh.