Ngày

Thời gian

Trận

Kênh

20/8

16:00

Phù Đổng – Phú Thọ

 

20/8

17:00

Long An – Công an nhân dân

InfoTV

21/8

16:00

Huế – Phố Hiến

On Sports+

21/8

17:00

Khánh Hòa – Đắk Lắk

On Sports

21/8

17:00

Bình Phước – Quảng Nam

 

21/8

18:00

Cần Thơ – Bà Rịa Vũng Tàu

On Sports+