Sau đây là 12 thống kê về tiêu thụ điện của Bitcoin trên toàn cầu.

● Khai thác Bitcoin tiêu thụ khoảng 0,5% tổng mức tiêu thụ năng lượng trên toàn thế giới.

● Bitcoin được ước tính chiếm 60 - 77% mức sử dụng điện của các tiền điện tử trên toàn cầu, tính đến tháng 8/2022.

● Khai thác Bitcoin sử dụng điện nhiều hơn 7 lần so với mức sử dụng năng lượng tất cả hoạt động trên toàn cầu của Google.

● Một giao dịch Bitcoin có thể tiêu tốn tới 1.200 kWh điện, tương đương mức tiêu thụ năng lượng của gần 100.000 giao dịch VISA (thẻ thanh toán quốc tế).

● Khai thác bitcoin sử dụng lượng điện tương đương với lượng điện mà bang Washington (Hoa Kỳ) sử dụng hằng năm.

● Khai thác Bitcoin sử dụng khoảng 2% lượng điện mà Hoa Kỳ sử dụng hằng năm.

● Về chi phí tiền điện, khi xem xét chi phí trung bình trên mỗi kWh của Hoa Kỳ là 12 cent, một giao dịch khai thác Bitcoin sẽ dẫn đến hóa đơn tiền điện khoảng 173 USD.

● Bitcoin đạt mức tiêu thụ điện hằng năm cao nhất vào năm 2022, đạt đỉnh 204,5 TWh (terawatt giờ) trên toàn cầu.

● Mức tiêu thụ điện hằng năm liên quan hoạt động khai thác Bitcoin trên toàn cầu là khoảng 173 TWh, tính đến 10/2/2024 (theo Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index), nhiều hơn mức tiêu thụ điện của một số quốc gia như Ba Lan, Ucraina, Na Uy, Thụy Điển, Hà Lan...

● Hằng năm, hoạt động khai thác Bitcoin sử dụng bình quân khoảng 160 TWh điện. Con số này tương đương với sản lượng của khoảng 46 nhà máy nhiệt điện than.

● Một giao dịch Bitcoin cần 1.200 - 1.400 kWh để hoàn thành, tương đương với lượng điện năng mà một hộ gia đình trung bình ở Hoa Kỳ tiêu thụ trong 50 ngày.

● Khai thác Bitcoin thải ra khoảng 87,77 triệu tấn CO2 tương đương mỗi năm, tính đến 10/2/2024. Điều này khiến tiền điện tử trở thành một trong những tác nhân lớn gây ra ô nhiễm không khí toàn cầu và biến đổi khí hậu.