Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong thời gian qua, có tổng cộng 106 nhà máy điện gió với tổng công suất 5.755,5 MW gửi văn bản và hồ sơ đăng ký chương trình đóng điện và hòa lưới, thử nghiệm, đề nghị công nhận vận hành thương mại (COD).

Trong số 106 nhà máy điện gió này, đến thời điểm hết ngày 31/10/2021, đã có 69 nhà máy điện gió với tổng công suất 3.298,95 MW đã được công nhận vận hành thương mại (COD).

Như vậy, nếu tính cả 15 nhà máy điện gió được công nhận vận hành thương mại (COD), và đi vào vận hành từ trước đây, thì trong hệ thống điện quốc gia đã có tổng cộng 84 nhà máy điện gió với tổng công suất 3.980,27 MW được công nhận vận hành thương mại (COD).

Danh sách chi tiết các nhà máy điện gió với công suất được công nhận COD:

Trong số các nhà máy điện gió đã đi vào vận hành, nhà máy điện gió lớn nhất nước hiện nay là nhà máy điện gió Ea Nam (Đắk Lắk), công suất gần 400MW. Quảng Trị là tỉnh có nhiều dự án điện gió nhất với 19 dự án điện gió.