Để tính toán mức tiêu thụ điện của một thiết bị trong một tháng, bạn phải xem xét 3 thông số, bao gồm: Công suất của thiết bị điện (tính bằng watt); Số giờ mỗi ngày mà thiết bị hoạt động; Số ngày mỗi tháng mà thiết bị hoạt động.

Cách tính như sau:

Số giờ sử dụng x số ngày sử dụng x (công suất tính bằng watt / 1.000) = số kWh

Sở dĩ công suất của thiết bị phải chia cho 1.000, vì để chuyển đổi số watt sang kilowatt. Điều này cung cấp cho bạn số kWh (kilowatt/giờ).

Sau đây là một số ví dụ:

Tính mức tiêu thụ điện của máy lạnh

Bạn dùng máy lạnh 1HP, công suất 750 watt. Mỗi ngày đều bật máy lạnh sử dụng liên tục 8 giờ.

+ Công suất máy lạnh: 750 watt

+ Số giờ/ngày: 8 giờ

+ Số ngày/tháng: 30 ngày

Lượng điện tiêu thụ hằng tháng của máy lạnh: 8 x 30 x (750 watt / 1.000) = 180 kWh.

Tính mức tiêu thụ điện của tủ lạnh

Bạn có tủ lạnh công suất 120 watt, luôn cắm điện 24/24 giờ.

+ Công suất tủ lạnh: 120 watt

+ Số giờ/ngày: 24 giờ

+ Số ngày/tháng: 30 ngày

Lượng điện tiêu thụ hằng tháng của tủ lạnh: 24 x 30 x (120 watt / 1.000) = 86,4 kWh.

Tính mức tiêu thụ điện của bàn ủi

Bạn có bàn ủi công suất 1.000 watt. Mỗi tuần sử dụng một lần khoảng 1 giờ.

+ Công suất bàn ủi: 1.000 watt

+ Số giờ/ngày: 01 giờ

+ Số ngày/tháng: 04 ngày (mỗi tuần sử dụng một lần)

Lượng điện tiêu thụ hằng tháng của bàn ủi: 1 x 4 x (1.000 / 1.000) = 4 kWh.

Có thể thấy, bàn ủi có công suất khá lớn nhưng thời gian sử dụng rất ít, sẽ tiêu thụ điện ít hơn hẳn so với máy lạnh, tủ lạnh có công suất thấp hơn nhưng thời gian sử dụng nhiều, sẽ tốn điện hơn. Điều đó cho thấy, việc tiết kiệm điện của bạn phụ thuộc nhiều vào thời gian sử dụng thiết bị.

Trên đây là cách tính cơ bản mức tiêu thụ điện của một vài thiết bị sử dụng thường xuyên trong gia đình. Bạn có thể tính toán mức tiêu thụ điện của các thiết bị khác, tùy theo công suất sử dụng, model thiết bị, thời gian sử dụng.