TCVN 13085:2020. Hệ thống phát điện quang điện. Yêu cầu về tương thích điện từ (EMC) và phương pháp thử nghiệm đối với thiết bị chuyển đổi điện.

TCVN 13078-21-1:2020. Hệ thống sạc điện có dây dùng cho xe điện. Phần 21-1: Yêu cầu tương thích điện từ đối với bộ sạc lắp trên xe điện kết nối có dây với nguồn cấp điện xoay chiều/một chiều.

TCVN 13078-21-2:2020. Hệ thống sạc điện có dây dùng cho xe điện. Phần 21-2: Yêu cầu về xe điện kết nối có dây với nguồn cấp điện xoay chiều/một chiều. Yêu cầu tương thích điện từ của bộ sạc không lắp trên xe điện.

TCVN 12856:2020. Thiết bị vận chuyển liên tục và các hệ thống. Yêu cầu an toàn và yêu cầu tương thích điện từ (EMC) cho thiết bị lưu trữ vật liệu rời trong silo, bunke, thùng chứa và phễu chứa.

TCVN 7909-3-2:2020. Tương thích điện từ (EMC). Phần 3-2: Các giới hạn. Giới hạn phát xạ dòng điện hài (dòng điện đầu vào của thiết bị ≤16 A mỗi pha).

TCVN 7909-3-3:2020. Tương thích điện từ (EMC). Phần 3-3: Các giới hạn. Giới hạn thay đổi điện áp, biến động điện áp và nhấp nháy trong hệ thống cấp điện hạ áp công cộng, đối với thiết bị có dòng điện danh định ≤ 16 A mỗi pha và không phụ thuộc vào kết nối có điều kiện.

TCVN 7909-3-6:2020. Tương thích điện từ (EMC). Phần 3-6: Các giới hạn. Đánh giá giới hạn phát xạ đối với kết nối của các hệ thống lắp đặt gây méo hệ thống điện trung áp, cao áp và siêu cao áp.

TCVN 7909-3-7:2020. Tương thích điện từ (EMC). Phần 3-7: Các giới hạn. Đánh giá giới hạn phát xạ đối với kết nối của các hệ thống lắp đặt gây biến động cho hệ thống điện trung áp, cao áp và siêu cao áp.

TCVN 7909-3-11:2020. Tương thích điện từ (EMC). Phần 3-11: Các giới hạn. Giới hạn thay đổi điện áp, biến động điện áp và nhấp nháy trong hệ thống cấp điện hạ áp công cộng. Thiết bị có dòng điện danh định ≤ 75 A và phụ thuộc vào kết nối có điều kiện.

TCVN 7909-3-12:2020. Tương thích điện từ (EMC). Phần 3-12: Các giới hạn. Giới hạn dòng điện hài được tạo bởi thiết bị kết nối với hệ thống điện hạ áp công cộng có dòng điện đầu vào >16 A và ≤ 75 A mỗi pha.

TCVN 7000:2020. Phương tiện giao thông đường bộ. Tương thích điện từ của xe cơ giới và các bộ thiết bị điện hoặc điện tử riêng biệt. Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.

TCVN 12679:2019. Thiết bị dùng cho mục đích chiếu sáng chung. Yêu cầu miễn nhiễm tương thích điện từ (EMC).

TCVN 12679-1:2019. Thiết bị dùng cho mục đích chiếu sáng chung. Yêu cầu miễn nhiễm tương thích điện từ (EMC). Phần 1: Máy đo nhấp nháy ánh sáng khách quan và phương pháp thử nghiệm miễn nhiễm đối với biến động điện áp.

TCVN 8095-161:2019. Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế. Phần 161: Tương thích điện từ.

TCVN 7909-6-1:2019. Tương thích điện từ (EMC). Phần 6-1: Tiêu chuẩn đặc trưng. Tiêu chuẩn miễn nhiễm đối với môi trường dân cư, thương mại và công nghiệp nhẹ.

TCVN 7492-1:2018. Tương thích điện từ. Yêu cầu đối với thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và thiết bị điện tương tự. Phần 1: Phát xạ.

TCVN 7492-2:2018. Tương thích điện từ. Yêu cầu đối với thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và thiết bị điện tương tự. Phần 2: Miễn nhiễm. Tiêu chuẩn họ sản phẩm.

TCVN 12090-1:2017. Ứng dụng đường sắt. Tương thích điện từ. Phần 1: Tổng quan.

TCVN 12090-2:2017. Ứng dụng đường sắt. Tương thích điện từ. Phần 2: Độ phát xạ của hệ thống đường sắt ra môi trường bên ngoài.

TCVN 12090-3-1:2017. Ứng dụng đường sắt. Tương thích điện từ. Phần 3-1: Phương tiện giao thông đường sắt. Đoàn tàu và phương tiện

TCVN 12090-3-2:2017. Ứng dụng đường sắt. Tương thích điện từ. Phần 3-2: Phương tiện giao thông đường sắt. Tổng thành thiết bị.

TCVN 12090-4:2017. Ứng dụng đường sắt. Tương thích điện từ. Phần 4: Độ phát xạ điện từ và miễn nhiễm điện từ của thiết bị tín hiệu và thông tin liên lạc.

TCVN 12090-5:2017. Ứng dụng đường sắt. Tương thích điện từ. Phần 5: Độ phát xạ điện từ và miễn nhiễm điện từ của trạm cấp điện cố định và thiết bị.

TCVN 11738-13:2016. Điện thanh. Máy trợ thính. Phần 13: Tương thích điện từ.

TCVN 7909-1-2:2016. Tương thích điện từ (EMC). Phần 1-2: Quy định chung. Phương pháp luận để đạt được an toàn chức năng của thiết bị điện và điện tử liên quan đến hiện tượng điện từ.

TCVN 8094-10:2015. Thiết bị hàn hồ quang. Phần 10: Yêu cầu về tương thích điện từ (EMC).

TCVN 7909-4-2:2015. Tương thích điện từ (EMC). Phần 4-2: Phương pháp đo và thử. Thử miễn nhiễm đối với hiện tượng phóng tĩnh điện.

TCVN 7909-4-3:2015. Tương thích điện từ (EMC). Phần 4-3: Phương pháp đo và thử. Thử miễn nhiễm đối với trường điện từ bức xạ tần số vô tuyến.

TCVN 7909-4-6:2015. Tương thích điện từ (EMC). Phần 4-6: Phương pháp đo và thử. Miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn cảm ứng bởi trường tần số vô tuyến.

TCVN 7909-4-8:2015. Tương thích điện từ (EMC). Phần 4-8: Phương pháp đo và thử. Miễn nhiễm đối với từ trường tần số công nghiệp.

TCVN 9631-2:2013. Hệ thống điện không gián đoạn (UPS). Phần 2: Yêu cầu về tương thích điện từ (EMC).

TCVN 9373:2012. Thiết bị trong hệ thống phân phối cáp tín hiệu truyền hình. Yêu cầu về tương thích điện từ (EMC).

TCVN 7444-21:2010. Xe lăn. Phần 21: Yêu cầu và phương pháp thử về tính tương thích điện từ của xe lăn điện, xe scooter và bộ nạp acquy.

TCVN 8241-4-5:2009. Tương thích điện từ (EMC). Phần 4-5: Phương pháp đo và thử. Miễn nhiễm đối với xung.

TCVN 8241-4-11:2009. Tương thích điện từ (EMC). Phần 4-11: Phương pháp đo và thử. Miễn nhiễm đối với các hiện tượng sụt áp, gián đoạn ngắn và biến đổi điện áp.

TCVN 8235:2009. Tương thích điện từ (EMC). Thiết bị mạch viễn thông. Yêu cầu về tương thích điện từ.

TCVN 7909-1-1:2008. Tương thích điện từ (EMC). Phần 1-1: Quy định chung. Ứng dụng và giải thích các thuật ngữ và định nghĩa cơ bản.

TCVN 7909-1-5:2008. Tương thích điện từ (EMC). Phần 1-5: Quy định chung. Ảnh hưởng của điện từ công suất lớn (HPEM) trong khu dân cư.

TCVN 7909-2-2:2008. Tương thích điện từ (EMC). Phần 2-2: Môi trường. Mức tương thích đối với nhiễu dẫn tần số thấp và tín hiệu truyền trong hệ thống cung cấp điện hạ áp công cộng.

TCVN 7909-2-4:2008. Tương thích điện từ (EMC). Phần 2-4: Môi trường. Mức tương thích đối với nhiễu dẫn tần số thấp trong khu công nghiệp.

TCVN 7909-2-6:2008. Tương thích điện từ (EMC). Phần 2-6: Môi trường. Đánh giá mức phát xạ liên quan đến nhiễu dẫn tần số thấp trong cung cấp điện của khu công nghiệp.

● Tương thích điện từ (EMC - viết tắt của Electro Magnetic Compatibility) là khả năng hoạt động bình thường của thiết bị điện - điện tử trong môi trường điện từ mà không gây nhiễu điện từ hoặc bị nhiễu bởi bất kỳ thiết bị điện - điện tử nào khác trong môi trường đó.