Theo trang Globalpetroprices.com vừa công bố, tổng hợp giá điện trung bình ở 146 quốc gia, vùng lãnh thổ thu thập được dữ liệu, Việt Nam xếp thứ 104 (theo thứ tự từ cao đến thấp).

Giá điện trung bình được trang Globalpetroprices.com tổng hợp, tính cả giá điện của hộ gia đình và doanh nghiệp. Giá điện tính theo kWh và bao gồm tất cả các khoản trong hóa đơn tiền điện như chi phí phân phối và năng lượng, các loại phí và thuế khác nhau về chi phí môi trường và nhiên liệu. Giá điện trung bình trên thế giới là 0,136 USD/kWh cho khách hàng hộ gia đình và 0,124 USD/kWh đối với khách hàng doanh nghiệp. 

Tại Đông Nam Á, giá điện trung bình cao nhất là ở Philippines (0,173 USD/kWh), tiếp theo giảm dần là Singapore (0,163 USD/kWh), Campuchia (0,150 USD/kWh), Thái Lan (0,114 USD/kWh), Indonesia (0,102 USD/kWh), Việt Nam (0,082 USD/kWh), Malaysia (0,053 USD/kWh), Lào (0,051 USD/kWh). Không có dữ liệu giá điện của Bruney, Myanmar, Đông Timor.

Giá điện bình quân ở Việt Nam hiện nay là 1.864,44 đồng/kWh, theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày của Bộ Công Thương ngày 20/3/2019.

Ở châu Á, giá điện trung bình cao nhất là ở Nhật (0,247 USD/kWh).

Giá điện trung bình cao nhất thế giới là Đức (0,372 USD/kWh), Bermuda (0,360 USD/kWh), Đan Mạch (0,351 USD/kWh).

Số liệu giá điện trung bình của trang Globalpetroprices.com cập nhật tháng 3/2021.