Thủy điện Ialy

- Là công trình lớn nhất trong hệ thống thủy điện bậc thang trên sông Sê San.

- Là công trình thủy điện đầu tiên được xây dựng trên sông Sê San (năm 1993).

- Địa điểm công trình: Xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai

- Các thông số kỹ thuật chính:

     + Mực nước dâng bình thường: 515m. Mực nước chết: 490m. Dung tích hồ chứa: 1.037 triệu m3

     + Số tổ máy: 4 tổ máy (180 MW/tổ máy). Tổng công suất lắp đặt: 720 MW

     + Điện lượng bình quân năm: 3,68 tỉ Kwh/năm

- Các mốc sự kiện chính:

     + Ngày 4/11/1993: Khởi công công trình.

     + Ngày 12/12/1995: Ngăn sông Sê San đợt 1. Tháng 5/1998: Ngăn sông Sê San đợt 2

     + Ngày 12/5/2000: Tổ máy số 1 hòa lưới điện quốc gia

     + Ngày 4/11/2000: Tổ máy số 2 hòa lưới điện quốc gia

     + Ngày 16/5/2001: Tổ máy số 3 hòa lưới điện quốc gia

     + Ngày 12/12/2001: Tổ máy số 4 hòa lưới điện quốc gia

     + Ngày 27/4/2002: Khánh thành nhà máy 

Thủy điện Ialy mở rộng

- Địa điểm công trình: Xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum; Xã Ia Mơ Nông, la Kreng, thị trấn Ialy, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

- Các thông số kỹ thuật chính:

     + Số tổ máy: 2 tổ máy (180 MW/tổ máy). Tổng công suất lắp đặt: 360 MW

-Các mốc sự kiện chính:

     + Dự kiến khởi công công trình vào quý 2/2021.

Thủy điện Pleikrông

- Địa điểm công trình: Xã Sa Bình, huyện Sa Thầy; Xã Kroong, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Các thông số kỹ thuật chính:

     + Mực nước dâng bình thường: 570m. Mực nước chết: 537m. Dung tích hồ chứa: 1.048,7 triệu m3

     + Số tổ máy: 2 tổ máy (50 MW/tổ máy). Tổng công suất lắp đặt: 100 MW.

     + Điện lượng bình quân năm: 417 triệu kWh/năm

- Các mốc sự kiện chính:

     + Ngày 23/11/2003: Khởi công công trình

     + Ngày 12/5/2009: Tổ máy số 1 hòa lưới điện quốc gia.

     + Tháng 9/2009: Tổ máy số 2 hòa lưới điện quốc gia.

Thủy điện Sê San 3

- Là công trình lớn thứ 3 trên hệ thống thủy điện bậc thang trên sông Sê San.

- Địa điểm công trình: Xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

- Các thông số kỹ thuật chính:

     + Mực nước dâng bình thường: 304,5m. Mực nước chết: 303,2m. Dung tích hồ chứa: 92 triệu m3.

     + Số tổ máy: 2 tổ máy. Tổng công suất lắp đặt: 260 MW.

     + Điện lượng bình quân năm: 1,22 tỉ kWh/năm

- Các mốc sự kiện chính:

     + Ngày 15/6/2002: Khởi công công trình

     + Ngày 23/4/2006: Tổ máy số 1 hoà lưới điện quốc gia.

     + Tháng 7/2006: Tổ máy số 2 hòa lưới điện quốc gia.

Thủy điện Sê San 3A

- Địa điểm công trình: Xã Mơ Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum; Xã Ia Krai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

- Các thông số kỹ thuật chính:

     + Mực nước dâng bình thường: 239m. Mực nước chết: 238,5m. Dung tích hồ chứa: 80,6 triệu m3

     + Số tổ máy: 2 tổ máy. Tổng công suất lắp đặt: 108 MW

     + Điện lượng trung bình hằng năm: 479,3 triệu KWh/năm

- Các mốc sự kiện chính:

     + Ngày 5/4/2003: Khởi công công trình

     + Ngày 29/12/2006: Tổ máy số 1 hoà lưới điện quốc gia.

Thủy điện Sê San 4

- Là công trình lớn thứ hai trong hệ thống thủy điện bậc thang trên sông Sê San (sau thủy điện Ialy).

- Địa điểm công trình: Xã Mơ Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum; Xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

- Các thông số kỹ thuật chính:

     + Mực nước dâng bình thường: 215m. Mực nước chết: 210m. Dung tích hồ chứa: 893,3 triệu m3

     + Số tổ máy: 3 tổ máy. Tổng công suất lắp đặt: 360 MW

     + Điện lượng trung bình năm: 1,4 tỉ kWh/năm

- Các mốc sự kiện chính:

     + Ngày 26/12/2004: Khởi công công trình

     + Ngày 28/9/2009: Tổ máy số 1 hòa lưới điện quốc gia

     + Ngày 8/12/2009: Tổ máy số 2 hòa lưới điện quốc gia

     + Ngày 20/3/2010: Tổ máy số 3 hòa lưới điện quốc gia

Thủy điện Sê San 4A

- Địa điểm công trình: Xã Mơ Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum; Xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

- Các thông số kỹ thuật chính:

     + Mực nước dâng bình thường: 155,2m. Mực nước chết: 150m. Dung tích hồ chứa: 13,1 triệu m3.

     + Số tổ máy: 3 tổ máy (21 MW/tổ máy). Tổng công suất lắp đặt: 63 MW

     + Điện lượng bình quân hằng năm: 314,8 triệu kWh/năm

- Các mốc sự kiện chính:

     + Tháng 11/2008: Khởi công công trình

     + Ngày 15/7/2011: Tổ máy số 1 hòa lưới điện quốc gia.

     + Ngày 4/9/2011: Tổ máy số 2 hòa lưới điện quốc gia.

     + Ngày 3/11/2011: Tổ máy số 3 hòa lưới điện quốc gia.

Thủy điện Thượng Kon Tum

- Địa điểm công trình: Xã Đăk Tăng, Ngok Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

- Các thông số kỹ thuật chính:

     + Mực nước dâng bình thường: 1.160m. Mực nước chết: 1.138m. Dung tích hồ chứa: 145,5 triệu m3

     + Số tổ máy: 2 tổ máy (110 MW/tổ máy). Tổng công suất lắp đặt: 220 MW

     + Điện lượng bình quân hằng năm: 1,094 tỉ kWh/năm

- Các mốc sự kiện chính:

     + Ngày 27/9/2009: Khởi công công trình

Bản đồ vị trí các nhà máy thủy điện trên sông Sê San