Hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023, hãy tắt đèn điện và các thiết bị điện không cần thiết từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày thứ bảy 25/6/2023. Việc làm nhỏ tiết kiệm điện năng của mọi người sẽ góp phần làm giảm lượng khí thải carbon dioxide (CO2), gây tác động đến biến đổi khí hậu. Việc làm dễ dàng của mọi người sẽ góp phần chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ Trái đất.