Việc lấy ngày 16/5 hằng năm là Ngày quốc tế ánh sáng được Ban điều hành của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) thông qua theo đề xuất của Ghana, Mexico, New Zealand và Liên bang Nga, được Đại hội đồng UNESCO phê duyệt vào tháng 11/2017.

Việc chọn ngày 16/5 là Ngày quốc tế ánh sáng, vì ngày này cũng đánh dấu tia laser lần đầu tiên được nhà vật lý người Mỹ Theodore Maiman phát minh, đưa vào sử dụng vào năm 1960. Tia laser là một ví dụ hoàn hảo về khám phá khoa học có thể mang lại lợi ích cho xã hội trong lĩnh vực truyền thông, chăm sóc sức khỏe và nhiều lĩnh vực khác.

Không có ánh sáng, Trái đất chỉ là một nơi lạnh lẽo, cằn cỗi. Quả thật, ở đâu có ánh sáng, ở đó thường có sự sống dồi dào. Ánh sáng còn đem đến nhiều lợi ích hơn cho nhân loại. Ánh sáng đi đôi với tri thức, để chúng ta định hình, nhìn và hiểu hơn về thế giới.

Ý nghĩa của Ngày quốc tế ánh sáng:

● Nâng cao hiểu biết của công chúng về cách ánh sáng và các công nghệ dựa trên ánh sáng tác động đến cuộc sống hằng ngày của mọi người.

● Nhấn mạnh tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học về ánh sáng, nhằm phát triển các ứng dụng mới trong lĩnh vực này.

● Thúc đẩy tầm quan trọng của công nghệ chiếu sáng và nhu cầu tiếp cận cơ sở hạ tầng năng lượng trong phát triển bền vững, cải thiện chất lượng cuộc sống ở các nước đang phát triển.

● Nâng cao nhận thức trong việc sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, đặc biệt là hạn chế lãng phí năng lượng và giảm ô nhiễm ánh sáng.

● Nêu bật mối liên hệ mật thiết giữa ánh sáng với nghệ thuật và văn hóa, nâng cao vai trò của công nghệ quang học trong việc bảo tồn di sản văn hóa.

● Tăng cường hợp tác quốc tế về nghiên cứu ánh sáng để phát triển nguồn năng lượng mới đầy hứa hẹn (điện mặt trời); ứng dụng trong nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi); những tiến bộ y tế trong chẩn đoán, điều trị…

Từ tia laser đến đèn LED, ánh sáng đã cách mạng hóa các ứng dụng trong đời sống của chúng ta, thúc đẩy tiếp tục các khám phá khác về thế giới xung quanh. Hiểu về Ngày quốc tế ánh sáng là một cách hiểu về vai trò quan trọng của ánh sáng trong phát triển bền vững.