Ngày 25/3/2024 - Nguyệt thực nửa tối.

Nguyệt thực nửa tối xảy ra khi Mặt trăng đi qua vùng bóng nửa tối của Trái đất. Trong kiểu nguyệt thực này, Mặt trăng sẽ tối đi một chút nhưng không tối hoàn toàn. Nguyệt thực nửa tối sẽ diễn ra vào thứ hai, ngày 25/3/2024 và có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nó có thể được nhìn thấy từ hầu hết các khu vực ở châu Mỹ, một phần phía tây của châu Phi và châu Âu.

Ngày 8/4/2024 - Nhật thực toàn phần.

Nhật thực toàn phần xảy ra khi Mặt trăng che khuất hoàn toàn Mặt trời, làm lộ ra vành nhật hoa tuyệt đẹp. Đây là sự kiện hiếm hoi xảy ra. Nhật thực toàn phần năm 2024 sẽ bắt đầu ở Thái Bình Dương, di chuyển qua Mexico, miền đông Hoa Kỳ. Nhật thực toàn phần sẽ được nhìn thấy ở các vùng của Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Indiana, Kentucky, Ohio, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire và Maine. Sau đó, nó di chuyển qua phía đông Canada ở New Brunswick, Newfoundland, trước khi kết thúc ở Đại Tây Dương và phía tây châu Âu. 

Ngày 18/9/2024 - Nguyệt thực một phần.

Nguyệt thực một phần xảy ra khi Mặt trời, Trái đất và Mặt trăng nằm trên đường gần thẳng hàng. Lúc này ánh trăng sẽ bị mờ đi và Mặt trăng bị khuyết đi một phần. Trong kiểu nguyệt thực này, một phần Mặt trăng sẽ tối đi khi nó di chuyển qua vùng bóng của Trái đất. Nguyệt thực ngày 18/9/2024 sẽ được nhìn thấy ở hầu hết Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Nam Mỹ, Đại Tây Dương và nhiều khu vực ở châu Âu, châu Phi, Tây Á.

Ngày 2/10/2024 - Nhật thực hình khuyên.

Nhật thực hình khuyên xảy ra khi Mặt trăng ở quá xa Trái đất so với bình thường, do đó nó trông nhỏ hơn và không thể che toàn bộ Mặt trời. Điều này dẫn đến một vòng ánh sáng mỏng xung quanh rìa Mặt trăng nhưng khó thể nhìn thấy rõ được. Đường đi nhật thực hình khuyên sẽ bắt đầu ở Thái Bình Dương ngoài khơi Nam Mỹ, di chuyển qua các vùng phía nam Chile và Argentina và một số khu vực miền nam Nam Mỹ.