1. Nhà máy thủy điện Sơn La (2.400 MW)

Nhà máy thủy điện Sơn La

- Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Địa điểm công trình: Sông Đà; Xã Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

- Các thông số kỹ thuật chính: Mức nước dâng bình thường: 215m. Mức nước chết: 175m. Dung tích hồ chứa: 9,26 tỉ m3. Số tổ máy: 6 tổ máy (400 MW/tổ máy). Tổng công suất lắp đặt: 2.400 MW. Sản lượng điện trung bình năm 9,4 tỉ kWh.

- Các mốc sự kiện chính: Khởi công xây dựng (2/12/2005). Tổ máy số 1 vận hành phát điện (17/12/2010). Tổ máy số 2 vận hành phát điện (21/4/2011). Tổ máy số 3 vận hành phát điện (25/8/2011). Tổ máy số 4 vận hành phát điện (19/12/2011). Tổ máy số 5 vận hành phát điện (28/4/2012). Tổ máy số 6 vận hành phát điện (26/9/2012). Khánh thành công trình (23/12/2012).

2. Nhà máy thủy điện Hòa Bình (1.920 MW)

Nhà máy thủy điện Hòa Bình

- Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Địa điểm công trình: Sông Đà; TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

- Các thông số kỹ thuật chính: Mức nước dâng bình thường: 117m. Mức nước chết: 80m. Dung tích hồ chứa: 9,45 tỉ m3. Số tổ máy: 8 tổ máy (240 MW/tổ máy). Tổng công suất lắp đặt 1.920 MW. Sản lượng điện trung bình năm: 8,16 tỉ kWh.

- Các mốc sự kiện chính: Khởi công xây dựng (6/11/1979). Tổ máy số 1 vận hành phát điện (30/12/1988). Tổ máy số 2 vận hành phát điện (4/11/1989). Tổ máy số 3 vận hành phát điện (27/3/1991). Tổ máy số 4 vận hành phát điện (19/12/1991). Tổ máy số 5 vận hành phát điện (19/1/1993). Tổ máy số 6 vận hành phát điện (29/6/1993). Tổ máy số 7 vận hành phát điện (7/12/1993). Tổ máy số 8 vận hành phát điện (4/4/1994). Khánh thành công trình (20/12/1994).

- Thủy điện Hòa Bình mở rộng: Ngày 10/1/2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức khởi công xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng. Địa điểm công trình tại phường Phương Lâm, phường Thái Bình, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, nằm bên bờ phải tuyến đập thủy điện Hòa Bình. Tổng công suất lắp đặt là 480 MW, gồm 2 tổ máy (240 MW/tổ máy). 

Khi nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng hoàn thành, tổng công suất của cả hai nhà máy Hòa Bình và Hòa Bình mở rộng sẽ nâng lên 2.400 MW (1.920 MW + 480 MW).

3. Nhà máy thủy điện Lai Châu (1.200 MW)

Nhà máy thủy điện Lai Châu

- Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Địa điểm công trình: Sông Đà; Xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

- Các thông số kỹ thuật chính: Mức nước dâng bình thường: 295m. Mức nước chết: 265m. Dung tích hồ chứa 1,215 tỉ m3. Số tổ máy: 3 tổ máy (400 MW/tổ máy). Tổng công suất lắp đặt 1.200 MW. Sản lượng điện trung bình năm 4,67 tỉ kWh.

- Các mốc sự kiện chính: Khởi công xây dựng (5/1/2011). Tổ máy số 1 vận hành phát điện (14/12/2015). Tổ máy số 2 vận hành phát điện (20/6/2016). Tổ máy số 3 vận hành phát điện (9/11/2016). Khánh thành công trình (20/12/2016).

4. Nhà máy thủy điện Ialy (720 MW)

Nhà máy thủy điện Ialy

- Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Địa điểm công trình: Sông Pô Kô phụ lưu sông Sêsan; Xã Ialy, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) và huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum).

- Các thông số kỹ thuật chính: Mức nước dâng bình thường: 515m. Mức nước chết: 490m. Dung tích hồ chứa: 1,037 tỉ m3. Số tổ máy: 4 tổ máy (180 MW/tổ máy). Tổng công suất lắp đặt 720 MW. Sản lượng điện trung bình năm 3,68 tỉ kWh.

- Các mốc sự kiện chính: Khởi công xây dựng (4/11/1993). Tổ máy số 1 vận hành phát điện (12/5/2000). Tổ máy số 2 vận hành phát điện (4/11/2000). Tổ máy số 3 vận hành phát điện (16/5/2001). Tổ máy số 4 vận hành phát điện (12/12/2001). Khánh thành công trình (27/4/2002).

- Nhà máy thủy điện Ialy mở rộng: Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có quyết định đầu tư dự án nhà máy thủy điện Ialy mở rộng, công suất 360 MW (2 tổ máy x 180 MW). Địa điểm công trình tại xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum và xã Ia Mơ Nông, la Kreng, thị trấn Ialy, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Dự án dự kiến khởi công trong quý 2/2021; phát điện 2 tổ máy trong năm 2024.

Khi nhà máy thủy điện Yali mở rộng hoàn thành (dự kiến năm 2024) tổng công suất của cả hai nhà máy Ialy và Ialy mở rộng sẽ nâng lên 1.080 MW (720 MW + 360 MW).

5. Nhà máy thủy điện Huội Quảng (520 MW)

Nhà máy thủy điện Huội Quảng

- Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Địa điểm công trình: Sông Đà; Xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; Xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

- Các thông số kỹ thuật chính: Mức nước dâng bình thường: 370m. Mức nước chết: 368m. Dung tích hồ chứa: 184,2 triệu m3. Số tổ máy: 2 tổ máy (260 MW/tổ máy). Tổng công suất lắp đặt: 520 MW. Sản lượng điện trung bình năm: 1,90 tỉ kWh.

- Các mốc sự kiện chính: Khởi công xây dựng (8/1/2006). Tổ máy số 1 vận hành phát điện (28/12/2015). Tổ máy số 2 vận hành phát điện (19/6/2016). Khánh thành công trình (tháng 11/2016).

6. Nhà máy thủy điện Trị An (400 MW)

Nhà máy thủy điện Trị An

- Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Địa điểm công trình: Sông Đồng Nai; Xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

- Các thông số kỹ thuật chính: Mức nước dâng bình thường: 62m. Mức nước chết: 50m. Dung tích hồ chứa: 2,76 tỉ m3. Số tổ máy: 4 tổ máy (100 MW/tổ máy). Tổng công suất lắp đặt: 400 MW. Sản lượng điện trung bình năm: 1,76 tỉ kWh.

- Các mốc sự kiện chính: Khởi công xây dựng (30/4/1984). Tổ máy số 1 vận hành phát điện (30/4/1988). Tổ máy số 2 vận hành phát điện (11/1988). Tổ máy số 3 vận hành phát điện (4/1989). Tổ máy số 4 vận hành phát điện (9/1989). Khánh thành công trình (1991).

- Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng: Tập đoàn điện lực Việt Nam đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án nhà máy thủy điện Trị An mở rộng, công suất 200 MW (2 tổ máy x 100 MW). Địa điểm công trình tại xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Công trình dự kiến khởi công năm 2022, hoàn thành vào năm 2025.

Khi nhà máy thủy điện Trị An mở rộng hoàn thành (dự kiến năm 2025) tổng công suất của cả hai nhà máy Trị An và Trị An mở rộng sẽ nâng lên 600 MW (400 MW + 200 MW).

7. Nhà máy thủy điện Sê San 4 (360 MW)

Nhà máy thủy điện Sê San 4

- Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Địa điểm công trình: Sông Sê San; Xã Mơ Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum; Xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

- Các thông số kỹ thuật chính: Mức nước dâng bình thường: 215m. Mức nước chết: 210m. Dung tích hồ chứa: 893,3 triệu m3. Số tổ máy: 3 tổ máy (120 MW/tổ máy). Tổng công suất lắp đặt: 360 MW. Sản lượng điện trung bình năm: 1,4 tỉ kWh.

- Các mốc sự kiện chính: Khởi công xây dựng (26/12/2004). Tổ máy số 1 vận hành phát điện (28/9/2009). Tổ máy số 2 vận hành phát điện (8/12/2009). Tổ máy số 3 vận hành phát điện (20/3/2010).

8. Nhà máy thủy điện Tuyên Quang (342 MW)

Nhà máy thủy điện Tuyên Quang

- Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Địa điểm công trình: Sông Gâm; Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

- Các thông số kỹ thuật chính: Số tổ máy: 3 tổ máy (114 MW/tổ máy). Tổng công suất lắp đặt: 342 MW. Sản lượng điện trung bình năm: 1,295 tỉ kWh.

- Các mốc sự kiện chính: Khởi công xây dựng (22/12/2002). Tổ máy số 1 vận hành phát điện (31/1/2008). Tổ máy số 2 vận hành phát điện (30/5/2008). Tổ máy số 3 vận hành phát điện (15/12/2008).

9. Nhà máy thủy điện Đồng Nai 4 (340 MW)

Nhà máy thủy điện Đồng Nai 4

- Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Địa điểm công trình: Sông Đồng Nai; Thị trấn Quảng Khê, huyện Đăk GLong, tỉnh Đăk Nông; Xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

- Các thông số kỹ thuật chính: Mức nước dâng bình thường: 476m. Mức nước chết: 474m. Dung tích hồ chứa: 337 triệu m3. Số tổ máy: 2 tổ máy (170 MW/tổ máy). Tổng công suất lắp đặt: 340 MW. Sản lượng điện trung bình năm: 1,109 tỉ kWh.

- Các mốc sự kiện chính: Khởi công xây dựng (26/12/2004). Tổ máy số 1 phát điện (28/3/2012). Tổ máy số 2 phát điện (24/6/2012).

10. Nhà máy thủy điện Bản Vẽ (320 MW)

Nhà máy thủy điện Bản Vẽ

- Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Địa điểm công trình:  Sông Nậm Nơn; Xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

- Các thông số kỹ thuật chính: Mức nước dâng bình thường: 200m. Mức nước chết: 155m. Dung tích hồ chứa: 1,834 tỉ m3. Số tổ máy: 2 tổ máy (160 MW/tổ máy). Tổng công suất lắp đặt: 320 MW. Sản lượng điện trung bình năm: 1,084 tỉ kWh.

- Các mốc sự kiện chính: Khởi công xây dựng (7/8/2004). Tổ máy số 1 phát điện (10/4/2010). Tổ máy số 2 phát điện (19/5/2010).