Nghiên cứu “Môi trường sống năng lượng mặt trời 2024: Xu hướng sinh thái tại các trang trại năng lượng mặt trời ở Vương quốc Anh” được thực hiện với sự cộng tác của các chuyên gia tư vấn sinh thái Clarkson & Woods và Wychwood Biodiversity. Nghiên cứu cho thấy, các trang trại năng lượng mặt trời có thể trở thành “nơi trú ẩn an toàn cho đa dạng sinh học” và đóng vai trò quan trọng trong sự phục hồi tự nhiên.

Nghiên cứu đã phân tích tổng cộng 87 địa điểm lắp đặt năng lượng mặt trời vào năm 2023 bằng cách sử dụng một phương pháp tiêu chuẩn hóa mà Solar Energy UK đã giúp phát triển cùng với Đại học Lancaster vào năm 2022.

Phát hiện của họ cho thấy, các loài dễ bị tổn thương và nằm trong danh sách đỏ, chẳng hạn như chim sơn ca (có nơi gọi là chim chiền chiện), một trong những loài động vật hoang dã phổ biến nhất, đã hiện diện tại các trang trại năng lượng mặt trời ở Vương quốc Anh.

Chim cổ vàng, chim hồng tước, chim sáo đá - các loài chim được liệt kê trong danh sách đỏ - cũng có mặt tại các trang trại năng lượng mặt trời được quan sát.

Trên mặt đất, thỏ nâu, một loài đang được quan tâm bảo tồn, chiếm 40% số động vật có vú được quan sát thấy ở 87 địa điểm nghiên cứu.

Báo cáo cũng gồm một số nghiên cứu điển hình, cho thấy có thể trồng hoa cúc để sử dụng cho mục đích thương mại giữa các dãy tấm pin mặt trời, một ứng dụng hiệu quả của khái niệm kết hợp “nông nghiệp – quang điện”.

Ngoài ra, báo cáo còn phát hiện ra rằng việc trồng cây cắm xuống đất và trồng trong chậu bên dưới các module năng lượng mặt trời cũng có hiệu quả cao. Thành công nhất trong số này là cây tỏi hoang dã và cây hoa chuông xanh.

Các dữ liệu giám sát sinh thái trên là cơ sở để các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu thêm về đa dạng sinh học tại các trang trại năng lượng mặt trời đang ngày càng phát triển. Mức gia tăng đa dạng sinh học đang trở thành một khía cạnh ngày càng quan trọng trong quy hoạch trang trại năng lượng mặt trời.

Tuy nhiên, bất chấp những lợi ích đáng kể về đa dạng sinh học mà các trang trại năng lượng mặt trời mang lại, định kiến của công chúng với các trang trại năng lượng mặt trời như làm mất cảnh quan môi trường, giảm đất sản xuất vẫn có thể cản trở việc phê duyệt giấy phép quy hoạch.