Công ước về các vùng đất ngập nước được ký tại thành phố Ramsar, Iran vào năm 1971 (gọi tắt là Công ước Ramsar) là một công ước quốc tế về bảo tồn và sử dụng hợp lý các vùng đất ngập nước và các nguồn tài nguyên từ đất ngập nước. Công ước Ramsar có hiệu lực từ năm 1975.  

Khu Ramsar là vùng đất ngập nước có đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí của một vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế được quy định trong Công ước Ramsar. Thông qua việc phê chuẩn Công ước Ramsar, Việt Nam đã cam kết thiết lập hệ thống các khu bảo tồn đất ngập nước tiêu biểu. Đến nay, Việt Nam có 9 vùng đất ngập nước được công nhận là khu Ramsar thế giới.

+ Vườn quốc gia Xuân Thủy (Nam Định) được công nhận là khu Ramsar năm 1989. Vườn quốc gia Xuân Thủy là khu bãi bồi ở phía Nam cửa sông Hồng thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

+ Vùng đất ngập nước Bàu Sấu (Đồng Nai) được công nhận là khu Ramsar năm 2005. Vùng đất ngập nước Bàu Sấu nằm trong Vườn quốc gia Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai.

+ Vườn quốc gia Ba Bể (Bắc Kạn) được công nhận là khu Ramsar năm 2011. Vườn quốc gia Ba Bể là vườn quốc gia, rừng đặc dụng, nằm ở phía tây bắc huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

+ Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp) được công nhận là khu Ramsar năm 2012. Vườn quốc gia Tràm Chim là khu đất ngập nước, rừng đặc dụng, thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

+ Vườn quốc gia Mũi Cà Mau (Cà Mau) được công nhận là khu Ramsar năm 2013. Vườn quốc gia Mũi Cà Mau nằm ở vùng đất cực nam Tổ Quốc, thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

+ Vườn quốc gia Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) được công nhận là khu Ramsar năm 2014. Vườn quốc gia Côn Đảo là khu bảo tồn thiên nhiên nằm ở phía bắc huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

+ Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen (Long An) được công nhận là khu Ramsar năm 2015. Khu Láng Sen nằm tại địa hình vùng trũng của Đồng Tháp Mười, trên địa bàn huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

+ Vườn quốc gia U Minh Thượng (Kiên Giang) được công nhận là khu Ramsar năm 2016. Vườn quốc gia U Minh Thượng nằm trên địa bàn huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.

+ Khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long (Ninh Bình) được công nhận là khu Ramsar năm 2019. Khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long nằm ở phía đông bắc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Hiện nay, biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầu đang là mối đe dọa đến các khu Ramsar của thế giới và Việt Nam.