Bảng thống kê năng lượng tái tạo năm 2021 của Cơ quan năng lượng tái tạo quốc tế (IRENA) cập nhật dữ liệu lắp đặt và sản xuất năng lượng tái tạo của các nước trên thế giới, phát hành tháng 8 năm 2021. Trong đó, về công suất lắp đặt điện mặt trời, Việt Nam đứng trong top 10 quốc gia hàng đầu.

Trong top 10 quốc gia dẫn đầu thế giới về công suất lắp đặt điện mặt trời, châu Á chiếm phân nửa với 5 nước gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Việt Nam, Hàn Quốc. Trung Quốc dẫn đầu thế giới về lắp đặt năng lượng mặt trời, với hơn 35% công suất trên toàn cầu. Năm 2020, các nước trên thế giới lắp đặt điện mặt trời thêm gần 126.000 MW so với năm 2019, đưa công suất điện mặt trời toàn cầu năm 2020 đạt đến 716.152 MW.

Sau đây là top 10 quốc gia dẫn đầu thế giới về công suất lắp đặt điện mặt trời.