Quần đảo Côn Đảo nằm cách thành phố Vũng Tàu khoảng 97 hải lý theo đường biển, nhưng nơi gần Côn Đảo nhất trên đất liền lại là xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, cách khoảng 40 hải lý. Do cách đất liền khá xa nên Côn Đảo gặp khó khăn về việc sử dụng điện để phát triển kinh tế - xã hội trên đảo.

Tại Quyết định 708-QĐ/TTg ngày 16/6/2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Một số nội dung chính của Quyết định 708-QĐ/TTg ngày 16/6/2023 như sau:

Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng Dự án nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định và an toàn cho lưới điện trên đảo Côn Đảo, nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển của huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng và bảo đảm chủ quyền biển đảo quốc gia.

Quy mô công trình:

- Xây dựng mới đường dây 110kV, 1 mạch, từ ngăn xuất tuyến 110kV tại trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đến trạm biến áp 110/22 kV Côn Đảo.

- Mở rộng 1 ngăn lộ đường dây 110kV tại trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

- Xây dựng mới trạm biến áp 110/22 kV Côn Đảo bằng công nghệ GIS, quy mô 2 x 63 MVA (giai đoạn này lắp 1 máy 63 MVA).

Chủ đầu tư dự án: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Vốn đầu tư:

Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sử dụng vốn đầu tư công nhóm A, công trình năng lượng cấp II.

Vốn đầu tư của dự án khoảng 4.950,156 tỉ đồng, trong đó: vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương khoảng 2.526,160 tỉ đồng, vốn tự có của EVN khoảng 2.423,996 tỉ đồng.

Địa điểm thực hiện dự án: Thuộc địa bàn thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng; địa bàn huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và vùng biển (nội thủy) giữa thị xã Vĩnh Châu và huyện Côn Đảo.

Tiến độ thực hiện: Từ năm 2023 đến năm 2026. Thời hạn hoạt động của dự án: Không dưới 20 năm.

Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN):

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ dự án, hiệu quả đầu tư dự án, hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức triển khai lập, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt theo quy định, đồng thời với lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Chỉ được triển khai thực hiện dự án sau khi Báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt.

- Chịu trách nhiệm bố trí đủ nguồn vốn và tổ chức triển khai thực hiện, quản lý dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ đề ra.

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng tổ chức triển khai thực hiện và quản lý dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và pháp luật có liên quan.