Tính đến ngày 30/4/2024, có 54 nhà máy điện hạt nhân đang vận hành thương mại với 93 lò phản ứng điện hạt nhân ở 28 bang của Hoa Kỳ. lllinois là bang có nhiều lò phản ứng nhất, với 11 lò phản ứng, tổng công suất phát điện định danh là 12.415 megawatt (MW), bằng 12% tổng công suất phát điện hạt nhân đang vận hành của Hoa Kỳ.

Trong số 54 nhà máy điện hạt nhân đang vận hành, 18 nhà máy có một lò phản ứng, 31 nhà máy có hai lò phản ứng, 4 nhà máy có ba lò phản ứng và 1 nhà máy có bốn lò phản ứng.

Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của Hoa Kỳ là nhà máy điện Alvin W. Vogtle ở Georgia, có 4 lò phản ứng, tổng công suất phát điện định danh khoảng 4.658 MW và tổng công suất phát điện ròng vào mùa hè là 4.530 MW.

Lò phản ứng hạt nhân mới nhất được đưa vào sử dụng ở Hoa Kỳ là lò Vogtle Unit 4 tại nhà máy điện Alvin W. Vogtle, bắt đầu vận hành thương mại vào tháng 4/2024, công suất phát điện định danh là 1.114 MW. Điều này có nghĩa, nhà máy điện Alvin W. Vogtle vượt qua nhà máy điện hạt nhân Palo Verde ở Arizona, trở thành nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở Hoa Kỳ hiện nay.

Nhà máy điện hạt nhân R.E. Ginna ở New York là nhà máy điện hạt nhân nhỏ nhất, có một lò phản ứng, công suất phát điện định danh là 614 MW và công suất phát điện thực vào mùa hè là khoảng 580 MW.

Trong số tất cả nhà máy điện của Hoa Kỳ, các nhà máy điện hạt nhân luôn sản xuất điện nhiều nhất hằng năm trong nhiều thập kỷ qua. Kể từ năm 1990, điện hạt nhân là nguồn cung cấp khoảng 20% sản lượng điện hằng năm của Hoa Kỳ, cho thấy độ tin cậy của loại nhà máy điện này.