Hai trụ điện được đánh giá cao nhất Việt Nam từ trước tới nay, nằm ở vị trí số 05, 06 của dự án đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa. Mỗi trụ có chiều cao 175m. Trọng lượng mỗi trụ khoảng 800 tấn.

Vị trí hai trụ điện đều nằm gần bờ sông Hậu. Khoảng cách giữa hai trụ vượt sông Hậu là 1.378m. Mỗi vị trí có hơn 1.000 m3 bêtông nên mất gần 4 tháng mới đổ xong móng cột.

Công trình đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa có tổng chiều dài 133km, từ sân phân phối 500kV Trung tâm Điện lực Sông Hậu (Hậu Giang) đến trạm biến áp 500kV Đức Hòa (Long An).

Giai đoạn 1 đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa có chiều dài 36,65km với 78 vị trí cột, đi qua địa bàn 3 tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp. Giai đoạn 1 của công trình đường dây 2 mạch 500kV Sông Hậu - Đức Hòa đã đóng điện, nghiệm thu thành công vào ngày 19/1/2020.

Giai đoạn 2 của công trình có chiều dài 96,35 km với 190 vị trí cột. Giai đoạn 2 hiện đang được tiếp tục thi công.

Dự án đường dây 500 kV Sông Hậu - Đức Hòa được khởi công từ tháng 9/2019.