Nhà máy nhiệt điện BOT là nhà máy nhiệt điện đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao). Tính đến nay, cả nước có 9 nhà máy nhiệt điện BOT, đã vận hành thương mại hoặc đang triển khai xây dựng.

Tổng công suất 9 nhà máy này hơn 10.300 MW, tổng vốn đầu tư thu hút khoảng hơn 16 tỉ USD. 9 nhà máy nhiệt điện BOT trong cả nước bao gồm:

Nhà máy

Địa điểm

Công suất

Loại

Vận hành thương mại

Phú Mỹ 3

Bà Rịa - Vũng Tàu

716,8 MW

Nhiệt điện khí

1/3/2004 (bàn giao cho VN từ 1/3/2024)

Phú Mỹ 2.2

Bà Rịa - Vũng Tàu

715 MW

Nhiệt điện khí

4/2/2005 (bàn giao cho VN từ 4/2/2025)

Mông Dương 2

Quảng Ninh

1.200 MW

Nhiệt điện than

22/4/2015

Vĩnh Tân 1

Bình Thuận

1.240 MW

Nhiệt điện than

27/11/2018

Hải Dương

Hải Dương

1.200 MW

Nhiệt điện than

2021

Duyên Hải 2

Trà Vinh

1.320 MW

Nhiệt điện than

23/12/2021

Nghi Sơn 2

Thanh Hóa

1.200 MW

Nhiệt điện than

14/7/2022

Vân Phong 1

Khánh Hòa

1.432 MW

Nhiệt điện than

24/1/2024

Vũng Áng 2

Hà Tĩnh

1.330 MW

Nhiệt điện than

2025